Blogg

LocalTapiola börjar samarbeta med Smartvatten

LocalTapiola börjar samarbeta med Smartvatten

LocalTapiola börjar samarbeta med Envera Oy, ett finskt företag som är känt för fjärrövervakningssystemet Smartvatten. Genom samarbetet vill man öka medvetenheten om vattenläckage hos LocalTapiolas fastighetsförsäkringskunder. Snabba reaktioner gör att man kan begränsa läckor och reducera kostnader till följd av vattenskador.

Ca 100 fall av vattenskador inträffar i Finland varje dag. Enligt Finance Finland betalade finska försäkringsbolag ut 174 miljoner euro i kompensation för vattenskador under 2016. Kompensation för vattenskador nådde rekordnivåer och överträffade utbetalningarna för skador från bränder.

Sedan 1 januari 2018 har LocalTapiola, en Eurapco-partner, retroaktivt tagit bort självrisken för alla fastighetsförsäkringskunder i fall där fjärrövervakningsenheter har varnat dem om läckage i rörsystem och därmed har begränsat skadorna.

Dessutom pilottestar företaget en affärsmodell i Helsingforsregionen som sänker tröskeln för att använda fjärrövervakningstjänster genom att betala en del av serviceavgifterna för de valda kunderna.

”Vattenskador i fastigheter är en riktig katastrof. Läckor skapar stora mängder extraarbete och stora kostnader för kunden. Som försäkringsbolag vill vi vara pionjärer inom sektorn och hjälpa våra kunder att börja använda fjärrövervakningssystemet Smartvatten kostnadseffektivt,” säger Anu Koskenvuo, säkerhetsansvarig för icke-livverksamheten hos LocalTapiola.

”Fjärrövervakningslösningen Smartvatten gör att läckage kan mildras med hjälp av tidiga varningar. Fjärrövervakningen upptäcker alla läckor som visas på huvudvattenmätaren i en fastighet och varnar användaren”, förklarar Henri Kajula, vd för Envera Oy.

En rapport om vattenläckor från Finance Finland uppger att kallvattenledningar är den näst vanligaste orsaken till läckor. Mer än en tredjedel av läckorna som har studerats inträffade inuti en vägg. Sådana läckor är extremt svåra att upptäcka utan fortlöpande övervakning av vattenförbrukningen.

För mer information:

Anu Koskenvuo, Director, LocalTapiola,
tel. +358 50 3096 055, anu.koskenvuo@lahitapiola.fi

Patrik Tjäder, Sales Manager Nordics, Smartvatten,
tel. +46 73 058 00 65, patrik.tjader@smartvatten.se

Kyösti Knuuttila, Communications manager, LocalTapiola,
tel. +358 40 183 5806, kyosti.knuuttila@lahitapiola.fi