Sisab använder Smartvatten för att få koll på beteenden och vattenläckage i skolorna

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag som förvaltar och äger 400 förskolor och 200 grund- och gymnasieskolor i Stockholm. Med de byggnaderna man tillhandahåller vill SISAB erbjuda hållbara och smarta lösningar i en trygg utbildningsmiljö som inspirerar både barn och lärare. 

Vad gäller vattenförbrukningen är det inte i första hand SISAB som har kontroll över den utan det ansvaret ligger på kunden. Det ligger dock ändå i SISABs intresse som fastighetsägare att känna till hur väl byggnaderna fungerar och om det finns potentiella problem att åtgärda. Det här är också anledningen till varför Smartvatten varit en tjänst man velat ta hjälp av.

Idag har SISAB haft Smartvatten installerat på två skolor i över ett år. Resultatet har varit förvånansvärt och lärdomarna betydande för både nutid och framtid.

 

Snabbt upptäcktes överraskningar

Eftersom vattnet inte ingår i hyran har vattenmätarna aldrig varit uppkopplade mot SISAB och man har således inte haft koll på hur vattenkonsumtionen sett ut. 

“Vi ville testa Smartvatten för att se om det var ett fungerande sätt att få koll på vattenförbrukningen för våra fastigheter. Lösningen med kameran som sätts direkt på vattenmätaren är smart för att inte behöva investera i dyr teknik,” förklarar Mats Carlqvist, driftsamordnare på SISAB, som varit med i projektet från start.

Med mätarna på plats kunde SISAB snart få en förståelse för vattenförbrukningen över dygnet och lätt lokalisera eventuella brister. Det här var ett enkelt sätt att få bättre koll på fastigheterna och ta reda på hur de mår och om det finns läckage, information som de inte annars får reda på.

Man upptäckte genast att vattenförbrukningen inte alls var som förväntad – den var överraskande hög och detta på grund av bland annat läckande toaletter och verksamhet utanför ordinarie tid. 

 

 

Många bäckar små – en kostnad för både kund och miljö

Vatten har länge ansetts vara billigt och därför hamnat lite i skymundan när det gäller effektivisering och att dra ned på kostnader. Med upptäckterna som SISAB nu gjort med hjälp av Smartvatten har man dock kunnat se att det rör sig om större belopp som går att spara in. Sedan starten till dags dato har Smartvatten larmat om totalt 36 stycken läckage vars storlek varierat mellan 0,06–9 liter per minut.

“För att åtgärda den onormala vattenförbrukningen har vi installerat avstängningsventiler under nattetid. Tack vare det kommer vi minska vattenförbrukningen på en av skolorna till ett belopp som motsvarar runt 100 000 kronor om året,” berättar Mats Carlqvist.

Utöver den direkta kostnaden i vattenförbrukning finns andra värden som kommer med att ha koll på de här siffrorna. Det går att se beteendemönster och upptäcka läckage som kan påverka fastigheten i större kostnader på sikt än bara själva förbrukningen. Vattnet kanske är billigt, men det kan orsaka dyra skador – och det vill man som fastighetsägare gärna undvika.

 

Mot en hållbar framtid

Att komma igång med Smartvatten och använda tjänsten har varit enkelt och dessutom gett betydande insikter för SISAB. Något som fört med sig tankar om att vilja använda produkten på fler fastigheter.

“Just nu fortsätter vi med vattenmätarna på de skolor som varit med från start för att testa hur avstängningsventilerna fungerar nattetid. Men när det är klart är tanken att kunna testa det här på fler skolor.”

Även om det inte är SISAB som står för vattenkostnaden vill man ändå ta hänsyn till förbrukningen ur ett energiperspektiv eftersom man har ett intresse för hållbarhet. En lösning skulle kunna vara att vattnet ingår i hyran i framtiden, för att då ha full kontroll över förbrukningen och kunna ta lämpliga åtgärder för att inte slösa med en så pass viktig resurs som vattnet är.

“Vi har inte lagt planen för framtiden ännu, men vi har lärt oss att med uppkopplade kallvattenmätare kan man lära sig mycket,” avslutar Mats Carlqvist.

“SISAB banar väg för en hållbar framtid. En tydlig hållbarhetsplan där tekniken är en av de viktigaste faktorerna för att effektivisera förvaltningen av fastigheter är något vi är helt eniga om. För framtida rapportering har vi dessutom valt att inkludera CO2-beräkningar relaterat till vattenförbrukningen för att stödja företagens ESG-strategier.” Säger Joe Hamari, CSO på Smartvatten.