Wilt u telemonitoring voor uw woningcorporatie? Vul dan hier uw gegevens in: we nemen snel contact met u op.

  Waterefficiëntie

  Waterefficiëntie: wat is dat?

  Efficiënt water gebruiken betekent het bevorderen van duurzaam watergebruik door middel van oplossingen die het verspillen van drinkwater aanzienlijk kunnen verminderen. Maatregelen voor waterefficiëntie kunnen een aanzienlijke besparing opleveren van water, kosten en energie.

  Het is belangrijk om waterefficiëntie en waterbesparing van elkaar te onderscheiden, hoewel beide termen verantwoord watergebruik bevorderen.

  Bij waterbesparing streeft men naar het verminderen van het direct beschikbare water. In huishoudens zijn het sluiten van de kraan tijdens het inzepen, het alleen aanzetten van een volle vaatwasser of wasmachine en het repareren van waterlekken alledaagse voorbeelden van waterbesparende maatregelen.

  Met waterefficiëntie wordt dan weer gestreefd naar duurzaam watergebruik op grotere schaal. De idee is om onnodig waterverbruik te verminderen en het gebruik van water duurzamer te maken door te focussen op verantwoord gebruik en distributie van water.

  Met andere woorden: waterefficiëntie is het gebruik van water verminderen, zonder dat je moet inboeten op gebruikscomfort. Maatregelen zoals bijvoorbeeld meettechnieken voor waterverbruik, waterbesparende infrastructuur en milieucertificeringen van eigendommen bevorderen efficiënt waterverbruik op de lange termijn.

  Welke maatregelen zorgen voor waterefficiëntie?

  Milieucertificeringen van gebouwen. Diverse certificaten voor ecologisch bouwen houden rekening met doelstellingen voor waterefficiëntie als onderdeel van duurzaam bouwen. Milieuvriendelijk bouwen is een duurzame trend, waarvan het belang de komende jaren nog zal toenemen.

  Het juiste waterdrukniveau. Een belangrijke bron van waterverspilling in gebouwen is een te hoge druk op de leidingen. In veel Finse flatgebouwen is de druk op de waterleidingen te hoog, waardoor onnodig water verspild wordt. Het is raadzaam om de waterstroom aan te passen naar een duurzamer niveau, terwijl het water even vlot de bovenste verdiepingen bereikt.

  Technologie die het verbruik en gebruik van water meet. Als er realtime data over het watergebruik beschikbaar is, kunnen op basis daarvan waterbesparende maatregelen worden genomen die een continu positief effect hebben op het verminderen van waterverspilling. Zo kan een klein waterlek dat niet op tijd wordt gedetecteerd een rekening van duizenden euro's opleveren.

  Waterbesparende sanitaire voorzieningen. Waterbesparende douchekoppen en toiletten met een dubbele spoelfunctie besparen per eindgebruiker tot tientallen liters water per dag.

  Energiezuinig witgoed. Een alledaags voorbeeld van waterefficiëntie is investeren in technologie die geen water verspilt.