Haluatko etäseurannan taloyhtiöönne? Jätä tietosi, niin otamme yhteyttä:

  Blogi

  Kirkkonummen Sanomat: Fiksuvesi säästää vettä KVA:n asunnoissa

  Kirkkonummen Sanomat: Fiksuvesi säästää vettä KVA:n asunnoissa

  Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy – KVA – on kunnan 100 prosenttisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa kohtuu­hin­taista vuokra-asumista Kirkkonummella. Yhtiön kiinteistöissä on noin 1 200 asuntoa ja niissä asuu lähes 2 000 kirkko­num­me­laista. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä KVA:n vuokrat olivat keskimäärin 12,10 €/m2, kun pääkaupunkiseudulla maksettiin ARA-asunnoissa keskimäärin euroa korkeampaa ja vapaa­ra­hoit­tei­sissa 7 euroa korkeampaa vuokraa. Suotuisa vuokrien kehitys KVA:n asunnoissa on seurausta yhtiön aktiivisesta toiminnasta kustannusten kurissa pitämiseksi.

  Kustan­nus­tie­toisuus on tuonut mukanaan paljon muitakin kauas­kan­toi­sempia hyötyjä. Hyvä esimerkki on yhtiön tekemät investoinnit käyttöveden kulutuksen hillit­se­mi­seksi.

  ”Vuodesta 2015 lähtien KVA:n kiinteistöihin on aloitettu Fiksuvesi-järjestelmän asennus”, kertoo yhtiön toimi­tusjohtaja Juha Marjamo. ”Tänään 32 kiinteistössä yhtiön 34:stä Fiksuvesi tarkkailee käyttöveden kulutusta. Kun suurin kiinteistömme Hopeahaassa on peruskorjattu, on koko yhtiön vedenkäyttö tarkkailussa.”

  Tulokset puhukoon puolestaan. Kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä vettä on säästynyt yli 78 miljoonaa litraa. Se tarkoittaa, että vedenkulutus on laskenut 19 prosenttia. Rahallinen säästö on tuntuva, yhtiön vesilaskuissa on säästetty 486 000 euroa.

  ”Kun investoinnin kokonais­kus­tannus oli vajaat 110 000 euroa, on investointi maksanut itsensä monin­ker­tai­sesti – ja hyödyn saajia ovat olleet ensisijaisesti asukkaat vuokratason säilyessä hyvin kilpai­lu­ky­kyisenä”, toteaa yhtiön hallituksen varapu­heen­johtaja Hannu Valtanen.

  Turhan veden­ku­lu­tuksen vähentämisellä on muitakin vaikutuksia. Mm. yhtiön jätevesilasku on vastaavasti pienentynyt. Mutta ennen kaikkea luonto kiittää: luonnonvarojen – myös veden – käytön kohtuul­lis­ta­minen on meidän kaikkien etu. ”Kirkkonummen kunta on ottanut omassa toiminnassaan ympäris­tö­ky­sy­mykset keskiöön. Me haluamme olla kunnassa etujoukoissa”, jatkaa MarjamoO. ”Yhtiön hallitus on tehnyt sopimuksen Ekokompassi-palvelusta. Se auttaa yhtiötä vähentämään toimin-nasta aiheutuvia ympäris­tö­vai­ku­tuksia.” –

  Kuluvana vuonna yhtiön 4 kiinteistöä kahden aiemman lisäksi on vaihdettu maalämpöön. Ensi vuoden tavoitteena on kuuden kiinteistön siirto. ”Pidemmällä aikavälillä näen, että kaikki ne kiinteistöt, joissa se on mahdollista, lämmitetään maalämmöllä”, sanoo Marjamo.

  ”Uskomme, että näillä työkaluilla parannamme asumis­viih­ty­vyyttä, takaamme kohtuulliset vuokrat, mutta laajemmin myös myötä­vai­ku­tamme siihen, että Kirkkonummi on haluttu, ympäris­tö­ar­voistaan tunnustettu asuinpaikka pääkau­pun­ki­seu­dulla”, päättää Marjamo.

  Lähde: Kirkkonummen Sanomat 7.11.2019