Esittely & Avustajat

Vesi on elämän edellytys. Se muodostaa yli puolet kehostamme ja kattaa kaksi kolmasosaa maapallon pinta-alasta. Kuitenkin vain pieni määrä siitä on makeaa vettä, josta vain osa on turvallista ihmisten käyttöön. Vaikka monet pitävät veden saatavuutta itsestäänselvyytenä, miljoonat ihmiset kärsivät veden puutteesta päivittäin. Heidän lukumääränsä kasvaa jatkuvasti. Yhdistyneiden kansakuntien arvion mukaan veden puute tulee koskettamaan 40 %:a maailman väestöstä vuoteen 2030 mennessä.

Kiinteistöalalla on merkittävät mahdollisuudet vaikuttaa vesivarojen suojeluun ja veden vastuulliseen hallintaan, koska kotitaloudet ovat vastuussa yli 10 %:sta maailman vedenkulutuksesta ja vesi on välttämätön kiinteistöjen rakentamisessa, kunnostuksessa ja hallinnassa. Vesi onkin jo yksi suurimmista kiinteistönhallinnan kuluista jopa maissa, joissa veden hinta on alhainen.

Kun mukaan luetaan tulvien ja kuivuuden huomattavat vaikutukset kiinteistöjen rakenteisiin ja niiden lujuuteen, ei organisaatioisi keskittyminen vesitehokkuuteen ole vain suositeltavaa tai edistyksellistä, vaan ratkaisevan tärkeää sekä ympäristölle että organisaatiosi menestymiselle pitkällä aikavälillä.

Lataa nyt

Veden puutteen syitä

Tarvitsemme puhdasta ja turvallista vettä juomiseen, peseytymiseen, ruoan tuotantoon ja sairauksien ehkäisemiseen ja parantamiseen. Vesi koskettaa kaikkia elämän osa-alueita. Se on edellytys ihmisen olemassaololle ja elämän jatkuvuudelle planeetallamme. Veden puute onkin aikamme suurimpia haasteita.

Väestönkasvu, maatalous ja ympäristön saastuminen ovat kolme ensisijaista syytä veden puutteeseen. Nämä syyt ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. Väestönkasvun myötä ruoan tuotantoa lisätään, mikä johtaa puolestaan ympäristön saastumiseen.

Yhdessä nämä tekijät aiheuttavat suuremman ongelman: ilmastonmuutoksen. Ilmakehän hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrien kasvaessa maailmanlaajuiset sää- ja vesiolosuhteet muuttuvat, mikä johtaa yhtäällä kuivuuteen ja toisaalla tulviin.

Vesi ja kiinteistöt

Kiinteistöalan rooli vedenkulutuksessa on merkittävä, sillä sektori voi vaikuttaa käyttöön sekä suoraan kiinteistöjen rakentamisessa, uudistamisessa ja hallinnassa että välillisesti asukkaiden vedenkulutuksen kautta. Se tarkoittaa myös sitä, että alalla on valtavat mahdollisuudet parannuksiin. Vedenhukkaa voidaan vähentää ja kiinteistöjen hallinnointia muuttaa vastuullisemmaksi. Kiinteistöjen omistajilla, isännöitsijöillä ja asunto-osakeyhtiöillä on merkittävät mahdollisuudet vaikuttaa tämän maailmanlaajuisen ongelman ratkaisemiseen.

Smartvatten ja kumppanit

Keskittymällä kiinteistöalan ratkaisuihin Smartvatten haluaa auttaa sektoria vesitehokkuuden toteuttamisessa. Kiinteistöala voi vaikuttaa aktiivisesti ympäristön suojelemiseen vähentämällä hukkavettä ja veden vastuullista käyttöä ohjaavilla toimenpiteillä sekä varautumalla niin kuivuuteen kuin tulviinkin. Alan toimijat voivat samalla vähentää omia kulujaan, saavuttaa organisaationsa kestävän kehityksen tavoitteet ja vaikuttaa positiivisesti omiin kilpailuasemiinsa.

Haluamme rakentaa vesitehokkaan tulevaisuuden yhdessä asiakkaidemme kanssa: ottamalla käyttöön vedenkulutusta säästäviä toimenpiteitä, luomalla yhteistyössä asiakkaan tarpeisiin soveltuvia vesistrategioita ja jakamalla tietoamme ja kokemustamme kiinteistöalalle ympäri maailman.

Olemme koonneet tämän asiakirjan Bouwinvestin, NSI:n, Syntrus Achmean ja Athoran avulla toivoen, että voimme antaa lisää tietoa ja innostaa toisia liittymään mukaan matkallemme vesitehokkaaseen tulevaisuuteen – todellisuuteen, jossa puhdasta vettä riittää kaikille.

Joe Hamari

Joe Hamari

Co-Founder & CSO

Tekijät

Bouwinvest
Bernardo Korenberg
Head of Sustainability & Innovation

”Tulevaisuuteen suuntautunut ja sitoutunut tiimimme keskittyy luomaan todellista laatua elämään. Yhteistyössä kumppaneidemme kanssa rakennamme tulevaisuuden kaupunkia. Sijoitustapamme hyödyttää vastuullisia, viihtyisiä ja esteettömiä kaupunkiympäristöjä sekä parantaa eläke-etuja. Luomme siten sekä yhteiskunnallista että taloudellista tuottoa.”

 

NSI
Jeroen Solleveld
Head of Technical Asset Management

Teemme asiakkaillemme tuottavuuden ja kasvun maksimoinnista mahdollista tarjoamalla ensiluokkaisia, joustavia tilaratkaisuja ja palveluja keskeisillä paikoilla sijaitsevissa, nykyaikaisissa, terveellisissä ja vastuullisissa rakennuksissa. Keskitymme tarjoamaan ja kehittämään tulevaisuuden varalle suunniteltuja rakennuksia, minimoimaan hiilijalanjälkemme ja luomaan joustavia työskentelytiloja, jotka suunnitellaan käyttäjien terveyttä ja hyvinvointia ajatellen.

 

 

 

Syntrus Achmea
Roel Kalfsvel
Manager Sustainability

Sijoitamme ratkaisevasti kestävän kehityksen kiinteistöihin: autamme asiakkaitamme rakentamaan vakaan taloudellisen perustan ja luomaan elinvoimaisia ja menestyviä yhteisöjä – nyt, lähitulevaisuudessa ja pitkällä aikavälillä.

 

 

Athora
Willem van Biezen
Head of Facility Management

Edistämme kestävän kehityksen yhteiskuntaa rohkaisemalla yrityksiä ja valtioita kohtaamaan uudet haasteet yhdessä sekä luomalla samalla pitkän aikavälin tuottoja asiakkaillemme.