Helsingin liikuntavirasto käyttää vettä vastuullisesti Smartvattenin avulla

Helsingin liikuntavirasto hallinnoi ja ylläpitää kymmenien liikuntapaikkojen kokonaisuutta, joissa veden käyttö on runsasta runsaasti ja poikkeaa vakiomääristä. Kaupunkilaisten yhteisissä tiloissa harrastetaan monipuolisesti liikuntaa uinnista jalkapalloon ja ryhmäliikuntaan.

Smartvattenin etäseurantapalvelun ansiosta kaupungin liikuntatilojen vedenkäyttö on vastuullisempaa ja kustannustehokkaampaa, sillä vedenkulutusta seurataan reaaliaikaisesti päävesimittarilta.

Smartvattenin etäseurantapalvelu mittaa noin 70 Helsingin liikuntaviraston kiinteistön vedenkulutusta, ja määrä tulee hyvien kokemusten myötä kasvamaan. Kiinteistökohtainen etäseuranta on maksanut itsensä takaisin jo pelkästään vuotohälytyksillä, joilla on estetty kallista vedenhukkaa.

Vedenkulutuksen etäseuranta herätti suhtautumaan vedenkäyttöön oikealla vakavuudella. Numeroissa näkyy niin maahan turhaan kaadetut eurot kuin vuotohälytysten ansiosta säästyneet kulut.

Vesimittarin etäluenta toi tarpeellisen digiloikan vedenkulutuksen seurantaan

Helsingin liikuntavirastojen kiinteistöt muodostavat suuren kokonaisuuden, jossa veden käyttö optimoidaan yksilöllisesti. Esimerkiksi uimahallin vedenkäyttö on luonnostaan massiivista, kun taas ulkokenttien jäädytys ja sisätilojen peseytymistilat vaativat myös kohdekohtaista vedenkäytön hallintaa.

Yhteistä kaikille rakennuksille on se, että veden turhaa käyttöä tulee hallita kustannusten vuoksi. Suuressa kiinteistössä jo neulanpään kokoinen vuoto voi tehdä tuhansien eurojen laskun, mikäli sitä ei huomata.

Helsingin liikuntaviraston ulkoilupalveluiden ylläpitopäällikkö Harri Uusimäki kertoo, että aiemmin kiinteistökohtainen vedenkulutuksen seuranta oli suorastaan tehotonta.

– Ennen meillä luettiin vesimittarit vain tiettyinä aikoina, ja vesilaskut tulivat, kun tulivat, kuten yleinen käytäntö oli.

Kun Smartvattenin seuranta alkoi välittää vesimittaridataa suoraan digijärjestelmiin, vedenkulutuksen seuranta mullistui.

– Jälkikäteen ajateltuna emme kiinnittäneet tarpeeksi huomiota vedenkulutuksen seurantaan. Ei ollut mahdollisuuksia reagoida oikeaan aikaan vedenkulutuksen poikkeamiin, kun tietoa ei ollut tai se tuli viiveellä.

Vesi on kallista, joten ennakointi on paras tapa pitää kulut kurissa

Helsingin liikuntaviraston tarve vedenkulutuksen seurannalle oli lopulta hyvin selvä, sillä vedenkulutuksen kulut ovat jopa suuremmat kuin muilla energiamuodoilla.

– Moni ei tiedäkään kuinka kallista vesi on. Uhkakuvilla leikkiminen on ihan aiheellista, sillä isoissa kiinteistöissä vesi on jatkuva kulu, jopa miljoonaluokkaa vuodessa.

Smartvattenin etäseurantapalvelu välittää vesimittarien dataa jatkuvasti energiaseurantajärjestelmään ja reagoi vuotohälytyksellä, jos poikkeamia tulee. Jo pelkästään vuotojen nopea korjaaminen säästää turhia kuluja.

– Säästöt on tehtävä karsimalla kuluja, ja vedenkäytöstä se on yllättävän helppoa. Mikäs sen tyhmempää kuin laskea ylimääräistä vettä maahan.

Smartvattenin etäseurantapalvelu on erinomainen ratkaisu monipuoliseen ja suureen kiinteistökantaan. Vedenkulutuksen hälytysrajat määrittyvät automaattisesti kiinteistökohtaisesti, ja dataa vesimittarilta suoraan pilveen siirtävä järjestelmä on yhtä tarkka niin moderneissa kuin vanhoissakin rakennuksissa.

Veden etäseuranta on äärimmäisen hyvä ratkaisu isoon kiinteistökokonaisuuteen, jossa vedenkulutukselle ei ole vakiomäärää.

 

Vedenkulutuksen seuranta on parasta tiedolla johtamista

Vedenkulutuksen etäseuranta on tuonut yllättävän monta hyötyä säästöjen ohella. Ennen kaikkea se on konkretisoinut sitä, kuinka arvokas resurssi vesi on.

– Nyt kun olen pyöritellyt veden käytön lukuja, suhtaudun vedensäästöön ihan eri vakavuusasteella kuin ennen. Toivon, että jokainen käyttäisi vettä vain tarpeen mukaan, ja rikkoontuneet vesikalusteet korjattaisiin saman tien, Uusimäki kertoo.

Vedenkulutuksen seurannasta voidaan vetää konkreettisia kehitysehdotuksia, kun taustalla on tarkkaa dataa.

– Nykyään puhutaan paljon tiedolla johtamisesta. Vedenkäytön seuranta on sitä parhaimmillaan, koska kaikki vedensäästön toimenpiteet on helppo perustella mittarilukemiin perustuen, Uusimäki lisää.

Smartvatten-etäseuranta raportoi nykyään myös säästyneet Co2-päästöt, mikä tukee vastuullisen kiinteistönpidon toimia. Helsingin kaupunki on sitoutunut lukuisiin energiatehokkaisiin toimenpiteisiin, joiden kanssa vedensäästökin on linjassa.

Helsingin liikuntavirasto

  • Tuottaa monipuolisia liikuntapalveluja erilaisille asiakasryhmille sekä tekee yhteistyötä liikuntaseurojen, liikuntalaitosten ja palveluntuottajien kanssa
  • Vastaa sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen sekä ulkoilualueiden ja -puistojen hoidosta, kunnossapidosta ja kehittämisestä
  • Hallinnoi monipuolisten liikuntatilojen kiinteistökokonaisuutta

Smartvatten-etäseuranta

  • Seuraa kiinteistön päävesimittaria reaaliajassa kameran avulla
  • Kulutustieto välittyy saman tien ja on siirrettävissä huoltokirja- ja energianseurantajärjestelmään
  • Vuotohälytykset ilmoittavat vuotopoikkeamista