Blogi

5 vinkkiä veden kulutuksen etäseurannan hankintaan

5 vinkkiä veden kulutuksen etäseurannan hankintaan

Suomalaisissa kiinteistöissä sattuu 100 vesivahinkoa joka päivä. Kiinteistönomistajalle vesivuodot aiheuttavat merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia ja valtavasti ylimääräistä vaivaa. Aiemmin vedenkulutuksen seuranta on ollut kuukausittain huoltomiehen toimesta tapahtuvaa mittarinluentaa ja kulutustietojen analysointi on tästä johtuen ollut vaikeaa. Tässä viisi vinkkiä, kun haluat automatisoida vedenkulutuksen seurannan:

 

1. Vesimittarilukeman siirto

Vesimittarin etäluennan myötä vesimittaria ei välttämättä tarvitse enää lukea manuaalisesti. Impulssiluennan avulla toteutetussa mittauksessa näin ei kuitenkaan ole. Pulssiluenta siirtää vain suuntaa-antavaa tietoa kulutuksesta, mutta itse vesimittarilukema ei siirry. Teknisestä toteutuksesta johtuen impulssilukijan ja vesimittarin todelliset lukemat alkavat ajan kuluessa poiketa toisistaan. Tämän vuoksi vesimittarilukema täytyy käydä lukemassa etäseurannasta huolimatta säännöllisesti paikan päällä. Kuvantunnistukseen perustuvassa etäseurannassa vesimittarin lukema siirtyy jatkuvasti pilvipalveluun, josta se on aina tarvittaessa helposti tarkistettavissa. Manuaaliselle luennalle ei ole enää tarvetta, joten kiinteistöhuoltajan aika voidaan käyttää muihin tehtäviin.

 

2. Luentatarkkuus

Veden kulutusseurannan luentatarkkuus riippuu sen teknisestä toteutuksesta. Luentatarkkuus vaikuttaa suoraan vuotohälytysten laatuun. Impulssilukijalla toteuttava seuranta tehdään tyypillisesti vesimittarin 10 litran juoksupyörästä, ja isommissa kiinteistöissä käytetään jopa 100 litran tarkkuutta. Tämä ymmärrettävästi heikentää hälytysten laatua. Optiseen kuvantunnistukseen perustuvassa seurannassa suurinta osaa kiinteistöjen päävesimittareita voidaan seurata desilitran tarkkuudella.

 

3. Reaaliaikaisuus

Reaaliaikaisen etäseurannan nimellä tarjottavista palveluista harva on oikeasti reaaliaikainen. Tyypillisesti impulssiluennan data on tuntitasoista ja se kerätään vuorokauden ajan kerääjälaitteelle, josta se siirretään kerran vuorokaudessa eteenpäin haluttuihin järjestelmiin. Tämä käytännössä estää nopeiden ja luotettavien vuotohälytysten toteuttamisen. Optiseen kuvantunnistukseen perustuvassa toteutuksessa kulutusdata siirtyy vähintään kerran minuutissa, jolloin kiinteistön todellinen veden kulutustieto on jatkuvasti saatavilla. Lue tästä lisää tunti- ja minuuttitason kulutusseurannan eroista.

 

4. Häiriötilanteiden havainnointi

Mikään tekninen ratkaisu ei ole aukoton ja enemmin tai myöhemmin eteen tulee teknisiä ongelmia. Tärkeä näkökulma on saada tieto mahdollisesta virhetilanteesta mahdollisimman pian, jotta kulutustietojen luentaan ja vuotojen seurantaan ei tule katkoksia. Kuvantunnistukseen perustuvassa järjestelmässä tiedonsiirtoon tai kuvantunnistukseen liittyvästä ongelma tulee välitön hälytys palveluntarjoajalle. Itsenäisillä impulssiluentajärjestelmillä virheet saatetaan havaita vasta kuukauden päästä, kun kuukausitason raportointia ollaan koostamassa.

 

5. Kustannukset

Hintoja verrattaessa kannattaa olla tarkkana: impulssiluenta on teknisesti yksinkertainen ratkaisu ja se näyttää alkuun halvalta. Kun ottaa huomioon impulssiluennan heikkoudet, impulssiluenta näyttäytyykin kiinteistönomistajalle selvästi kalliiimpana vaihtoehtona. Pulssiluenta vaatii yleensä ison alkuinvestoinnin, jonka jälkeen jatkuvat kustannukset syntyvät tiedonsiirron ja palvelun ylläpidon kustannuksista. Hankintamallina päiväkohtainen hinnoittelu ilman alkuinvestointia on taas huomattavasti riskittömämpi. Minuuttitason seurannan ja tarkempien vuotohälytysten myötä kuvantunnistukseen perustuva kulutusseurantapalvelu on kiinteistönomistajalle edullisin vaihtoehto.