Kiinteistöala ja kestävä kehitys

Kestävästä kehityksestä on tulossa prioriteetti sekä kiinteistösijoittajille että kiinteistöjen potentiaalisille käyttäjille. Vastuullinen toiminta koskee ympäristövaikutusten lisäksi myös kilpailuetuasi: valitsemalla sijoitussalkkusi muuttamisen vastuullisemmaksi yrityksesi erottuu joukosta. Noudattamalla vastuullisia toimintatapoja ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä voit suojella ympäristöä ja säästää resursseja, rahaa ja aikaa.

Kun vihreistä rakennuksista on todennäköisesti tulossa ensisijainen valinta sekä sijoittajille että niiden potentiaalisille käyttäjille, investoiminen vastuullisuuteen ja korkeat pisteet ympäristösertifikaateissa voivat tehdä sijoitussalkustasi houkuttelevamman sekä samalla säästää kustannuksia. Uudisrakentamisessa, kunnostusprojekteissa ja pitkän aikavälin ylläpitosuunnitelmissa ennakointi on ratkaisevassa asemassa. Kiinteistösalkkusi arvon ylläpidon ja kehittämisen kannalta projektien tulee vastata säännösten vaatimuksia vähintään seuraavat kymmenen vuotta. Oikea suunta on muuttaa kestävä kehitys osaksi normaalia lähestymistapaasi.

Vihreä rakentaminen

Mitä tarkoitetaan sanaparilla ”vihreä rakennus”? World Green Building Council määrittelee sen ”rakennukseksi, jonka suunnittelu, rakentaminen tai käyttö vähentää tai poistaa negatiivisia seurauksia ja joka voi luoda positiivisia vaikutuksia ilmaston ja luonnollisen ympristön kannalta.”. Ominaisuuksia, jotka tekevät rakennuksesta ”vihreän”, ovat esimerkiksi energiatehokkuus, uusiutuvan energian käyttö, toimenpiteet saasteiden ja jätteiden vähentämiseksi sekä myrkyttömien, eettisten ja kestävien materiaalien käyttö. Rakennusmateriaalien kierrätettävyys on myös tärkeä huomioonotettava seikka. Kun rakennus on palvellut tarkoitustaan, mitä tapahtuu sen osille ja voidaanko niitä kierrättää?

Kiinteistöjen ulkotilat tarjoavat sisätilojen ja julkisivun ohella arvokkaita mahdollisuuksia vastuullisuuteen. Ilmanlaatua voidaan parantaa ja äärimmäisiä sääolosuhteita lieventää monin tavoin: pienimuotoisesti poistamalla laatoituksia kasvien ja sadeveden tieltä tai laajemmin rakentamalla sadevesialtaita parkkipaikkojen alapuolelle taikka luomalla viheralueita vapaa-ajan viettoon, kaupunkialueiden viilentämiseen ja ilmanlaadun parantamiseen.

Tarkat määritelmät ja vihreän rakentamisen vaatimukset vaihtelevat alueesta ja kontekstista riippuen, mutta kansainvälisesti hyväksyttyjen sertifikaattien vaatimukset auttavat rakennusten ja kiinteistösalkkujen arvioinnissa ja vertailussa.

Lataa nyt

Sertifikaatit

Sertifiointiohjelmat GRESB ja BREEAM tarjoavat standardisoidun ja hyväksytyn tavan arvioida kiinteistöjä ja infrastruktuuria sen perusteella, miten ne täyttävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallinnointitapaan liittyvät kriteerit (ESG-kriteerit). Sertifikaateilla ei arvioida vain vihreitä rakennuksia ja tehdä niistä vertailukelpoisia keskenään, vaan ne tarjoavat kiinteistöyrityksille arvokasta tietoa oman toimintansa tehokkuudesta. Lisäksi yritykset ja niiden omistajat voivat niiden avulla havaita olennaisia aineellisia riskejä ja mahdollisuuksia hankinnoissaan, nykyaikaistaessaan olemassa olevia omistuksiaan ja liiketoimintastrategiassaan.

”Vastuullisuus on meille keskeinen asia ja lähestymme sitä kokonaisvaltaisesti”, sanoo Korenberg Bouwinvestiltä. ”Kyse ei ole vain energiasta vaan myös terveydestä, materiaalien käytöstä ja vedestä. BREEAM-metodi on erittäin hyödyllinen, sillä se kohdistaa huomiomme kaikkiin näihin eri kategorioihin.”

”Korkeampi BREEAM-taso on kiinnostava, koska kestävästä kehityksestä on tullut yhä tärkeämpää sijoittajille,” sanoo Solleveld NSI:ltä. ”Kestävään kehitykseen investoiminen ei ehkä nyt juuri näytä niin kiinnostavalta, mutta jos et sijoita siihen nyt, jäät jälkeen.” Vihreän rakentamisen sertifikaatit auttavat markkinoilla olevia tuotteitasi erottumaan joukosta, ja rakennuttajille on tarjolla verokannustimia, nopeutettuja lupamenettelyjä ja mahdollisesti muita etuja.

Teknologian kehitystä

Teknologinen kehitys on tehnyt kestävistä rakennuksista saavutettavampia. Mitä laajemmalti niitä on käytössä sitä matalammat ovat kustannukset. Esimerkiksi energian ja vedenkulutuksen seuraaminen, energiatehokkaan valaistuksen ja laitteiden valitseminen, energian tuottaminen aurinkopaneeleilla ja automaattinen vesivuotojen havaitseminen kaikki edistävät vastuullista käyttöä, vähentävät veden hukkakäyttöä ja alentavat kustannuksia. Pienimmätkin toimenpiteet tuovat yhdessä merkittäviä säästöjä.

Veden hukkakäytön vähentäminen on yhä helpompaa vettä säästävien vesikalusteiden ansiosta, joita ovat esimerkiksi vähemmällä vedellä toimivat suihkut ja hanat paineen pysyessä samana ja kaksoishuuhtelulla varustetut wc-istuimet, joiden huuhteluveden määrää voidaan säädellä. Myös monet kodinkoneet, kuten pesu- ja astianpesukoneet, toimivat tehokkaammin vähemmällä vesimäärällä.

Sade- ja jäteveden käyttö on edistynyt yksinkertaisesta tynnyreihin kerätyn veden käytöstä kasvien kasteluun aina mutkikkaisiin sadevesijärjestelmiin, jotka voidaan yhdistää sanitaatiojärjestelmiin ja wc:n huuhteluun. Myös suihkujen ja käsienpesualtaiden vedet voidaan suodattaa ja käyttää pyykinpesuun tai wc:n huuhteluun harmaan veden kierrossa. Belgiassa vaaditaan nykyään useimpiin uusiin ja kunnostettaviin rakennuksiin sadevesijärjestelmien asentamista joko sadevesisäiliöinä tai viherkattoina. Paikkoihin, joissa liiallinen vesi pääsee maaperään ja voi aiheuttaa pohjaveden saastumista tulee asentaa suodatinjärjestelmät.

Kaiken tämän lisäksi tekniikka, jonka avulla seurataan ja analysoidaan vedenkulutusta, auttaa sinua saamaan hyvän käsityksen nykyisestä kulutuksestasi ja säästömahdollisuuksistasi, havaitsemaan vuotoja ja estämään perustavanlaatuisia vaurioita kiinteistöihin.

Tietoisuus

Vaikka tietoisuus kestävän kehityksen tarpeesta on kasvussa uusien säännöksien myötä, veden merkitykseen ei kiinnitetä vielä tarpeeksi huomiota. Suuri osa sektoria ei ymmärrä mitä kuivuuden ja veden puutteen vaikutukset merkitsevät. ”Yhteisösijoittajat ovat tietoisia veden tärkeydestä, mutta pienemmät rahastot ja yksityiset omistajat eivät ole,” Solleveld korostaa. ”Ja se johtuu pääasiassa siitä, että veden kustannukset ovat pysyneet suhteellisen matalina.”

”Energian säästämisessä ansaintamalli on selkeä, kun taas veden suhteen sijoituksen tuoton saaminen kestää kauemmin”, Korenberg perustelee. ”Vaikka neuvottelut aiheesta kestäisivät kauemmin, sijoitamme siitä huolimatta vettä säästäviin toimenpiteisiin, koska kysymys ei ole vain tuotoista, vaan myös mukavuudesta, tuotteen laadusta ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.”

Sertifikaatit auttavat eri kategorioillaan luomaan tietoisuutta sillä, mitä arvioidaan ja mikä painoarvo kullekin kategorialle annetaan. Vedestä on tulossa yhä tärkeämpää. Hyvän esimerkin näyttäminen auttaa myös. Kun yhä useammat yritykset ottavat kestävän kehityksen vakavasti ja keskeisenä osana liiketoimintaansa, muut seuraavat perässä.

Nyt kun olemme käsitelleet keskeiset aiheet matkalla kohti kestävää tulevaisuutta, voimme seuraavaksi tarkastella vesitehokkuusstrategian, vettä säästävien ratkaisujen ja mahdollisuuksien käytännön arvoa.