Vill du få distanskontroll till ditt husbolag? Ge oss dina uppgifter, så kontaktar vi dig:

  Vattenbesparingsservice

  Spara kostnader

  När du tagit i bruk Smartvattens distanskontrollservice och minimerat risken för vattenskador är tiden inne för att åtgärda kontinuerlig vattenförbrukning.

  Vattenkostnader är bostadsaktiebolagets största kostnadspost, när man räknar med vatten-, avloppsvatten- och varmvattenkostnader. Med hjälp av Smartvattens service sparar bostadsaktiebolagen i medeltal 20 % av sina vattenkostnader utan att pruta på användningskomforten.

  Vår service återbetalar sig vanligen på 6–18 månader!

  Beställ kartläggning av vattenbesparing

  Många bäckar små blir en stor inbesparing

  Justering av bruksvattennätets tryck till korrekt nivå.

  Vanliga vattenbesparingsåtgärder är till exempel

  Byte av vattenbesparande munstycken för kranar

  Byte av duschar till vattenbesparande versioner

  WC-utrustningens modernisering