De vastgoedsector en duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid is voor zowel vastgoedbeleggers als potentiële huurders steeds meer een prioriteit geworden. Dat betekent dat het niet alleen gaat om de gevolgen van jouw acties op het milieu, maar ook om je concurrentiepositie: jouw portfolio verduurzamen zal ervoor zorgen dat je bedrijf meer opvalt. Met duurzame procedures en milieuvriendelijke praktijken kun je het milieu helpen verbeteren en middelen, geld en tijd besparen.

Nu het waarschijnlijk is dat groene gebouwen de voorkeur hebben voor potentiële huurders en beleggers, kan investeren in duurzaamheid en hoog scoren op groene certificaten je portfolio aantrekkelijker maken voor zowel potentiële beleggers als bewoners, terwijl je tegelijkertijd je kosten verlaagt. Tijdens nieuwe projecten, renovaties en in je meerjarenonderhoudsplan is vooruitdenken cruciaal. Projecten zullen voor ten minste de komende tien jaar moeten voldoen aan regelgeving en om de waarde van je portfolio te verbeteren of op peil te houden móét duurzaamheid wel een standaard onderdeel van je werkwijze worden.

Groene gebouwen

Wat wordt er precies bedoeld met de term ‘groen gebouw’? Volgens de World Green Building Council is het ‘een gebouw dat in zijn ontwerp, bouw of uitvoering de negatieve impact vermindert of elimineert en in staat is een positieve impact te creëren op ons klimaat en natuurlijke omgeving.’ Eigenschappen die een gebouw groen maken zijn bijvoorbeeld efficiënt gebruik van energie, water en andere hulpbronnen, gebruik van hernieuwbare energie, maatregelen die vervuiling en afval verminderen en gebruik van niet-giftige, ethische en duurzame materialen. Een ander belangrijk punt om bij stil te staan is de circulariteit van de tijdens de bouw gebruikte materialen – wat gebeurt er met de onderdelen van een gebouw dat niet langer nodig is, en kunnen ze worden gerecycled?

Naast het interieur en de gevels van gebouwen bieden ook de buitenruimtes waardevolle kansen voor duurzame maatregelen. Van kleine acties zoals het (deels) verwijderen van tegels of bestrating om ruimte te maken voor planten en afwatering, tot het aanleggen van regenwaterbassins onder parkeerplaatsen, tot het verzorgen van groene ruimtes die niet alleen gelegenheid voor recreatie bieden maar ook helpen bij het verkoelen van stedelijke omgevingen, de luchtkwaliteit verbeteren en de effecten van weersextremen beperken.

Precieze definities en standaarden voor groene gebouwen variëren per regio en context, maar internationaal erkende certificeringsstandaarden helpen om gebouwen en portfolio’s te evalueren en te vergelijken. 

DOWNLOAD WHITE PAPER

Certificaten

Programma’s als GRESB en BREEAM bieden gestandaardiseerde en gevalideerde manieren om de Environmental, Social and Governance (ESG) prestatie te beoordelen van vastgoed en infrastructuur. Certificaten beoordelen groene gebouwen en vergelijken ze met andere panden in dezelfde sector, maar bieden vastgoedbedrijven ook waardevolle inzichten in de efficiëntie van hun prestaties, het effect van hun inspanningen en hoe ze zich ontwikkelen. Ze stellen bedrijven en hun eigenaren verder in staat om relevante materiële risico’s en kansen te identificeren die ze kunnen meenemen bij de aanschaf of modernisering van assets en in hun ondernemingsstrategie.

“Wij hebben een integrale kijk op duurzaamheid en pakken het holistisch aan”, zegt Korenberg bij Bouwinvest. “Het gaat niet alleen om energie, maar ook over gezondheid, gebruik van materialen, en water. En daarin is de BREEAM-methode heel nuttig, die wijst ons op al deze verschillende categorieën.”

“Een hoger BREEAM-niveau is interessant omdat duurzaamheid steeds belangrijker is voor beleggers”, zegt NSI’s Solleveld. “Investeren in duurzaamheid ziet er op dit moment misschien niet heel interessant uit, maar als je het nu niet doet loop je straks achter.” In de markt maken groene gebouwcertificaten het mogelijk om je met je producten te onderscheiden en (voor ontwikkelaars) zijn er mogelijke belastingvoordelen, versnelde vergunningsprocedures en andere voordelen.

Ontwikkelingen in technologie

Technologische ontwikkelingen hebben eraan bijgedragen dat duurzame gebouwen meer bereikbaar worden – en hoe meer ze worden ingezet, hoe lager de kosten. Je energie- en waterverbruik monitoren, kiezen voor energie-efficiënte verlichting en apparaten, elektriciteit opwekken met zonnepanelen, geautomatiseerde lekdetectie implementeren – het draagt allemaal bij aan verantwoorder gebruik, minder verspilling en lagere kosten. En samen tellen zelfs de kleinste maatregelen op tot aanzienlijke besparingen. 

Als het over water gaat, wordt het verminderen van verspilling makkelijker door de uitvinding van waterbesparende installaties. Denk aan douchekoppen en kranen die minder water gebruiken maar waterdruk behouden en toiletten met dubbele spoelknop, waarmee je de hoeveelheid water per spoelbeurt kunt reguleren. Apparaten die water gebruiken worden ook efficiënter. Waterbesparende wasmachines en afwasmachines worden bijvoorbeeld steeds normaler. 

Ontwikkelingen in de opvang en het gebruik van regen- en afvalwater zijn van eenvoudig gebruik van water uit regentonnen voor plantenbewatering naar complexe hemelwateropvangsystemen gegaan die verbonden kunnen worden met je sanitaire systeem en waarmee je je toiletten kunt doorspoelen. Afvalwater uit douches en gootstenen kan worden gezuiverd en gebruikt om de was te doen of toiletten door te spoelen in grijswatercircuits. In België is het nu verplicht voor de meeste nieuwe gebouwen en verbouwingen om een regenwatersysteem te hebben, in de vorm van een regenwatertank ofwel een groendak. Infiltratiefaciliteiten moeten ook worden ingezet, waar overtollig water in de bodem zakt en bijdraagt aan het grondwaterpeil. 

Verder zijn technologieën die waterverbruik monitoren en analyseren niet alleen nuttig voor het begrijpen van je huidige verbruik en het toekomstige besparingspotentieel, maar kunnen ze ook helpen bij het opsporen van lekkages en het voorkomen van grote en toekomstige schade aan gebouwen. 

Bewustzijn

Hoewel het bewustzijn over de noodzaak van duurzaamheid groter wordt, deels door nieuwe regelgeving, krijgt het onderwerp water weinig aandacht. Een groot deel van de sector realiseert zich niet wat de impact van droogte en waterschaarste betekent. “Institutionele beleggers zijn bewust en overtuigd van het belang, maar kleinere fondsen en particuliere eigenaren niet”, aldus Solleveld. “En dat komt grotendeels doordat de kosten van water relatief laag zijn.” 

“De verdienmodellen voor energiebesparing zijn duidelijk, maar met water duurt het terugverdienen langer”, zegt Korenberg. “Maar zelfs als de gesprekken langer duren investeren wij in waterbesparende maatregelen. Want het gaat niet alleen over rendement, maar over comfort, kwaliteit en ook over maatschappelijke impact.” 

Certificaten helpen het bewustzijn te vergroten door de categorieën die ze opnemen in hun beoordelingen en hoeveel gewicht ze aan iedere categorie toekennen – water wordt steeds belangrijker. Het goede voorbeeld geven helpt ook. Doordat steeds meer bedrijven duurzaamheid een serieus en integraal onderdeel maken van hun bedrijfsaanpak, zullen er meer volgen. 

Nu we de belangrijkste aandachtspunten op de weg naar duurzaamheid hebben besproken, kunnen we gaan kijken naar het belang van een waterefficiëntiestrategie en concrete waterbesparende oplossingen en mogelijkheden.