Esimerkkejä kentältä

Bouwinvest Real Estate Investors B.V. sijoittaa yhteisöpääomaa eläkerahastoista ja vakuutuslaitoksilta kiinteistöihin. Ne investoivat pitkällä aikavälillä ja vastuullisesti ympäröivää maailmaa silmällä pitäen ja hajauttauttavat riskejä luoden samalla vakaata tuottoa asiakkailleen. Bouwinvest hallinnoi kolmea monialaista kansainvälisiä toimeksiantajaa ja viittä hollantilaista kiinteistörahastoa, joista kolme on avoinna yhteisösijoittajille: Residential, Retail ja Office -rahastot.

Kestävällä kehityksellä on suuri rooli Bouwinvestin strategioissa. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2045 mennessä organisaatio työskentelee ahkerasti tehdäkseen jokaisesta kiinteistöstään vastuullisen – mukaanlukien hotellit. ”Se tarkoittaa kestäviä toimenpiteitä rakentamisessa ja muutoksien tekemistä olemassaoleviin kiinteistöihin,” painottaa Korenberg. ”Keskitymme BREEAM-metodiin hotelleissa ja meillä on korkeat vaatimukset sekä uusille että olemassaoleville kiinteistöille – myös niiden johtamiselle.”

Kestävien toimenpiteiden toteuttamisessa myös hyvä ajoitus ratkaisee. ”Työskentelemällä kiinteistöalan normaalin sijoitussyklin puitteissa, voit luoda suurimmat muutokset”, Korenbergin valottaa. Se tarkoittaa uudis- ja kunnostusrakentamisessa tilaisuuksien käyttämisen hyödyksi mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi määräaikaishuolloissa ja laitteistojen uusimisessa. Hotellibisneksessä näitä tilaisuuksia tulee luonnollisesti eteen useammin. ”Keskimäärin hotelliketju valitsee uuden ilmeen 3-4 vuoden välein”, Korenberg jatkaa: ”ja silloin on meidän vuoromme keskustella mahdollisista laitteistojen vastuullisista valinnoista sekä siitä, mitä käytetyille materiaaleille tehdään.”

Smartvattenin palvelu on jo käytössä viidellä seitsemästä hotellista, kuten myös 28:ssa muussa kiinteistössä. Niiden ansiosta Bouwinvest voi nyt seurata kulutusta digitaalisesti etänä ja havaita mahdolliset vuodot. Useissa hotelleissa on viherkatot ja kattopuutarhat. ”NH Hotellin kattopuutarha WTC-rakennuksessa Haagissa on mahtava esimerkki ratkaisusta kahteen ongelmaan samanaikaisesti” kertoo Korenberg. ”Se on kokoontumiseen tarkoitettu ulkotila kaupunkiympäristössä ja se suojaa samalla kaupunkia toimimalla puskurina vedelle, sillä sen vesialtaat on varustettu liiallisesta sadevedestä ilmoittavilla sensoreilla.”

Kaupallinen kiinteistöalan sijoittaja NSI keskittyy keskeisillä paikoilla sijaitseviin toimistotiloihin talouden kasvukeskuksissa. Investoimalla houkutteleviin tiloihin ja korkealaatuisiin palveluihin he kykenevät luomaan kestäviä ja kasvavia tuottoja sitoutuen samalla vähentämään ympäristövaikutuksiaan. Yrityksen asettama pitkän aikavälin tavoite kiinteistösalkulleen on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteensa saavuttamiseksi he ovat luoneet Paris Proof-etenemissuunnitelman. Nyt he työskentelevät muuttaakseen aikeet selkeiksi toimenpiteiksi kullekin rakennukselle. Vuosina 2019 ja 2020 koko kiinteistösalkku käytiin läpi, jolloin arvioitiin kunkin rakennuksen suoriutuminen ja määritettiin tulevissa kunnostuksissa tarvittavat toimenpiteet.

NSI asentaa vakiona kaikkiin uudisrakennuksiin ja kunnostettaviin kohteisiin vettäsäästävät suihkut, hanat ja kaksoishuuhdeltavat wc-istuimet. Vedenkulutuksen seuraamiseen ja vuotojen havaitsemiseen he käyttävät Smartvattenin palvelua. ”Aloitimme seuraamalla viittä rakennusta ja laajensimme sitten koko kiinteistösalkkumme kaikille vuokralaisille. Smartvatten auttaa meitä ymmärtämään veden hallinnointia”, Solleveld sanoo, ”ja lisäksi vesitehokkuus on erinomainen tapa hankkia lisäpisteitä GRESB- ja BREEAM-sertifikaatteihin.” Lisäksi NSI työskentelee tällä hetkellä useissa uudisrakennusprojekteissa harmaan veden kierron ja viherkattojen käyttöön ottamiseksi.

NSI on Zuidasiin Amsterdamiin nousevan rakennuksen – todellisen malliesimerkin – viimeisessä suunnitteluvaiheessa. ”Siitä tulee hybridi rakennus, jonka rakenteet on tehty puusta ja jossa betonia on käytetty vain hissikuiluihin,” Solleveld kuvailee. ”Haluamme tehdä siitä kaikkein vastuullisimman toimistorakennuksen. Rakennuksen energiankäyttö on hyvin vähäistä ja sillä onkin BREEAM Outstanding -merkki.” Toisessa kiinteistössä he ottivat käyttöön ilmastointijärjestelmän, jonka sensorit päättävät, mitkä rakennuksen osat viilennetään ja mitkä lämmitetään riippuen tilassa kulloinkin olevasta ihmismäärästä. ”Mukavuustaso on parantunut kuten myös ilmastomerkintä.”

A term introduced by the Dutch Green Building Council, developer of the BREEAM-NL certification, as a common sustainable goal for urban buildings to achieve the Paris climate accords.

 

Syntrus Achmea toimii salkunhoitajana yhteisösijoittajille, jotka sijoittavat kiinteistöalaan ja kiinteistökiinnityksiin. Se investoi vastuullisiin kiinteistöihin, jotka tarjoavat sekä taloudellista että yhteiskunnallista tuottoa. Jo useiden vuosien ajan he olivat kiinnittäneet huomiota kiinteistöjensä energiankulutukseen ja käytön vähentämiseen, mutta heiltä puuttui tehokas tapa saada hyvä käsitys vedenkulutuksestaan. ”Älykkäitä vesimittareita ei ollut saatavilla tai ne olivat erittäin kalliita,” kertoo Roel Kalfsvel, Manager of Sustainability, joka on myös vastuussa yrityksen ESG-kriteerien mukaisen toiminnan kehittämisestä. Syntrus Achmea aloitti yhteistyön Smartvattenin kanssa vuonna 2019 ja otti älykkäät veden seurantalaitteet käyttöön noin 40 kiinteistössä, kuten kerrostaloissa, ostoskeskuksissa ja terveyskeskuksissa. ”Kestävän kehityksen merkitys on ollut keskustelunaiheena pinnalla jo kymmenisen vuotta, mutta siitä huolimatta viherpesua esiintyy paljon”, Kalfsvel ihmettelee. ”Sijoittajamme välittävät oikeista tuloksista: meidän on osoitettava, että työskentelemme oikeasti kiinteistösalkun muuttamiseksi vastuullisemmaksi. Smartvatten auttaa meitä näyttämään sijoittajille todellista dataa.”

Yrityksen tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä ja tehdä kiinteistösalkusta kokonaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Erinomainen esimerkki toimistaan hiilen käytön vähentämisessä on terveyskeskus De Flair Gilze en Rijenissa, Alankomaissa. Muutamia vuosia sitten uusitun kohteen 2 331 neliömetriä tarjoavat tilat viidelletoista eri terveydenhuoltoalan toimijalle. Tavanomainen valaistus korvattiin LED-valaistuksella, lämmitysputkisto eristettiin ja lisäksi asennettiin lämpöpumppu. Juuri toteutettu rakennuksen hallintajärjestelmä mahdollistaa eri järjestelmien keskinäisen viestinnän estäen lämmityksen ja jäähdytyksen päällekkäisyyksiä. Kattoa eristettiin lisää ja aurinkopaneelien asennuksesta keskustellaan. Yhdessä nämä toimenpiteet ovat vähentäneet hiilipäästöjä 35 %.

Eläke- ja henkivakuutusyhtiö Athora etsii jatkuvasti uusia tapoja tehdä rakennuksistaan vastuullisempia esimerkiksi seuraamalla vedenkulutusta, aurinkopaneeleilla, lämpö- ja kylmävarastointijärjestelmillä, sähköisellä ajoneuvokalustolla, hanojen sensoreilla ja muistutuksilla vastuullisesta vedenkäytöstä saniteettitiloissa. Tällä hetkellä he tutkivat harmaan veden kierrättämisen mahdollisuuksia. Juomakelpoisen veden käyttö kaikkien tomistojen wc-tiloissa tuntuu kummalliselta kiinteistöhallinnan päällikkö Willem van Biezenin mielestä ja kertoo: ”Kohteessamme Amstelveenissä on suuri lampi ja olen keskustellut teknisen johtajan kanssa harmaanveden kierron järjestämisestä. En ole alan asiantuntija, mutta miksi emme voisi käyttää sadevettä ja jätevettä vessojen huuhteluun?”

Lataa nyt