Varför skall fastighetsägare bry sig om att kommunicera bra med hyresgäster?

En stor utvecklingsfråga inom fastighetsföretagandet är dialogen och samspelet mellan fastighetsägaren och hyresgästen. Då man som fastighetsägare kommunicerar med hyresgäster gäller samma som med all kommunikation: ju bättre man kommunicerar, desto mindre risk för irritation och missförstånd. Många fastighetsägare anser ändå att de kommunicerar tillräckligt med hyresgästerna. Ändå uppstår det veckovis missförstånd som påverkar hyresgästernas nöjdhet och i värsta fall fastighetsorganisationens verksamhet. Frågan handlar då om varför, hur och när man egentligen kommunicerar.

En god dialog är en del av riskhanteringen

Varje fastighetsorganisation strävar efter nöjda hyresgäster. En nöjd hyresgäst känner sig trygg och är samarbetsvillig. En god och fungerande dialog ökar möjligheten för detta. Då hyresgästerna är nöjda kan eventuella problem lösas snabbt. För fastighetsföretaget betyder detta ofta att det är mer sannolikt att hållas i en rimlig budget.

Fastighetsägare vet vad som krävs för att upprätthålla fungerande fastigheter och lokaler. Med denna kunskap kommer även ansvaret att dela med sig av denna information.  Detta framhävs då det handlar om risker eller fel i fastigheter eller lokaler, men är minst lika viktigt då det handlar om att berätta om energiförbrukning och brandskydd. Hyresgästerna bör få information om vad som kan ske eller har skett, hur de kan hjälpa till och vad som sker till näst. I värsta fall kan dålig kommunikation leda till fel eller skador i fastigheten.

För att undvika skador eller att en eventuell skada blir större bör hyresgästen veta till vem de kan meddela om brister och fel i fastigheten.

Hur bra kommunicerar ni egentligen med hyresgästerna?

Men hur kan man då veta om kommunikationen är på en god nivå eller om man bör ta itu med den genast? Här är två tydliga tecken på att fastighetsorganisationen bör utveckla dialogen mellan hyresgästerna:

  1. Ni får en massa frågor av hyresgästerna. En stor del av frågorna är oklara eller handlar om att hyresgästerna inte vet när något sker eller varför. Frågorna kan även vara i en anklagande ton.

Tydligare än så här kan det inte bli: kommunikationen har inte fungerat. Nu lönar det sig att fundera kring hur ni kan informera hyresgästerna effektivt och tydligt. Istället för att kommunicera om en och samma sak i flera meddelanden, försök få det viktigaste i det första meddelandet. Detta minskar redan risken för missförstånd. Kom även ihåg att vara tydliga: berätta alltid vad ärendet handlar om, hur det möjligtvis påverkar hyresgästerna, vad som förväntas av hyresgästerna, vad ni kommer att göra och när. Glöm inte att berätta om tidsschemat.

  1. Förändringar som påverkar hyresgästerna positivt och/eller förebygger höjda hyres- eller boendekostnader mottas motvilligt och väldigt skeptiskt.

Bostadsbolaget tar till exempel i bruk ett nytt tekniskt system för att få bättre koll på fastigheternas vattenförbrukning. Detta leder som bäst till färre vattenläckage och mindre vattenkostnader. Varför är hyresgästerna misstänksamma?

Brist på kommunikation. Hyresgästerna vet kanske inte om att fastighetsorganisationen har testat systemet i flera bostadsbolag och att resultaten varit utmärkta: man har upptäckt möjliga vattenläckage i god tid. Hyresgästerna är kanske inte heller medvetna om att nya system väljs med eftertanke och med förebyggande syfte. Kommunicera om detta. Ta inte för givet att hyresgästerna vet eller förstår varför något tas i bruk.

Sist och slutligen handlar det om att bygga upp en bra relation mellan hyresgästerna. Sträva som fastighetsägare efter att hyresgästerna vet att ni har samma mål med dem: att fastigheten fungerar, är trivsam och kostnadseffektiv.

Vad säger nordiska experter?

I vår nya e-bok Smart vattenförbrukning 2018 berättar bland annat Sanel Hasic (Förvaltningschef, Mitt Alby) och Jørgen Hveding Eeg (Director Facility Management, Nordic Choice Hotels) vad de anser om kommunikation med hyresgäster då det handlar om att undvika vattenläckage och få kontroll över vattenförbrukningen.

Taggar: , ,


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

  • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
  • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens