Vårt syfte

Vatten är en av de essentiella
ingredienserna i livet.

Vatten utgör mer än hälften av våra kroppar och täcker två tredjedelar av jordens yta. De flesta av oss tillgången på det för givet, samtidigt hanterar miljoner människor vattenbrist varje dag. År 2030 kommer 40 % av jordens befolkning att lida av vattenbrist.*

På Smartvatten har vi hela världens vatten i åtanke.

Rent vatten säkerställer vårt välbefinnande, det möjliggör matproduktion och skapar otaliga möjligheter för företag i alla samhällen. Det är därför vi har åtagit oss att spara hundratals miljoner liter vatten varje år och att göra tillgången på rent vatten för alla till en verklighet.

Fastighetssektorn spelar en stor roll i världens vattenförbrukning och dess potentiella inverkan på bevarandet av vatten är betydande.

Tillsammans med våra kunder vill vi bygga en vatteneffektiv framtid. En framtid där värdet av rent vatten uppskattas och dess ansvarsfulla användning är en pågående, världsomspännande insats. En framtid där alla gör sin del, och där vi kommer att bidra genom att hjälpa fastighetssektorn att fokusera på hållbara lösningar som inte bara minskar kostnader utan även hjälper till att rädda vår miljö.

Ansvarsfulla

Förtroende är grunden för vår organisation. Vi tar hand om varandra, våra kunder och vår miljö. Vi håller våra löften och agerar transparent som individer och som organisation.

Samarbete

Vi bygger en öppen, positiv och uppmuntrande atmosfär tillsammans med våra kollegor och kunder. Vi tackar varandra, värdesätter mångfald, uppmuntrar kreativitet och delar med oss ​​av vårt kunnande.

Engagemang

Vi brinner för att tillägna våra talanger och ansträngningar till att skapa en mer hållbar framtid.

Expertis

Vi är engagerade i att utveckla våra produkter och tjänster, vår personal och vår organisation mot vårt mål att vara världens ledande leverantör av vatteneffektiv teknik och expertis.