Hollolan Tilapalvelu Oy on edelläkävijä vedenkulutuksen seurannassa: tietoja seurataan kiinteistöhallinta järjestelmästä

Smartvattenin ja Reiotin yhteistyöllä myös vedenkulutuksen data saatiin seurattavaksi kiinteistöhallintajärjestelmään

Hollolan Tilapalvelun kiinteistökokonaisuuden energianhallinta on järjestetty tehokkaasti digitaalisilla ratkaisuilla. Vedenkulutusdatan lisääminen osaksi jo käytössä olevaa Reiot-kiinteistönhallintajärjestelmää oli looginen askel, kun kokonaiskulutuksen ja -kulujen seurannasta haluttiin mahdollisimman helppoa ja tehokasta.

 

Vedenkulutus on olennainen osa kiinteistön energiaseurantaa

Hollolan Tilapalvelun hallinnoimiin kiinteistöihin lukeutuu kymmeniä rakennuksia. Kokonaisuus käsittää Hollolan Asuntotalot Oy:n asuinkiinteistöt sekä Hollolan Tilapalveluiden rakennukset, kuten liikuntatilat ja virastotalot.

Suuressa kiinteistökokonaisuudessa keskitetty hallinta ja energianseuranta on järkevä ja tehokas ratkaisu.

Kiinteistöissä kulutus- ja olosuhdetietoja seurataan Reiot-järjestelmällä, joka on Lahti Energian kehittämä älykäs kiinteistötiedon hallintajärjestelmä.

Vedenkulutusta mitataan Smartvatten-etäseurantapalvelulla, joka on käytössä lähes kaikissa kunnan hallinnoimissa kiinteistöissä. Etäseuranta näyttää tarkkaa dataa vedenkulutuksesta halutulla aikavälillä kiinteistön käytön mukaan.

– Asuntotalojen puolella käytössä on vedenkulutuksen minuuttiseuranta, mutta Tilapalveluiden kohteissa mitataan vedenkulutusta tuntitasolla, koska jälkimmäisissä kohteissa käytetään vettä vain päivisin, kertoo Arto Nuuttila, Hollolan Tilapalvelun kiinteistöpäällikkö sekä Hollolan Asuntotalot Oy:n isännöitsijä.

Vedenkulutusdatan yhdistäminen osaksi jo käytössä olevaa kiinteistöhallintajärjestelmää on järkiteko jo pelkästään lukujen valossa.

– Budjetissa vesi vie yllättävän paljon osuutta sähkön ja lämmön rinnalla, Nuuttila kertoo.

Pian Smartvatten-etäseurannan käyttöönoton jälkeen idea datan yhdistämisestä syntyikin.

– Rajapinnan rakentaminen oli helppoa Smartvattenin ja Reiotin välille, niin miksi ei laittaisi vettäkin samaan järjestelmään näkyville. Samalla silmäyksellä näkisi vedenkulutuksen ja energiankäytön tiedot.

Miksi ei laittaisi vettäkin kiinteistöseurantaan, kun rajapinnat olivat valmiina olemassa.

Vedenkulutustietojen saaminen osaksi kiinteistöhallintajärjestelmää oli nopea ja helppo prosessi

Vedenkulutusdatan siirtäminen sähkön, kaukolämmön ja muiden seurattavien kulutustietojen joukkoon oli käytännössä avaimet käteen-prosessi Hollolalle.

– Vedenkulutusdatan siirto ei vaatinut minulta muuta kuin toiveen kertomisen ääneen sekä Smartvattenille että Reiotille. Kustannukset olivat myös hyvin kohtuulliset, Hollolan Tilapalvelun Nuuttila sanoo.

Reiot ja Smartvatten hoitivat integroinnin sujuvasti noin kahden työpäivän aikana. Kun tietojensiirto järjestelmien välillä oli saatu kuntoon, Hollolan tehtäväksi jäi vain validoida data nopealla testillä.

Integraation pohjatyö oli kunnossa, sillä sekä Reiot että Smartvatten käyttävät järjestelmissään valmiiksi asiakasystävällistä teknologiaa.

– Sekä me Reiotilla että Smartvattenilla olemme luoneet järjestelmämme alusta alkaen sellaisiksi, että tiedonsiirto on mahdollisimman helppoa avoimen rajapinnan ylitse, Lahti Energian Kehitys- ja ICT-johtaja Juha-Pekka Moisio kertoo.

Smartvatten ja Reiot integroivat vedenkulutustiedot kiinteistönhallintajärjestelmään nopeasti parissa päivässä

 

Kaikki tärkeimmät kulutustiedot löytyvät yhdestä paikasta

Vedenkulutusdatan integrointi on malliesimerkki siitä, miten teknologia helpottaa vastuullista kiinteistökokonaisuuksien hallintaa. Nyt tärkeimmät kulutustiedot ovat yhdessä paikassa, joka antaa tarkkaa dataa kustannus- ja energiansäästöpotentiaalista.

–  Hollolan Tilapalvelu ja Hollolan Asuntotalot ovat ensimmäisten joukossa ottaneet käyttöön uusia digitaalisia kiinteistöseurannan ratkaisuja, joten vesidatan lisääminen järjestelmään oli luonteva toimenpide. Smartvattenin kanssa pystymme tarjoamaan heille entistä parempaa kokonaispalvelua kulutusseurantaan, Moisio kertoo.

Yhteistyössä Reiot ja Smartvatten tarjoavat kattavaa kokonaispalvelua kiinteistön energia- ja kulutusseurantaan.

Hollolassa vedenkulutusdatan siirto on helpottanut suurten kiinteistömassojen hallintaa.

– Reiotin datan puolelta tarkastan suurempia kokonaisuuksia, ja Smartvattenin tiedoista seuraan enemmän päiväkohtaisia kulutustietoja. Järjestelmä tuo esille poikkeavuudet ja hälyttää vuodoista, joten kaikki on mahdollisimman automatisoitua, Hollolan Nuuttila sanoo.

Kattava kiinteistönhallinta helpottaa myös kiireistä kiinteistönhallinnan työtä

– Järjestelmä on todella tehokas minunkaltaiselleni henkilölle, joka hallinnoi isoa kiinteistökantaa, ja haluaa käyttää resurssejaan muuhun kuin paperilappuihin ja Excelin päivittämiseen, Nuuttila summaa.

 

Smartvatten-etäseuranta

  • Kiinteistön vedenkulutusta seuraava SaaS-ratkaisu, joka seuraa kiinteistön päävesimittaria reaaliajassa.
  • Integroitavissa avoimen rajapinnan kautta kiinteistöhallintajärjestelmiin – lue lisää tästä.
  • Skaalautuu suuriin kiinteistökokonaisuuksiin.

Reiot

  • Lahti Energian kehittämä älykäs kiinteistötiedon hallintajärjestelmä, joka mittaa kiinteistön veden- ja energiankulutusta sekä asumisolosuhteita.
  • Auttaa optimoimaan ja säästämään kiinteistöjen energiankulutusta.
  • Asiakkaina kunnat, yritykset, kiinteistösijoittajat, taloyhtiöt ja asuinkiinteistöt.

Hollolan Tilapalvelu Oy

  • Käyttää Smartvattenin ja Reiotin yhteisdataa Hollolan Asuntotalot Oy:n ja Tilapalveluiden kiinteistöjen energiankulutuksen seurannassa ja optimoinnissa.
  • Seurannassa kymmeniä yhteiskäyttörakennuksia ja asuintaloja.
  • Kulutusseuranta tukee kunnan ilmastotyön energiatehokkuustavoitteita.