Blogi

Isännöitsijät: Taloyhtiöiden vesikustannukset tulevat nousemaan merkittävästi, mutta niihin voi vaikuttaa

Isännöitsijät: Taloyhtiöiden vesikustannukset tulevat nousemaan merkittävästi, mutta niihin voi vaikuttaa

Isännöintiliiton juuri julkaiseman Energiabarometrin mukaan isännöitsijät näkevät taloyhtiöiden vesikustannuksissa merkittävää nousupainetta lähivuosina. Vain 5,2% Energiabarometriin vastanneesta 117 isännöintialan ammttilaisesta uskoi veden hinnan säilyvän ennallaan lähivuosina. Enemmistö vastanneista ennustaa hinnan nousun olevan 1-5% vuodessa, kun taas joka kymmenes vastaaja uskoo vuotuisen hinnan nousun olevan 5-10% luokkaa.

Vesilaitosyhdistyksen toimesta käyttöveden vuotuisten hinnan korotusten on varoiteltu olevan jopa 15-20% luokkaa. Muutama vuosi sitten vastaava kustannusloikka nähtiin sähkön siirtohintojen osalta. Tuolloin siirtoyhtiöiden investoinnit säävarman sähköverkon osalta nostivat hintoja. Vesiyhtöiden osalta hinnan korotuksissa on kyse maanlaisen putkiston korjausvelasta ja verkoston kunnostamisesta.

Isännöitsijöiden näkemyksen mukaan taloyhtöissä hukataan energiaa erityisesti ilmanvaihdon ja veden kulutuksen osalta. Kun vettä käytetään kiinteistössä tuhlailematta myös tuuletuksen tarve on pienempi.

– Veden hintakehityksen osalta olen ilahtunut isännöintialan ammattilaisten valveutuneisuudesta. Silti korotusten suuruus saattaa yllättää, kommentoi suomalaisen vesitehokkuuteen erikoistuneen Envera Oy:n toimitusjohtaja Jussi Niiniaho.

– Vesivuotojen reaaliaikaisella seurannalla, nykyakaisilla vesikalusteilla ja niiden järjestelmällisellä huollolla taloyhtiön vesikustannuksia voidaan alentaa keskimäärin 20% nykyisestä, jatkaa Niiniaho.

Käyttöveden hintaa nostaa myös lämmityskustannusten nousu. Taloyhtiöissä käyttövesi lämmitetään kiinteistöllä ja veden lämmittämisen osuus lämmityskustannuksista on 20-40% kaikista lämmityskuluista.

Isännöintiliiton ensikertaa julkaisemaan Energiabarometriin vastasi 117 isännöintialan ammattilaista. Energiabarometri koostaa isännöintialan näkemykset energia-asioihin ja energiatehokkuuteen liittyen. Nämä teemat on nostettu Isännöintiliiton 2021 toimintasuunnitelman keskeisiksi vaikuttamiskohteiksi ja Energiabarometri toteutettiin yhteistyössä Cervin, Carunan, Fiksuveden, Handelsbankenin, Vahasen ja Wattisen kanssa.