Vill du få distanskontroll till ditt husbolag? Ge oss dina uppgifter, så kontaktar vi dig:

  Ansvarstagande och hållbar utveckling

  Ansvarsfullhet styr våra mål

  Vatteneffektivitet är en hållbar lösning på energins brytningstid

  Vatteneffektivitet är en hållbar lösning på energins brytningstid

  Energimässigt befinner sig den finska fastighetsbranschen mitt i en stor brytningstid, där miljöeffektivitet kommer att vinna. Under klimatförändringens era är behovet av hållbara lösningar för energiförbrukning en realitet. Vattenfotspåret är av stor vikt för energieffektivitet, då slöseri med vatten orsakar såväl onödiga koldioxidutsläpp som växande kostnader. Med hjälp av vatteneffektivitet kan vi rikta vattenförbrukningens resurser rätt, genom att använda vatten på ett sätt som sparar naturresurser.

  Digitalisering sätter fart på smart energihantering

  Digitalisering sätter fart på smart energihantering

  Med hjälp av digitala lösningar är vi i kärnan av effektiv energihantering. Då du kan följa med din energiförbrukning och få veta om avvikande förbrukning kan du snabbt vidta korrigerande åtgärder. Via vårt API-gränssnitt förmedlas dina vattenförbrukningsdata till över 40 energihanterings- och fastighetsdatasystem. Med hjälp av våra data kan du sätta ut ansvarighetsmål för din vattenbesparing, då du får tydlig information om hur mycket ditt vatten förbrukas och vad det kostar.

  Vi tar hänsyn till miljön i vår dagliga affärsverksamhet

  Vi tar hänsyn till miljön i vår dagliga affärsverksamhet

  Vid Smartvatten agerar vi hållbart även i vårt dagliga arbete. Vi kan sköta jobbet effektivt även på distans, minimerar pappersförbrukning, återvinner effektivt samt använder energieffektiva lösningar för våra affärslokaler.

  Vi värnar om hållbara, transparenta partnerskap

  Vi värnar om hållbara, transparenta partnerskap

  Via våra nätverk utvecklar vi våra ansvarighetsmål till en högre nivå. Vi fungerar som expertpartner för SEMS (Sustainability & Energy Management System)-företag. För vattenverk möjliggör vi fakturering som grundar sig på faktisk förbrukning, medan vi hjälper fastighetsägare att upptäcka läckage i tid.

  Skaffa fastighetscertifiering med hjälp av oss.

  Skaffa fastighetscertifiering med hjälp av oss.

  Som Smartvattens partner kan du främja din fastighets energieffektivitet genom internationellt uppskattade kriterier. Vi hjälper dig certifiera din fastighet med tredje parters miljöcertifikat. Miljöcertifikat för hållbart byggande, såsom BREAAM, LEAD och Green Key, verifierar att din fastighets miljömål uppfylls. Certifikaten ställer krav på hållbar vattenförbrukning, där vi är experter.

  Arbetshälsan är grunden till vår hållbara nyhet

  Arbetshälsan är grunden till vår hållbara nyhet

  Vår personals välmående skapar en god grund för vårt företags framtid. Vi bygger vårt dagliga arbete på en stark grund av expertis, engagemang och ansvarstagande, vilket gör att vi kan glänsa som effektiverare av våra kunders vattenbesparing. I vårt arbete följer vi principerna för öppenhet och jämställdhet. Hos oss är var och en lika värd oavsett kön, religion, hudfärg eller någon annan faktor som inte har att göra med arbetet. Vi har samlat principerna för vår ansvarsfulla personalpolitik i etiska spelregler du kan bekanta dig med här.