Blogi

Seuraa vedenkulutuksen hiilidioksidipäästöjä helposti Smartvattenin avulla

Seuraa vedenkulutuksen hiilidioksidipäästöjä helposti Smartvattenin avulla

Rakennusten ja kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on olennaisen tärkeää hiilineutraaliutta tavoitellessa, ja tämän vuoksi myös vedenkulutuksen CO2-päästöjä kannattaa seurata. Vedenkulutuksella on yllättävän suuri hiilijalanjälki, minkä vuoksi vesitehokkuuden kehittäminen on ratkaisevan tärkeää kiinteistön kokonaisenergiatehokkuuden kannalta.

Me Smartvattenilla teemme vedenkulutuksen päästöjen seurannan mahdollisimman helpoksi, sillä nykyään voit seurata kiinteistön vedenkulutuksen CO2-päästöjä suoraan käyttöliittymästä.

 

Veden käyttö ja hiilidioksidipäästöt

Veden hiilidioksidipäästöistä kannattaa puhua siksi, että rakennetun ympäristön toiminnalliset hiilidioksidipäästöt muodostavat yli 25 % kaikista energiaan liittyvistä hiilidioksidipäästöistä maailmanlaajuisesti. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi rakennetun ympäristön energiaintensiteettiä on parannettavat 30 % vuoteen 2030 mennessä.

Vesitehokkuuden parantaminen on tärkeä askel rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Vesitehokkuuden parantaminen on yksi tärkeä askel hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Euroopan johtavana vesitehokkuuden asiantuntijana me Smartvattenilla olemme auttamassa kiinteistönomistajia vähentämään veden päästöjä.

Autamme kiinteistöjen omistajia, -välittäjiä ja -käyttäjiä parantamaan vedenkäytön energiatehokkuutta, vähentämään toiminnallisia hiilidioksidipäästöjä ja saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.

Palvelumme avulla voit seurata vedenkulutuksesi päästöjä oikeiden lukujen valossa, sillä saat reaaliaikaisia veteen liittyviä CO2-raportteja, jotka näet helposti käyttöliittymästä.

 

Miten veden käyttö tuottaa hiilidioksidipäästöjä?

Suurin osa veden käyttöön liittyvistä hiilidioksidipäästöistä johtuu veden lämmittämisestä. Näiden päästöjen osuus voi vaihdella merkittävästi riippuen lämpimän veden osuudesta kokonaiskulutuksessa ja siitä, mitä lämmitysenergiaa käytetään.

Esimerkiksi, jos käytät veden lämmitykseen kaukolämpöä, se muodostaa noin 85 % veden käytön kokonaishiilidioksidipäästöistä. Veden lämmitys polttoaineella, kuten maakaasulla, nostaa hiilidioksipäästöjen määrää entisestään. Jos käytät näiden sijaan veden lämmittämiseen maalämpöä, päästöjen osuus on mahdollista pienentää noin 50 %:iin.

Veden käyttäjän kannalta olennaista hiilidioksidipäästöjen ohella on huomio, että lämmin käyttövesi maksaa huomattavasti kylmää vettä enemmän. 15 minuutin suihku päivittäin maksaa noin 450 euroa vuodessa, kun puolestaan 5 minuutin suihkulla kustannukset jäävät noin 150 euroon. Oletuksena energian hinta 10 snt/kWh ja veden hinta 3,4 eur/m3. Lähde: Motiva.

Kun siis esimerkiksi suihkussa vietettyä aikaa vähennetään päivittäin, vähentyy eurojen lisäksi myös hiilidioksidipäästöjen määrä.

 

Päästölaskelmissa huomioitava myös veden käsittelystä aiheutuvat päästöt

Veteen liittyviä hiilidioksidipäästöjä tutkiessa on tärkeää huomioida myös puhtaan veden tuotanto sekä jäteveden käsittelypäästöt. Jäteveden käsittely vaatii tyypillisesti huomattavasti enemmän energiaa kuutiometriä kohti kuin puhtaan veden tuotanto.

Vaikka jätevedenpuhdistamo voi olla energiaomavarainen, puhdistusprosessi tuottaa päästöjä. Nämä ja kaikki muut hiilidioksidipäästöjen lähteet on sisällytettävä laskelmiin, kun pohditaan veden käyttöön liittyviä päästöjä.

Esimerkki: Vedenkulutus CO2 -päästöt

32 kg

CO2-päästöjä viimeisen kuukauden aikana

451 kg

CO2-päästöjä viimeisen 12 kuukauden aikana

508 kg

CO2-päästöjä edellisen 12 kuukauden aikana

 

Smartvattenin vedenkulutuksen hiilidioksidipäästöjen seurannassa otamme huomioon vesilaitoksen päästöt puhtaan veden tuotannosta ja jäteveden käsittelystä sekä päästöt, jotka aiheutuvat kuuman veden lämmittämisestä rakennuksen sisällä.

 

Helppokäyttöinen Smartvatten takaa reaaliaikaiset raportit

Raportointityökalumme avulla tuotamme reaaliaikaisia ja luotettavia raportteja sinulle paikallisen vesilaitoksen ja energiayhtiön CO2-kertoimien avulla. Raportti on yksinkertainen ja helposti luettavissa käyttöliittymästä.

Smartvattenin vedensäästötiedot keskustelevat järjestelmäsi kanssa, ja data voidaan integroida useiden eri energianseurantajärjestelmien yhteyteen. Olemme integroineet järjestelmämme API-integraation kautta yli 40 rakennus- ja kiinteistöhallintajärjestelmään, jolloin voit seurata kaikkea kiinteistön energiankäyttöä yhdestä näkymästä.

Kumppaneidemme avulla voimme toimittaa hiilidioksidipäästöraportit suoraan käyttämänne järjestelmän yhteyteen – lue esimerkiksi, miten Hollolan kunta seuraa vesidataa kiinteistönhallintajärjestelmästä.

Kanssamme voit varmistua, että kiinteistösi vesitehokkuus täyttää hiilineutraaliustavoitteet!

 

Ota yhteyttä, ja tehdään kiinteistökannastasi vesitehokas!