Vårt syfte

Vatten är en av de essentiella
ingredienserna i livet.

Vatten utgör mer än hälften av våra kroppar och täcker två tredjedelar av jordens yta. De flesta av oss tillgången på det för givet, samtidigt hanterar miljoner människor vattenbrist varje dag. År 2030 kommer 40 % av jordens befolkning att lida av vattenbrist.*

På Smartvatten har vi hela världens vatten i åtanke.

Rent vatten säkerställer vårt välbefinnande, det möjliggör matproduktion och skapar otaliga möjligheter för företag i alla samhällen. Det är därför vi har åtagit oss att spara hundratals miljoner liter vatten varje år och att göra tillgången på rent vatten för alla till en verklighet.

Fastighetssektorn spelar en stor roll i världens vattenförbrukning och dess potentiella inverkan på bevarandet av vatten är betydande.

Tillsammans med våra kunder vill vi bygga en vatteneffektiv framtid. En framtid där värdet av rent vatten uppskattas och dess ansvarsfulla användning är en pågående, världsomspännande insats. En framtid där alla gör sin del, och där vi kommer att bidra genom att hjälpa fastighetssektorn att fokusera på hållbara lösningar som inte bara minskar kostnader utan även hjälper till att rädda vår miljö.

Expertis

Vi använder vår expertis för att hjälpa våra kunder dagligen. Vi är stolta över att kontinuerligt utveckla våra tjänster, mäta våra framgångar, utveckla våra idéer och aktivt dela med oss av vår erfarenhet och kunskap.

Engagemang

Vi är engagerade i vårt arbete och interagerar med både våra kunder och våra medarbetare. Vi är snabba på att ge beröm för ett väl utfört jobb och ser till att fira våra framgångar. Vi gör allt vi kan för att skapa bästa möjliga atmosfär.

Ansvarsfullt

Vi håller vårt ord och levererar vad vi har lovat, både individuellt och som företag. Vi ser till att våra produkter och tjänster håller högsta standard och strävar efter att ta hand om alla våra medarbetare, kunder, intressenter och miljön.