Sertifiseringer

Med Smartvatten tjener du poeng for sertifiseringer

GRESB knytter sammen selskaper og fond i begynnelsen av deres bærekraftsreise med et fellesskap av ledere, og hjelper dem med å lukke resultatgapet.”

BREEAM In-Use er en miljøvurderingsmetode som lar eiendomsinvestorer, eiere, forvaltere og beboere bestemme og føre an bærekraftige forbedringer i driftsytelsen i bygningene deres. Det gir bærekraftsmålinger og sikkerhet for alle typer bygninger.”

BREEAM GRESB

BREEAM-poeng for vannytelse ved bruk av Smartvatten

ASSET PERFORMANCE

WAT 01 – måling av vannforbruk

Når vår enhet er montert på eiendommens hovedmåler får du 4 poeng. Når hver installasjon eller etasje som står for mer enn 10 % av vannbruken er utstyrt med en undermåler og en annen enhet, og bygninger med flere leietakere måles per leid areal, tilkommer ytterligere 2 poeng.

WAT 04 – vanneffektive installasjoner: Kraner for håndvask

Hvis bygningen din er utstyrt med automatiserte håndvaskkraner, kan Smartvatten gi deg vanneffektive luftere. Dette gir ytterligere 3 poeng.

WAT 05 – vanneffektive installasjoner: Dusj

Bestiller og installerer du vannbesparende dusjdyser fra Smartvatten får du 4 poeng.

WAT 07 – lekkasjedeteksjonssystem

Takket være Smartvattens lekkasjesøkingssystem blir du tildelt hele 4 poeng etter et helt kalenderår.

MANAGEMENT PERFORMANCE

WAT 13 – rapportering av vannforbruk

Når du bruker Smartvatten Water Efficiency Index som målestokk, tjener du automatisk 2 poeng. Tjen et ekstra poeng når du rapporterer om det internt og ytterligere ett hvis du publiserer denne informasjonen i en årsrapport.

WAT 14 – vannstrategi

Å lage en datadrevet vanneffektivitetsstrategi med Smartvatten, basert på lekkasjedeteksjonsdata og en vannbesparende vurdering, kan gi deg 4 poeng.

GRESB-poeng for vannytelse ved bruk av Smartvatten

WT1 - Water Usage

Vanndatadekning – 4 poeng. Gjelder hvis 100 % av porteføljen har 12 måneders vannforbruksdata for hele gulvarealet. Hvis den er mindre enn 100 % av gulvarealet, blir datadekningen til porteføljen målt og skåret dynamisk (dvs. 70 % datadekning for kontoraktiva i Europa vil score annerledes enn å ha 70 % datadekning for industrielle aktiva i Europa) med poengsummene varierer fra 0–4 poeng.

MR3 - External Review of Water Data

Smartvatten gir årlige vurderingserklæringer til kunder, som bekrefter deres årlige vannforbruk. Dette gir 0,4166 poeng.

RA4 - Water Efficiency Measures

Det kan antas at enkelte eiendeler i porteføljen har fått installert automatiske (smarte) målere i løpet av de siste 3 årene. Dette er automatisk 0,25 poeng.