Blogi

Miksi vesitehokkuus on tärkeä osa vastuullista kiinteistösijoittamista?

Miksi vesitehokkuus on tärkeä osa vastuullista kiinteistösijoittamista?

Vastuullisuus on tullut kiinteistösijoittamiseen jäädäkseen, sillä kiinteistösalkun ympäristötehokkuus on tärkeä tekijä pitkän aikavälin riskien hallinnassa ja arvon muodostamisessa. Käytännössä jokaiselta kiinteistösijoittajalta odotetaan vastuullisuuden huomiointia toiminnassaan, kun ilmastonmuutoksen vaikutukset voimistuvat.

Kiinteistösijoittamisessa vastuullisuus on konkreettisia tekoja, joilla voit esimerkiksi parantaa rakennusten ympäristötehokkuutta. Moni tunteekin energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja kestävien rakennusmateriaalien tärkeyden.

Mutta ethän unohda vesitehokkuutta kiinteistön hallinnassa? Arkisen kuuloinen vesi muodostaa yllättävän paljon kuluja ja päästöjä, joita hallitsemalla kiinteistön arvoa ja kilpailuasemaa voi kehittää.

Kokosimme seikkoja, joiden perusteella juuri nyt on aika keskittyä vesitehokkuuteen vastuullisen sijoittamisen kentällä.

 

Vesi on yhtä arvokas resurssi kuin sähkö

Kiinteistön vedenkulutuksen tarkkailu on tärkeä osa kiinteistösi energianhallinnan kokonaisuutta. Puhdas vesi on arvokas resurssi, jonka joka litralla on hinta. Veden lämmittäminen kuluttaa energiaa ja on suoraan yhteydessä kaukolämmön kuluihin.

Keskivertosuomalainen käyttää vettä melko huolettomasti, sillä vuorokautinen määrä on keskimäärin 120-150 litraa. Monelle onkin yllätys, että vedenkulutus lohkaisee suurimman osan kiinteistönhoidon kuluista, kun yhteen lasketaan vesi-, jätevesi- ja veden lämmityskustannukset.

Vedenkulutuksen reaaliaikainen seuranta kertoo, kuluuko vettä kiinteistössäsi enemmän kuin on järkevää. Tämän perusteella vedensäästön toimenpiteisiin on myös helppo ryhtyä. Smartvatten-etäseuranta on ratkaisu vedenkulutuksen selvittämiseen, sillä se siirtää reaaliaikaisen kulutustiedon suoraan energiaseurantajärjestelmiin.

 

Vesitehokkuus on avain parempaan tuottoon

Markkinat määräävät vuokrat, mutta kiinteistösijoittajana voit hallita jatkuvia kuluja. Vesitehokkuuden parannukset ovat ajankohtaisia juuri siksi, että ne ovat kiinteistösijoittamisen tuottoperiaatteiden ytimessä.

Kun kokonaistuotto muodostuu kiinteistöjen vuokratuloista, joista on vähennetty kiinteistön hoitokulut, juuri kulujen hallinnalla voit saavuttaa pitkän aikavälin parempaa tuottoa.

Vedensäästön toimenpiteet maksavat itsensä takaisin yksinkertaisen tuottoperiaatteen mukaan. Esimerkiksi vesivirtaamien säätäminen optimaaliselle tasolle säästää turhaa vedenkulutusta. Kalliiden vesivuotojen havaitseminen ajoissa onnistuu puolestaan Smartvatten-etäseurannalla, joka ilmoittaa vuotopoikkeamista saman tien.

 

Vedensäästöllä on positiivinen vaikutus kiinteistön arvoon

Vesitehokkuuden parannuksilla on mahdollista nostaa kiinteistön arvoa, sillä resurssitehokkaille kiinteistöille voidaan myöntää arvokkaita ympäristöluokituksia. Luokitukset ja sertifikaatit ovat tärkeä kilpailuedun muodostaja, sillä ne näyttävät ympäristötehokkuutta ja auttavat hallitsemaan sijoittamisen riskiä.

Käytännössä kaikki ympäristöjärjestelmät edellyttävät kiinteistöltäsi vesitehokkaita toimenpiteitä. Esimerkiksi LEED-sertifikaatti asettaa kiinteistöltä tiukat vaatimukset veden kulutukselle, kuin myös mm. energiatehokkuudelle ja rakennusmateriaalien valinnalle.

Me Smartvattenilla autamme kiinteistöäsi saavuttamaan vesitehokkuuden vaatimukset osana vihreän rakentamisen sertifikaatteja. Lue lisää palvelustamme kiinteistösijoittajille.

 

Veden hinnannousu on vääjäämätön kehityssuunta

Sähkön kallistuminen on kaikkien tiedossa, mutta myös veden hintaan kohdistuu kova korotuspaine. Vesimaksut ovat nousseet maltillisesti noin 3 % vuodessa, mutta lähivuosina vesimaksujen suurempia korotuksia voi odottaa lähes olosuhteiden pakosta.

Merkittävä tekijä on rakennuksiin kertynyt korjausvelka, joka pakottaa lisäämään investointeja vesijohto- ja viemäriverkostojen korjauksiin. Suomen Vesilaitosyhdistyksen tilaama Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040-selvitys esittää, että korjausrahat tulisi kaksinkertaistaa nykyisestä, jotta välttämättömät korjaukset voidaan toteuttaa.

Veden hintaan kohdistuu jopa 15 % korotuspaine, sillä korjausvelka ja kasvavat kiinteistönhuollon kulut täytyy kattaa hinnankorotuksilla. Tämän vuoksi ennakointi on tärkeää – kun rakennuksesi käyttää vettä tuhlaamatta, vesimaksut pysyvät hallinnassa.

Lisäksi veden hinnan nousu on globaali trendi, sillä puhdas vesi on yhä harvempien nauttima etuoikeus. Arviolta jopa kaksi kolmasosaa maailman väestöstä kohtaa veden riittämättömyydestä johtuvia ongelmia vuoteen 2025 mennessä.

Hyvä uutinen hinnankorotuspaineiden keskellä on se, että vesitehokkaat toimenpiteet eivät tarkoita suuria investointeja tai pitkää aikaa todentaakseen tuottonsa. Pelkästään kiinteistön vedensäästökartoituksen mukaan tehdyt toimenpiteet, kuten vesivirtaamien muutokset, alkavat näkyä saman tien vähentyneenä kulutuksena.

 

Vesitehokkuus tukee kestävää kehitystä

Rakennukset muodostavat noin kolmanneksen Suomen hiilidioksidipäästöistä, minkä vuoksi kiinteistösijottajana sinulla on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistäjänä. Käytännössä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen rakennuksissa tarkoittaa energiatehokkuuden parantamista 30 % vuoteen 2030 mennessä.

Veden säästäminen säästää myös ympäristöä. Suurin osa veden hiilidioksidipäästöistä muodostuu veden lämmityksestä, joka esimerkiksi kaukolämpörakennuksissa muodostaa noin 85 % veden hiilijalanjäljestä. Lisäksi puhtaan veden tuotanto ja jätevesien käsittely muodostavat päästöjä.

Vedensäästö on jo nyt osa suurten sijoitusyhtiöiden ympäristöohjelmia, jotka tähtäävät kannattavaan ja kestävän kehityksen mukaiseen kasvuun. Esimerkiksi Kojamon kiinteistökantojen hiilineutraaliustavoitteeseen kuuluu vedenkäytön vähentäminen 5 % vuoteen 2030 mennessä.

Oletko kiinnostunut kiinteistösi vesitehokkuuden parantamisesta? Smartvatten tarjoaa käytännön työkaluja kiinteistöjen vesitehokkuuden parantamiseksi. Lue lisää palveluistamme kiinteistösijoittajille!