Manifest

Water is één van de essentiële ingrediënten van het leven.

Onze lichamen bestaan voor meer dan de helft uit water, en twee derde van de aarde is ermee bedekt. Terwijl de meesten van ons water als vanzelfsprekend beschouwen, hebben miljoenen mensen dagelijks te maken met waterschaarste. En in 2030 zal dat voor 40% van de wereldbevolking gelden.**

Bij Smartvatten hebben we water heel hoog zitten.

Schoon water waarborgt ons welzijn, maakt voedselproductie mogelijk en creëert talloze mogelijkheden voor bedrijven in iedere samenleving. Daarom zetten wij ons in om ieder jaar honderden miljoenen liters water te besparen en om schoon water voor iedereen mogelijk te maken.

De vastgoedsector speelt een grote rol in het wereldwijde waterverbruik, waardoor de potentiële impact van waterbesparing significant is.

Samen met onze klanten willen we bouwen aan een water-efficiënte toekomst. Een toekomst waarin water op waarde wordt geschat en verantwoordelijk gebruik ervan een doorlopende, wereldwijde inspanning is. Een toekomst waarin iedereen zijn steentje bijdraagt. En wij dragen bij door de vastgoedsector te helpen zich te richten op duurzame oplossingen die niet alleen kosten besparen, maar ook bijdragen aan het redden van ons milieu.

Expertise

We gebruiken onze expertise zodat onze klanten daar iedere dag de vruchten van plukken. We zijn er trots op dat we onze diensten continu ontwikkelen, onze successen in kaart brengen, onze ideeën verder brengen en onze kennis en ervaringen actief delen.

Enthousiasme

We zijn enthousiast in ons werk en onze interacties met zowel klanten als collega's. We prijzen elkaar graag voor goed werk en zorgen ervoor dat we onze successen vieren. We doen er alles aan om de best mogelijke sfeer te creëren.

Verantwoordelijkheid

We houden ons aan ons woord en leveren wat we beloven, individueel en als bedrijf. We stellen de hoogste eisen aan ons product en onze diensten, en streven ernaar om goed te zorgen voor al onze collega's, klanten, stakeholders en het milieu.