Blogi

Älykäs vesitehokkuuspalvelu on kiinteistönomistajan turva

Älykäs vesitehokkuuspalvelu on kiinteistönomistajan turva

Vesitehokkuuspalvelun hankkimista pidetään usein mittavana investointina. Todellisuudessa oikeanlainen, älykäs ja energiatehokas vesitehokkuuspalvelu on kiinteistönomistajalle paljon luultua kustannustehokkaampi ratkaisu, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin niin veden- ja energiankulutukseen kuin muihin kustannuksiin tuomillaan säästöillä.

Kiinteistöjen vesitehokkuus näkyy entistä enemmän uusina lakeina ja säädöksinä. Kiinteistönomistajien ESG-vaatimukset ovat kasvussa ja vuoden 2022 alussa voimaan astunut lakimuutos velvoittaa uudet taloyhtiöt mittaamaan vedenkulutuksen huoneistokohtaisilla, etäluettavilla mittareilla. Samalla kulutusperusteinen vesilaskutus yleistyy. Älykkäästi toimivat vesitehokkuuspalvelut eivät ole kuitenkaan vain tapa vastata lainsäädännön vaatimuksiin, vaan mahdollisuus saada aikaan merkittäviä säästöjä ja nostaa oman kiinteistösijoitussalkun arvoa.

Kiinteistöjen suurin kustannus syntyy käyttöveden ja sen lämmittämisen sekä jäteveden muodostamasta kokonaisuudesta. Koska veden hinta on vääjäämättömässä nousussa ja myös energiakustannukset poikkeuksellisen korkealla, vesitehokkaat toimenpiteet vaikuttavat suoraan kiinteistönomistajien kukkaroihin.

 

Muutakin kuin energiansäästöä

Kulutukseen perustuvaan vesilaskutukseen siirtyminen aiheuttaa asukkaissa usein yllättyneitä, jopa järkyttyneitä reaktioita. Todellisen vedenkulutuksen paljastuminen toimii kannustimena oman vedenkulutuksen seuraamiseen ja vähentämiseen. Kun huoneistokohtainen vedenkulutus ja mittaaminen yhdistyvät asukkaiden kulutustottumusten muutokseen, luvassa on suuria säästöjä: 30 prosentin säästö vedenkulutuksessa tarkoittaa kymmenen prosentin säästöä energiankulutuksessa. Kun kiinteistö toimii energiatehokkaammin, myös sen arvo kasvaa.

Älykkäät, etäluettavat vesimittarit mahdollistavat kiinteistönomistajille paitsi kulutukseen perustuvan vesilaskutuksen myös pienemmät kiinteistöhallinnan kulut. Manuaalinen työ kulutusdatan siirrossa on aina kallista, mutta kun käytössä on etäluettava mittari, kulutustiedot voidaan siirtää laskutukseen rajapintaratkaisuja käyttämällä. Näin päästään eroon tasauslaskutuskäytännöstä, ja samalla ylläpito- ja huoltotoimenpiteistä huolehtiminen siirtyvät järjestelmän toimittajan vastuulle.

Yksi keskeisimmistä, etäluettavien ja reaaliajassa seurattavien vesimittareiden tuomista eduista liittyy vesivahinkojen ehkäisemiseen. Pieni, havaitsematta jäänyt vesivuoto voi aiheuttaa kiinteistöön mittavia vaurioita ja kerryttää nopeasti kymmenien tuhansien eurojen laskun. Kun käytössä on poikkeamista välittömästi hälyttävä palvelu, hukkaveden lisäksi vältytään vesivahinkojen korjauskustannuksilta.

Mitä enemmän säästöjä syntyy, sitä pienemmiksi vesitehokkuuspalvelun elinkaarikustannukset muuttuvat. Säästöt ovat niin merkittäviä, että investointi on kannattava myös vanhoissa taloyhtiöissä.

Samalla asumisen hiilijalanjälki kevenee –  ja luonto kiittää.

Smartvatten tarjoaa kiinteistönomistajille kustannustehokkaita vesitehokkuuspalveluita. Lue lisää ratkaisuistamme täältä.