Omvandlar fastigheter, en droppe i taget.

Genom att övervaka, mäta och analysera våra kunders vattenförbrukning i mer än 10 000 fastigheter i 22 olika länder, har Smartvatten nu tillgång till den största mängd vattendata som samlats in i Europa och analyserats i realtid hos professionellt förvaltade bolag.

 

LÄS RAPPORTEN