Blogi

Vastuullinen kiinteistösijoittaminen ja ESG: miten vesitehokkuus voi parantaa salkun arvoa?

Vastuullinen kiinteistösijoittaminen ja ESG: miten vesitehokkuus voi parantaa salkun arvoa?

Vastuullisuus on sijoittamisen megatrendi, jota edistämällä voit parantaa kiinteistösalkkusi arvoa huomattavasti.

Vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan keskeinen tavoite on minimoida ilmastonmuutoksen vaikutuksia kiinteistötoiminnassa. Rakentaminen, tilojen käyttö ja energiankulutus tuottavat merkittävästi hiilidioksidipäästöjä, joiden vähentäminen on keskeistä vihreämmälle sijoitustoiminnalle.

Teimme Fiksuvedellä case-tutkimuksen, johon keräsimme merkittävien kiinteistösijoitusyhtiöiden havaintoja vastuullisesta ESG-sijoittamisesta. Kiinteistösijoitusyhtiöt kokevat, että ESG-toimenpiteillä on positiivinen vaikutus kiinteistöportfolioon esimerkiksi tuotto-odotusten, riskinhallinnan ja vihreän lisäarvon tuottamisen kautta.

 

Mitä on vastuullinen kiinteistösijoittaminen ja ESG?

Vastuullisen kiinteistösijoittamisen keskiössä ovat ESG-toimenpiteet, joiden avulla voidaan sekä parantaa salkun tuotto- ja riskiprofiilia, että edistää kiinteistökannan ympäristötehokkuutta.

ESG viittaa siihen, että sijoittaminen noudattaa seuraavia periaatteita:

  • Environmental – toiminnan ympäristöperiaatteet
  • Social – toiminnan sosiaaliset ulottuvuudet ja vastuut
  • Governance – hyvän hallintotavan noudattaminen

Voit edistää vastuullista kiinteistönhallintaa monella tapaa: keskeisiä keinoja ovat mm. energiatehokkuuden parantaminen, jo olemassa olevien rakennusten optimoitu käyttö ja uusiutuvan energian käyttäminen.  

 

Vedensäästöllä on luultua suurempi vaikutus rakennusten hiilijalanjälkeen

Kun puhutaan kiinteistöjen kestävästä energiankäytöstä, keskiössä on monesti sähkön ja lämmityksen CO2-päästöjen vähentäminen. Vedensäästö on jäänyt lämmitysenergian mittauksen jalkoihin, mutta viime vuosina sen merkitykseen on herätty. Vedensäästö on noussut tapetille sekä kasvavien kulujen, hiilidioksidipäästöjen että kuivista kesistä johtuvien vesikatkosten vuoksi.

Fiksuveden case-tutkimukseen osallistunut suomalainen kiinteistöyhtiö kertoo, että viimeistään nyt kannattaa huomata, kuinka lämpimän veden kulutuksella on merkittävä vaikutus kiinteistön hiilijalanjälkeen. Ilmastonmuutoksen hillintä on vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan tärkeimpiä tavoitteita, joten vesitehokkuuden parantaminen on ESG-toiminnan ytimessä.

Vaikka vedensäästön merkitys osana vihreää rakentamista kasvaa, vedenkulutuksen mittaaminen ja vedensäästötavoitteet eivät ole yhtä yleisiä kuin sähkön tai lämmityksen kohdalla. Moni kiinteistötoimija ei tiedä kiinteistön todellista vedenkulutusta, mutta toisaalta vesitehokkuutta etulinjassa parantavat kiinteistöyhtiöt voivat saada merkittävä kilpailuetua.

Lisäksi vedensäästöllä on merkittävä rooli vihreän rakentamisen sertifikaattien kriteerien täyttämisessä. Esimerkiksi suurten toimijoiden suosima BREAAM vaatii kiinteistöltäsi myös vesitehokkuutta.

 

Vesitehokkuus vaikuttaa kiinteistöjen valuaatioon – erityisesti kulusäästöjen kautta

Vedensäästötoimenpiteet alentavat sijoituskiinteistöjen energiankäyttökuluja, minkä vuoksi vesitehokkuuden parannukset ovat aidosti tehokkaita ESG-toimenpiteitä. Jatkuvien kulujen karsiminen on tärkeimpiä tapoja parantaa kiinteistöportfoliosi arvoa, sillä tuottoa tulisi muuten tavoitella esim. korotetuilla vuokrilla.

Fiksuvesi-etäseurantapalvelu on esimerkki ESG-toimenpiteestä, jonka avulla kiinteistöjen vedenkulutusta voidaan vähentää mitattavasti. Palvelua on pilotoitu kiinteistösijoitusyhtiöiden tiloissa, joissa vedensäästö on nostettu osaksi energiatehokkuuden seurantaa.

Low tech -etäseurantapalvelun tehokkuus piilee siinä, että palvelu seuraa kiinteistön vedenkulutusta reaaliajassa ja välittää datan muihin energiaseurantajärjestelmiin. Vedenkulutuksen tiedoista nähdään, jos kiinteistön vedenkulutus on poikkeuksellisen suurta, ja asiaan voidaan puuttua nopeasti.

 

Vesitehokkuuden parannukset ovat vastuullisen kiinteistösijoittamisen ytimessä:

  • vedensäästö tarkoittaa suoria taloudellisia säästöjä
  • lämpimän veden käytön vähentäminen leikkaa kaukolämmön kulutusta ja CO2-päästöjä
  • vesivahinkoriskit minimoituvat reaaliaikaisen vedenkulutusdatan ansiosta

 

ESG-toimenpiteet tuovat myös välillistä vaikutusta kiinteistösalkkuusi, sillä energiatehokkaat parannukset nostavat kiinteistön arvoa, ja lisäksi ympäristönormeja noudattavaan kiinteistöön on helpompi löytää vuokralaisia.

 

Vastuullinen kiinteistösijoittaminen on riskienhallintaa ja tulevaisuuteen varautumista

Kiinteistösijoittamisen tulevaisuus vihertää, ja konkreettisia toimia vaativat niin lainsäätäjät, osakkeenomistajat kuin energian loppukäyttäjätkin. Fiksuveden case-tutkimuksen keskeinen havainto onkin se, että pitkän aikavälin kiinteistösijoittajat varautuvat kiristyviin EU:n ympäristösäädöksiin ja sidosryhmien vaatimuksiin tekemällä ESG-toimenpiteitä hyvissä ajoin.

Haastattelemamme kansainvälinen kiinteistösijoitusyhtiö on esimerkki toimijasta, jonka tulevaisuus voi olla normaalia pian koko kiinteistöliiketoiminnassa. Yritys kertoo, että vastuullisuus on elinehto koko bisnekselle, sillä osakkeenomistajat ja sijoittavat vaativat kiinteistötoiminnalta kestävyyttä.

Kestävät investoinnit auttavat lisäksi hallitsemaan pitkän aikavälin riskejä ilmastonmuutoksen aikakaudella. Kansainvälinen kiinteistösijoitusyhtiö huomioi kestävyyden sisäisissä riskiarvioissa: mitä parempi kestävyys, sitä pienempi riski.

Suomi tunnetaan kestävän rakentamisen mallimaana, ja myös kotimaiset johtavat kiinteistötoimijat painottavat, että kiinteistösijoittamisen tulevaisuus löytyy nimenomaan ESG-toimenpiteistä. Fiksuveden case-tutkimukseen osallistunut suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö kertoo, että se haluaa varautua kiristyviin ilmastonormeihin etukäteen, mikä motivoi ESG-strategian taloudellista läpivientiä.

Vastuulliset kiinteistöteot eivät koske vain institutionaalisia toimijoita, vaan ketteriä ESG-toimia tarvitaan myös yksityisiltä kiinteistösijoittajilta. Vihreä rahoitus tulee määrittämään pian koko kiinteistökenttää, samalla kun EU tiukentaa ilmastotoimiaan. On siis parempi varautua tulevaisuuteen vahvistamalla salkkua energia- ja vesitehokkailla ratkaisuilla jo nyt.

 

Haluatko oppia lisää sijoitussalkkusi vesitehokkuudesta? Lue lisää Fiksuveden palvelusta kiinteistösijoittajille!