Ladza Fastigheter rekommenderar varmt Smartvatten: “Pengarna är väl investerade”

Taggar: distansavläsning av vattenmätaren, distansövervakning, erfarenheter av vattenförbrukningens distansavläsningstjänst, smart vattenmätning, Smartvatten, vattenläckage varning, övervakning av huvudvattenmätaren,

Bekanta dig närmare med Koll-på-håll: vilka fördelar som finns samt hur enkel den är att ta i bruk och använda.

Läs merBoka en demo

Jan Björklund, VD och ägare av Ladza Fastigheter, kände att de hade problem med läckage på vissa fastigheterna. De ville ha en snabb avstämning som meddelar direkt då det förekommer nån större läcka någonstans. Med Smartvatten är problemet löst.

Ladza Fastigheter sysslar med fastighetsutveckling och -förvaltning, huvudsakligen i västra Stockholm.

– För att de som sköter förvaltningen av våra fastigheter ska kunna få ett grepp över eventuella större läckor, så måste de få en indikation på det snabbt. Det är rätt mycket pengar som kan gå till spillo, förklarar Ladza Fastigheters VD och ägare Jan Björklund.

– Det behövs väldigt få läckor för att spara in de investerade pengarna. Med Smartvatten är pengarna väl investerade.

“Mycket enkel Installationsprocessen”

Installationsprocessen var väldigt snabb och enkel.

– Vi fick delarna, och installerade dem själva. Mycket enkelt, beskriver Björklund.

Smartvattens app kan räkna ut medelvärdet på vattenförbrukningen.

– Det är många fastigheter på samma område. Vi har oftast bara en vattenmätare, och då

är det viktigt att räkna fram det här snittet och det gör Smartvattens app, fortsätter han.

En stor marknad för Smartvatten

Björklund rekommenderar varmt Smartvatten.

– De som tänker miljöriktigt tror jag att skulle värdesätta den. Marknaden för Smartvatten är stor, tror Björklund.

Tillbaka


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

  • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
  • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens