FAQ

Tillbaka

Jag fick larm om potentiellt vattenläckage. Vad betyder grundbelastning?

Smartvattens tjänst ”koll-på-håll” bevakar vattenförbrukningen i fastigheten på minutnivå och larmar för onormala avvikelser. Nattetid kan man exempelvis förvänta sig en avsevärt lägre vattenförbrukning och vid vissa tidpunkter när vatten inte används bör förbrukningen vara noll. Om så inte är fallet finns risk för ett pågående vattenläckage.

Grundbelastningen avser mängden vatten som konstant förbrukas. Om du får larm om ett potentiellt vattenläckage får du också veta omfattningen uttryckt i liter per minut. Den här informationen är viktig när man ska bestämma åtgärder som är nödvändiga, i synnerhet när det är akut.


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

  • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
  • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens