Smartvatten-palvelu toimii kuin junan vessa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on kuntayhtymä, jonka muodostavat Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kunnat ja Vaala. Sen tehtävänä on tarjota jäsenkuntiensa asukkaille erikoissairaanhoidon palveluja

Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne ja Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju ovat isoja ja arvokkaita kiinteistöjä, joiden vedenkäyttöä seurataan reaaliaikaisesti Smartvatten-etäseurantapalvelun avulla.

Kiinteistöjen huoltomestari Jukka Hauru tilasi Smartvatten-etäseurantapalvelun kiinteistöihin, koska PPSHP:lla haluttiin varmistua ettei kiinteistöissä ole vesivuotoja. ”Pienet pitkään jatkuneet vuodot ovat taloudellisesti jopa isoja vuotoja kalliimpia, kun vesi valuu rakenteisiin ja aiheuttaa isot rakenteelliset vahingot”, kertoo Jukka Hauru.

Kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtaja Jorma Korhonen on erityisen tyytyväinen siihen, että Smartvatten-palvelu on toiminut sovitusti. ”Smartvatten-palvelu toimii kuin junan vessa!”, kiteyttää toimitusjohtaja Korhonen.