Ik ben positief verrast door de snelheid waarmee Smartvatten lekkages kan detecteren

Tampere, gelegen aan de oevers van het Näsijärvi-meer, is de derde stad van Finland. Artti Elonen heeft jarenlange ervaring met gebouwautomatisering en is bijzonder toekomstgericht. Hij werkt als servicemanager bij Tampere Real Estate Services, de beheerder die verantwoordelijk is voor de honderden gebouwen in eigendom van de stad.

“We zijn altijd actief aan het experimenteren met nieuwe technologieën, om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen op het gebied van vastgoedonderhoud,” vertelt Elonen. “We hebben bijvoorbeeld warmtepompen en led-oplossingen geïntroduceerd. Met betrekking tot het watervebruik hebben we een aantal problemen gehad met het aflezen van de meterstanden en de verbruiksmonitoring, dus hebben we besloten om de Smartvatten-service voor monitoring op afstand te testen.

Aanzienlijke besparingen door monitoring van het verbruik

De service werd in maart 2016 geïmplementeerd in tien panden, waar de meters eerder maandelijks ter plaatse werden gecontroleerd. Deze groep panden bestond uit scholen, kantoorgebouwen en sportfaciliteiten, waarin de watervoorzieningen en het netwerk intensief worden gebruikt en waar ook veel onderdelen aan vervanging toe waren.

Met behulp van realtime verbruiksmonitoring op afstand werden in de eerste drie maanden 53 waterlekkages ontdekt, die maandelijks voor 20.000 euro aan water in het riool lieten vloeien. Het maandelijks aflezen en registreren van de waterstanden is overbodig geworden, omdat de gegevens nu automatisch worden geregistreerd in het onderhoudslogboek. Op basis van deze resultaten heeft Tampere Real Estate Services besloten om het pilotproject voor monitoring op afstand uit te breiden tot meer gebouwen.

Onderhoud kan lekken snel verhelpen

In de gebouwen die Tampere Real Estate Services beheert, bevinden zich tienduizenden wateraansluitingen. Het is onmogelijk om hun toestand voortdurend ter plaatse te controleren. Daarom is de monitoring op afstand een goed instrument gebleken om de beperkte middelen die beschikbaar zijn voor het onderhoud van onroerend goed doeltreffend in te zetten.

“Ik ben positief verrast door de snelheid waarmee Smartvatten lekkages kan detecteren. Onze onderhoudsmedewerkers kunnen lekken direct na ontvangst van een waarschuwing opsporen en verhelpen. De samenwerking met Envera verloopt tot nu toe soepel en ik heb het systeem aanbevolen aan naburige gemeenten,” vertelt Elonen.