Blogg

Smartvatten internationaliseras genom kraftiga tillväxtinvesteringar, kundlojalitet på utmärkt nivå

Smartvatten internationaliseras genom kraftiga tillväxtinvesteringar, kundlojalitet på utmärkt nivå

Det senaste året har Smartvatten haft ett år av kraftig tillväxt och förnyelse. Vi har förstärkt vår egen tekniska utveckling genom kraftiga investeringar, höjt kundnöjdheten till en ny nivå och fått fart på verksamheten i våra olika länder. De här stora satsningarna har varit möjliga på grund av extern finansiering. För förra årets del noteras dessa som ett negativt resultat, men i år genererar det bättre lönsamhet och ökad tillväxt. Nu när förra årets bokslut har fastställts är detta ett lämpligt tillfälle att summera det senaste året och belysa våra planer för framtiden. Så för att summera i korthet, Smartvatten internationaliseras på allvar.

Stora steg i teknisk utveckling

I juni 2018 köpte vi Livions verksamhet i Karleby relaterad till avläsning av vattenmätare, med vilka vi har utvecklat fjärravläsningstjänsten Smartvatten de senaste tre åren. Förutom de för fjärravläsningen väsentliga teknikrättigheterna som är knutna till bildidentifiering och analys fick vi även förstärkning till vår tekniska utveckling från Livions ledande team i Karleby, när fem av teamets medlemmar blev en värdefull del av Envera Oy. Nu kan vi reagera ännu snabbare på kundernas behov och se till att vi behåller vårt tekniska försprång till fördel för våra kunder.

Smartvatten internationaliseras

Smartvatten internationaliseras – Inledd i Sverige, Tyskland och Nederländerna

Internationaliseringen kom på allvar igång 2018. Grundandet av landsorganisationer i Sverige och Tyskland och förhandlingar med ledande fastighetsägare i Nederländerna har inneburit stora språng i vår tillväxtökning. Byggandet av lokala team är nu på god väg. Kundanskaffningen har kommit igång för ett tiotals kunder. Förutom att vi övervakar vattenförbrukningen i cirka femtusen fastigheter i Finland, gör vi även det i ungefär fyrahundra fastigheter utanför Finland! De som är kunniga i svenska kan se vad Ekerö Bostäder säger om oss här: smartvatten.se/erfarenheter/smartvatten-hjalper-bade-planboken-och-miljon/

Kundlojalitet på rekordhög nivå

Under det senaste året har vi slagit larm om drygt 13 000 läckor och därmed minskat kostnaderna för vattenläckor och vattenskador med flera miljoner sek.

Förra sommaren skapades teamet Customer Success som har som uppgift att se till att våra kunder får ut bästa möjliga nytta av våra tjänster. De åtgärder som vidtagits för kundnöjdheten har återspeglats som rekordhög kundlojalitet: mer än 94 % av fastigheterna fortsätter att använda våra tjänster efter det första året. Värdet på årligt återkommande intäkter (ARR, annual recurring revenue) uppgick till cirka 40 miljoner sek.

Stor tillit för framtiden!

I vintras fick vi motta goda nyheter då Business Finland valde oss att delta i programmet Unga Innovativa Företag. Som bäst kommer programmet att öppna möjligheter för ett finansieringspaket på 1,25 miljoner euro för att stimulera tillväxt och internationalisering. Vårt mål är att utöka vår kundbas med 30−50 % i år och höja dess värde till över 50 miljoner sek.

Ett stort tack till alla våra kunder för förtroendet, till medarbetarna för ansvarstagandet och till andra intressentgrupper för ett gott samarbete. Skicka ett meddelande till oss om du har ett bra förslag på hur Smartvattens verksamhet och tjänster kan utvecklas, vi bjuder på lunch!