Blog

Per uur of per minuut: de optimale meetfrequentie uitgelegd

Per uur of per minuut: de optimale meetfrequentie uitgelegd

Met Smartvatten wordt het waterverbruik van jouw panden op afstand in real-time gemeten en bijgehouden. Wanneer het afwijkt van het normale verbruik gaat er automatisch een melding uit, waardoor je snel op een lekkage kunt reageren. Maar hoe vaak moet het verbruik van jouw panden eigenlijk worden opgemeten? We leggen hier het verschil uit tussen de twee opties die we bieden.  

Onze telemonitoringsoplossing heeft twee meetfrequenties: per minuut of per uur. Door de juiste frequentie te kiezen voor jouw panden zorgen we ervoor dat de lekkagedetectie zo nauwkeurig mogelijk werkt. Alle klanten, ongeacht het soort vastgoed dat ze in bezit hebben, kunnen er natuurlijk voor kiezen om hun verbruik per minuut te monitoren – dat geeft toegang tot de meest nauwkeurige data die er is. Maar met metingen per uur ligt het wat ingewikkelder.

 

Per uur

Onze uurdienst is bedoeld voor panden die niet 24 uur per dag gebruik maken van water, en vooral voor die panden die ’s nachts geen water gebruiken. Denk aan kantoren, logistieke centra, winkels of winkelcentra. Voor de meerderheid van deze panden betekent dit dat er ’s nachts een duidelijk tijdvak is waarin er geen waterverbruik zou moeten zijn – behalve het vaste verbruik van een aantal installaties. Dat betekent dat we ’s nachts zelfs de kleinste lekkage makkelijk opmerken: de eerste uurmeting na sluitingstijd zou dan meteen al tot een melding leiden.

 

Per minuut

Panden zoals multifunctionele gebouwen, residentiële gebouwen, hotels, ziekenhuizen of laboratoria gebruiken dag en nacht water. Toiletten worden op elk moment doorgespoeld, mensen nemen op verschillende tijden een douche, en sommige technische installaties hebben een constante toevoer van water nodig. Dat betekent dat er geen duidelijk tijdvak is zonder waterverbruik, waardoor het nulpunt of de baseline veel moeilijker te bepalen is. “Om in deze gebouwen onderscheid te kunnen maken tussen normaal en afwijkend verbruik hebben we data per minuut nodig”, zegt Tim Twisk, Global Key Account Manager bij Smartvatten.

 

Meetfrequenties vergeleken

Vergelijk de twee onderstaande figuren. In de eerste zie je de watermeterstanden van een residentieel gebouw per uur. Om 3 uur ’s morgens loopt er nog steeds bijna 850 liter door de leidingen. Met die informatie is het onmogelijk om te bepalen of het hier om normaal of afwijkend verbruik gaat.

 

Figuur 1: Een voorbeeld van metingen per uur in een residentieel gebouw.

Als we naar het tweede figuur kijken kun je metingen voor hetzelfde gebouw zien, maar nu per minuut. Nu kunnen we zien dat er meer dan voldoende minuten zijn waarin er geen water wordt verbruikt. Het waterverbruik per uur bestaat waarschijnlijk uit doorgespoelde toiletten en douches, en we kunnen met zekerheid zeggen dat er geen lekkages zijn om op te sporen.

Figuur 2: Een voorbeeld van metingen per minuut in een gebouw.

 

De optimale meetfrequentie kiezen

“En er zijn ook sommige gebouwen waarbij het simpelweg nodig is om metingen per minuut te doen”, zegt Raymond Tieman, Sales Manager Benelux. “Denk aan hele grote gebouwen, of locaties die enorme hoeveelheden water verbruiken. In dat geval kunnen we alleen iedere lekkage opmerken als we iedere minuut een meting doen.”

Concluderend kunnen we zeggen dat we in gewone kantoren en winkels met metingen per uur genoeg data hebben om te bepalen of er afwijkend verbruik is, en dus een potentiële lekkage. Maar als jouw portfolio bestaat uit gebouwen die 24 uur per dag water verbruiken, zijn metingen per minuut de beste keuze. Om ervoor te zorgen dat onze service precies past bij jouw wensen, helpen we je graag bij het bepalen van de beste meetfrequentie voor ieder nieuw gebouw.

Wil je meer weten over de optimale meetfrequentie voor jouw panden? Neem contact met ons op via info@smartvatten.com!