Ny e-bok: Smart vattenförbrukning 2018

Vilken betydelse har vattenförbrukning egentligen för fastigheters energiförbrukning i Sverige?

På global nivå har förbrukning av vatten överstigit den mängd som vattnets naturliga kretslopp ger. Vattenbrist förorsakas av befolkningstillväxt, urbanisering, och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer – samt föroreningar, klimatförändringar och de naturkatastrofer som dessa tragedier medför. Enligt FN riskerar två tredjedelar av världsbefolkningen att leva med svår vattenbrist redan år 2025.

Även om vattenbrist inte är en akut fråga i Norden, så har priset på vatten ökat kraftigt. Vidare ökar levnadskostnaderna i vårt samhälle utan tecken på avmattning inom en snar framtid.

I Sverige sker cirka 300 VVS-läckor dagligen* och vattenskadorna som uppstår är rena samhällsförluster som är dyra att åtgärda. Detta återspeglas bland annat i priset på fastighetsförsäkringar.

Vi frågade, experterna svarade

Vi intervjuade sex experter i branschen för att få bättre förståelse av fastigheters vattenförbrukning och dess nuvarande tillstånd. Medverkande är

 • Sanel Hasic, Förvaltningschef, Mitt Alby
 • Jørgen Hveding Eeg, Director Facility Management, Nordic Choice Hotels
 • Roland Jonsson, Energikonsult, WSP Sverige
 • Erik Killie, Manager sustainable operations, Nordic Choice Hotels
 • Mats-Erik Lidström, VD, Forenom Sverige
 • Magnus Lüttkens, VD, Metry

 

Experterna poängterade dessa områden inom vatten och smartare vattenförbrukning:

 • Riskhantering och budgetkontroll
 • Uppföljning och ny teknik
 • Upplysning till både personal och boende


Inkluderat i e-boken är handlingskraftiga tips från experterna för att hjälpa dig som fastighetschef, -ägare eller -förvaltare att göra skillnad. Du kan ladda ner ditt exemplar:

Taggar: , , ,


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

 • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
 • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens