Vill du få distanskontroll till ditt husbolag? Ge oss dina uppgifter, så kontaktar vi dig:

  Vatteneffektivitet

  Vatteneffektivitet, vad är det?

  Vatteneffektivitet innebär att främja hållbar vattenförbrukning med lösningar som minskar svinnet av hushållsvatten som helhet. Vatteneffektiva åtgärder sparar betydande mängder vatten, kostnader och energi.

  Trots att både vatteneffektivitet och vattenbesparing representerar ansvarsfull vattenförbrukning lönar det sig att skilja på termerna.

  Med vattenbesparing strävar man efter att direkt minska mängden förbrukat vatten. Till vattenbesparande åtgärder i hushållets vardag hör bland annat att man stänger av kranen medan man tvålar in händerna, använder disk- och tvättmaskinen bara när de är fulla samt reparerar vattenläckage.

  Med vatteneffektivitet eftersträvar man däremot hållbar vattenförbrukning i större skala. Idén går ut att minska onödig vattenförbrukning och göra vattenförbrukningen hållbarare genom att fokusera på ansvarsfulla lösningar för vattenförbrukning och vattendistribution.

  Med andra ord går vatteneffektivitet ut på att använda mindre mängder vatten vid förbrukning, utan att göra det obekvämt att använda vattnet. På lång sikt kan vatteneffektivitet främjas till exempel genom teknologi som mäter vattenförbrukning, vattenbesparande armaturer samt miljöcertifiering av fastigheter.

  Vilka åtgärder ökar vatteneffektiviteten?

  Miljöcertifiering av fastigheter. Ett flertal certifikat för grönt byggande tar hänsyn till målen för vatteneffektivitet som del av hållbart byggande. Miljövänligt byggande är en hållbar trend, vars betydelse kommer att öka under de närmaste åren.

  Korrekt vattentrycksnivå. Ett alltför stort vattentryck för bruksvatten orsakar betydande vattensvinn för fastigheter. Finska höghus har ofta ett alltför högt vattentryck, vilket orsakar onödigt vattensvinn. Det lönar sig att ändra vattenflödet till en hållbar nivå, så att vattnet flödar lika smidigt även till husets översta våningar.

  Teknologi som mäter förbrukning och användning av vatten. När realtidsdata om vattenanvändning finns tillgängliga kan man använda dessa för att vidta vattenbesparande åtgärder som kontinuerligt minskar vattensvinnet. Till exempel kan en liten vattenläcka som inte upptäcks i tid ge upphov till en räkning på tusentals euro.

  Vattenbesparande armaturmodeller. Vattenbesparande duschhuvuden och dubbelspolande toaletter sparar upp till tiotals liter vatten per dag per slutanvändare.

  Energieffektiva hushållsapparater. Ett exempel på vatteneffektivitet i vardagen är att investera i teknologi som inte orsakar vattensvinn.