Blogi

Vieraskynä: Digitalisaatio on yhteistyötä

Vieraskynä: Digitalisaatio on yhteistyötä

Juuri tuli taas kuultua, kuinka digitalisaatio noin yleissanana merkitsee hyvinkin eri asioita eri ihmisille. Sen verran konsensusta on taidettu saavuttaa, että kyse ei suinkaan ole vain  tekniikasta vaan enemmänkin toimintaprosessien kehittämisestä uudenlaisen tekniikan avulla.

Vesihuoltoa ajatellen tämä avaa melkoisen pelikentän lähtien raakaveden ja toisaalta myös jäteveden laadun analysoinnista verkostojen kunnon seurantaan, mutta myös uudenlaisiin toimintatapoihin asiakasrajapinnassa ja asiakaspalvelussa. Esineiden Internet, Internet of Things eli lyhyemmin IoT on monen vesihuollon digitalisaatiohankkeen liikkeellepaneva voima.

IoT liitetään usein, ja aivan oikein, nimenomaan tiedon keräämiseen. Antureilla, sensoreilla ja mitä erilaisimmilla päätelaitteilla kerätään tietoa, dataa. Tällaista tietoa on kerätty itse asiassa jo iät ajat. Silloin kyse on kuitenkin ollut lähinnä kahden pisteen välisestä datayhteydestä eikä tätä dataa ole käytetty mihinkään muuhun kuin asianomaisen prosessin seuraamiseen tai ohjaamiseen. Puhutaan Point-to-Point, Machine-to-Machine (M2M) tiedonsiirrosta.

Nykyajan tarpeet tiedon hyödyntämiseen ovat kuitenkin paljon moninaisemmat kuin mihin perinteinen M2M pystyy. Nykyään tieto täytyy voida hyödyntää uudelleen, jalostaa edelleen. Tai ainakin se olisi järkevää. Tietoon pohjautuvat ekosysteemit ja niiden muodostama alustatalous ovat jo nykyaikaa ja varsinkin tulevaisuutta.

Vesilaitoksen rooli

Vesilaitosten toiminta-ajatuksena on toimittaa korkealaatuista juomavettä asiakkailleen. Ja tietty hoitaa käytetyn veden, jäteveden, kierrätys eli puhdistus ja palautus ympäristöystävällisesti luonnon kiertokulkuun. Vesihuollon laskutus on perinteisesti ollut arviolaskutusta ja asiakkaan sopimusehtojen mukaisesti ilmoittamiin kulutuslukemiin perustuvaa tasauslaskutusta. Lukemailmoituksia vastaanotetaan käytännössä varmaan kaikin mahdollisin keinoin ja kanavin. Vaihtelevalla menestyksellä. Yhteistä kaikille tavoille on ollut, että ihmissilmä on aina jonkun mittarin käynyt lukemassa, oli se sitten kinkunpaistomittari, sähkömittari tai jokin muu kuviteltavissa oleva mittari. Hyvällä tuurilla lukema on luettu kiinteistön vesimittarista, joka tyhmänä mekaanisena laitteena on lukeman lukijalle näyttänyt, mutta sen parempaan se ei ole pystynyt.

Vesihuolto on ”valtakunnaninfrana” joutunut vertailutilanteeseen sähköverkkojen kanssa. Sähkösopimuksen solmineet asiakkaat on jo aikaa sitten totutettu automaattiseen etäluentaan ja lähes reaaliaikaiseen kulutusseurantaan. Näitä ominaisuuksia ovat myös vesihuollon asiakkaat ihan aiheellisesti toivoneet. Lähtökohdat ja edellytykset toteuttaa vastaava palvelutaso vesihuoltoon on tietysti hieman erilainen, mutta nykyaikaisin tekniikoin kyllä toteutettavissa.

Mittarit kehittyvät jatkuvasti

Lukematiedon kerran tai muutaman kerran vuorokaudessa lähettäviä vesimittareita on jo markkinoilla. Tiedonsiirron toteutustapa ja kustannukset vaihtelevat melkoisesti. Kulutusseuranta jää nykymittareilla vielä melko karkealle tasolle eikä esimerkiksi pieniin vuotoihin päästä vielä käytännössä lainkaan käsiksi. Vesihuoltolaitokset ja ainakin pääkaupunkiseudun vesihuollosta vastaava Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY odottaa etäluettavilta mittareilta vuorokausittaisen kulutustiedon lisäksi muitakin ominaisuuksia. Toiveiden tynnyrissä ovat mm. verkostopaine, lämpötila ja takaisinvirtaustieto ainakin.

Ihannemitat täyttävän mittarin löytymisen jälkeenkin kestää vuosia ennen kuin esimerkiksi HSY:n kyseessä ollessa noin 80.000 mittaria on vaihdettu. Asiakasodotukset kulutusseurantaan, vuotohälytyksiin ja reaaliaikaisempaan laskutukseen eivät kuitenkaan voi odottaa näin kauaa. Kolmansien osapuolten ratkaisut kuten Enveran Fiksuvesi mahdollistavat tässä tilanteessa oikotien digitalisaatioon.

Lisäarvopalvelut asiakkaan arjen apuna

Vuotohälytyspalvelu muuttaa jo perusmuodossaan asiakkaan eli kiinteistönomistajan prosesseja. Digitalisaation ytimeen pääsemme, jos voimme hyödyntää ja jalostaa palvelun keräämää tietoa vielä muuallakin. Ja näinhän me teemme.

HSY etsii osaltaan jatkuvasti keinoja helpottaa asiakkaiden arkea. Olemme jo muutaman vuoden ajan ottaneet vesimittarilukemia vastaan esimerkiksi koneellisen rajapinnan kautta. Tätä väylää pitkin saamme jo nyt Enveran asiakkaiden lukematiedot kerran kuukaudessa automaattisesti. Kuukausilukemat tulevat jatkossa entistäkin tärkeämmiksi. Uusi tuleva laskutusjärjestelmämme mahdollistaa nimittäin todelliseen kulutukseen perustuvan kuukausilaskutuksen niille asiakkaillemme, joilta tavalla tai toisella saamme kerran kuussa vesimittarilukeman.

Tulevaisuus rakennetaan yhteistyössä

Toimintamalli on hyvin linjassa edellä mainitun ekosysteemiajattelun kanssa. Vesimittarin lukematiedolle on ekosysteemissä useita hyödyntämistapoja. Tässä esimerkissä Envera tarjoaa omille asiakkailleen vuotoseurannan ja lukemien välityspalvelun ja toisaalta HSY käyttää lukemia laskutuksen perustana. Tuleva todelliseen kulutukseen perustuva kuukausilaskutus palvelee sekä asiakkaana olevaa kiinteistöä että HSY:tä.

Tulevaisuudessa ekosysteemi voi toimia toisin. Kun kulutustiedot jossain vaiheessa lähtevät etäluettavalta vesimittarilta automaattisesti HSY:lle, olisi luontevaa antaa asiakkaan oma kulutusdata hänen käyttöönsä ja välitettäväksi esimerkiksi Enveran kaltaiselle kolmannelle taholle jalostettavaksi vaikkapa vuotoseurantaa varten. Vesilaitokset ovat olennainen osa yhteiskunnan infra-alustaa ja rakennetun ympäristön ekosysteemejä. Toivottavasti olemme jatkossa vahvasti mukana myös arvoa asiakkaalle tuottavissa ekosysteemeissä.

Ekosysteemit, alustatalous, verkostot ja yhteistyö, niistä on tulevaisuus tehty.

Timo Vakkilainen

Kehityspäällikkö, digitaaliset palvelut

LinkedIn: Timo Vakkilainen

Twitter: @Tvakki

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pää​kaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Kuntayhtymän perustaja- ja jäsenkunnat ovat Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa.