Introductie & Samenwerkingspartners

Water is een van de essentiële ingrediënten van het leven. Onze lichamen bestaan voor meer dan de helft uit water, en twee derde van de aarde is ermee bedekt. Maar alleen een klein deel daarvan is zoetwater, en een nog kleiner deel is schoon en veilig voor menselijk gebruik. Terwijl de meesten van ons de aanwezigheid van water voor lief nemen, hebben miljoenen mensen elke dag te maken met waterschaarste. En dat aantal klimt gestaag. Volgens schattingen van de Verenigde Naties zal 40% van de wereldbevolking in 2030 met waterschaarste te maken krijgen.

Omdat huishoudens verantwoordelijk zijn voor meer dan 10% van het wereldwijde waterverbruik en water een essentiële rol speelt in de bouw, renovatie en management van panden, heeft de vastgoedsector de kans om een significante impact te maken op waterbesparing en verantwoord watermanagement. En water is nu al een van de grootste kostenposten van vastgoedbeheer, zelfs in landen waar de waterkosten minimaal zijn.

Wanneer je daar de significante impact van overstromingen en droogte op de structurele integriteit van gebouwen aan toevoegt, is de focus op waterefficiëntie in jouw organisatie niet alleen meer prijzenswaardig of vooruitdenkend, maar een cruciale prioriteit voor zowel het milieu als het langetermijnsucces van jouw organisatie.

DOWNLOAD WHITE PAPER

Waterschaarste en haar oorzaken

We hebben schoon en veilig water nodig om te drinken, te wassen, voedsel te produceren en om ziektes te voorkomen of te genezen – het raakt ieder aspect van onze levens. Het is een voorwaarde voor het menselijk bestaan en de duurzaamheid van onze planeet. Daarom is waterschaarste een van de grootste uitdagingen van deze tijd. 

Bevolkingsgroei, landbouw en vervuiling zijn de drie voornaamste oorzaken van de schaarste van schoon water. De drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, doordat een groeiende bevolking vraagt om meer voedselproductie en dat weer leidt tot toenemende vervuiling.

En samen dragen ze bij aan een nog groter probleem: klimaatverandering. Door steeds meer koolstofdioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer zijn wereldwijde weer- en waterpatronen aan het veranderen en zullen ze blijven veranderen, wat op sommige plaatsen tot droogtes leidt en op andere plaatsen tot overstromingen.

Water en vastgoed

Omdat de vastgoedsector een directe impact heeft op waterverbruik in de bouw, verbouw en het management van panden, en indirecte invloed op het verbruik van zijn huurders, speelt de sector een belangrijke rol. Maar dat betekent ook dat er een geweldig potentieel ligt voor verbetering: door verspilling te verminderen en actief te werken aan verantwoord management, kunnen vastgoedeigenaren, -managers en woningcorporaties een waardevolle bijdrage leveren aan het gevecht tegen dit wereldwijde probleem.

Smartvatten & Partners

En dat is precies waar Smartvatten bij wil helpen door te focussen op waterefficiënte oplossingen voor de vastgoedsector. Door vermindering van verspilling, implementeren van verantwoord management van waterverbruik, en door voorzorgsmaatregelen te treffen voor zowel droogtes als overstromingen, kan de sector actief bijdragen aan het redden van het milieu. En dat terwijl de eigen kosten omlaag gaan, duurzaamheidsdoelen worden gehaald en de concurrentiepositie verbetert. 

Wij willen samen met onze klanten bouwen aan een waterefficiënte toekomst. Door samen te werken aan het implementeren van waterbesparende maatregelen, op maat gemaakte waterstrategieën aan te bieden en onze ervaring en kennis te delen met de wereldwijde vastgoedsector. 

Met behulp van de waardevolle bijdragen van onze partners bij Bouwinvest, NSI, Syntrus Achmea en Athora konden we dit document samenstellen, in de hoop dat we anderen zouden kunnen informeren en inspireren om net als wij op weg te gaan naar een waterefficiënte toekomst – een toekomst waarin blijvende toegang tot schoon water voor iedereen werkelijkheid is. 

Joe Hamari

Joe Hamari

Medeoprichter & CSO

Met bijdragen van

Bouwinvest
Bernardo Korenberg
Head of Sustainability & Innovation

”Ons betrokken en toekomstgerichte team zet in op het creëren van ‘real value for life’.
Samen met onze partners helpen we de stad van de toekomst vorm te geven.
Onze manier van vastgoedinvestment-management draagt bij aan duurzame, leefbare
en toegankelijke stedelijke omgevingen, en verbetert pensioenuitkeringen.
Zo creëren we zowel maatschappelijk als financieel rendement.”

 

NSI
Jeroen Solleveld
Head of Technical Asset Management

”Wij stellen onze klanten in staat om maximale productiviteit en groei te behalen,
door de meest flexibele vastgoedoplossingen en services te bieden in moderne,
gezonde en duurzame gebouwen op toplocaties. Onze focus ligt op het aanbieden
en ontwikkelen van toekomstbestendige gebouwen, waarbij we onze
koolstofvoetafdruk minimaliseren en we inspirerende, flexibele werkomgevingen
creëren die draaien om de gezondheid en het welzijn van hun gebruikers.”

 

 

Syntrus Achmea
Roel Kalfsvel
Manager Sustainability

”Wij doen betekenisvolle investeringen in duurzaam vastgoed
en helpen onze klanten om een solide financiële basis en levendige en bloeiende
gemeenschappen te creëren – nu, in de nabije toekomst en op de lange termijn.”

 

 

Athora
Willem van Biezen
Head of Facility Management

”Wij werken aan een duurzame maatschappij en moedigen bedrijven en landen
aan om de uitdagingen die voor ons liggen samen aan te gaan, terwijl we financieel
rendement op de lange termijn genereren voor onze klanten.”