Blogi

Vesiyhtiö, uskalla uudistua

Vesiyhtiö, uskalla uudistua

Voin kilpailuttaa sähkösopimukseni ja tilata sähköt Espoon kotiini Fortumin sijaan vaikka Oulun Energialta. Tämän kilpailutilanteen lisäksi energiayhtiöitä on kannustanut kehittymään Valtioneuvoston asetus, joka velvoittaa yhtiöitä lukemaan sähkö- ja kaukolämpömittareita etänä ja tarjoamaan energiankulutusdataa asiakkailleen.

Sähkön ja kaukolämmön kulutusseuranta hoidetaan 2000-luvun ratkaisuilla, mutta kiinteistöjen vedenkulutusta seurataan yhä vuosikymmenet hyväksi havaitulla tekniikalla: kiinteistönhoitaja tai omakotiasuja lukee vesimittarin ja toimittaa lukeman vesiyhtiölle kerran vuodessa. Tämä asiakkaan voimalla toimiva alkeellinen etäluennan muoto on käytössä valtaosassa maamme vesiyhtiöitä.

Monopoliasema pitää vanhalla uralla

Tutkimme lokakuussa Suomen vesilaitosten johtajien näkemyksiä vedenkulutuksen seurannan tulevaisuudesta. 70 vastanneesta noin kolmasosa koki asiakkaan suorittaman mittarinluentatyön haasteellisena. Toinen noin kolmasosa taas ei löytänyt nykymallista mitään haasteita. Vesiyhtiöillä on käytännössä alueellinen monopoli, jolloin asioita on ollut helppo tehdä vanhalla tyylillä vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.

Tulevaisuus esineiden internetissä

Maailman johtavat vesimittarivalmistajat tuovat markkinoille yhä modernimpia radioverkossa toimivia mittareita ja Suomeen on alettu viime vuosien aikana rakentaa kustannustehokkaita radioverkkoja pienten datamäärien siirtoon. Uusien etäluettavien mittareiden käyttöikä on yhä pidempi ja luenta- ja kirjaustyön automatisointi vähentää kallista manuaalityötä, jolloin vesimittareiden digitalisointi on tulevaisuudessa vesilaitokselle kannattava investointi.

Vesimittareiden liittäminen osaksi esineiden internetiä luo erinomaisen alustan kiinteistönomistajien palvelemiseen. Jatkossa vesilaitoksen keräämä reaaliaikainen vedenkulutusdata mahdollistaa monipuolisen kulutusseurannan, raportoinnin ja vuotohälytykset, jolloin asiakas voi saada tekstiviestin esimerkiksi WC-laitteen vuodosta tai putkirikosta. Suomessa korvattavista kiinteistövahingoista 70% on vuotovahinkoja ja onkin yllättävää, ettei palohälyttimen rinnalla ole juuri koskaan ratkaisua vuotohälytyksille. Tällä valtavalla mahdollisuuksien pelikentällä iso kysymys on, millaisen roolin vesilaitos haluaa itse ottaa ja mitä tehtäviä annetaan asiantuntijayritysten hoidettaviksi.

Uudistuminen vie aikaa

Minulla on kolmevuotias poika. Tälle diginatiiville kynä, paperi ja vesimittarin luentakortti eivät toivottavasti tule koskaan tutuksi, mutta tiukille menee. Haastattelemistamme vesilaitosjohtajista puolet kertoi, etteivät he ole vielä harkinneet etäluettaviin vesimittareihin siirtymistä ja lähes puolet kertoi harkitsevansa asiaa lähivuosina. Tuumasta toimeen oli tarttunut kaksi vesiyhtiötä. Mittarikanta uusiutuu varsin verkkaisesti, noin kymmenesosan vuosivauhtia, joten nopeimmillaankin tämän tuottavuusloikan ottaminen valtakunnan tasolla vie 10-15 vuotta. Kuka hälyttää vesivuodoista kiinteistössäsi siihen asti?

Henri Kajula, toimitusjohtaja

Tutustu Fiksuvesi-etäseurantaan tästä.