Etikett: emplate: id:5465878611 path:generated_layouts/5465878610.html –> Smartvatten internationaliseras genom kraftiga tillväxtinvesteringar

Smartvatten internationaliseras genom kraftiga tillväxtinvesteringar, kundlojalitet på utmärkt nivå

Det senaste året har Smartvatten haft ett år av kraftig tillväxt och förnyelse. Vi har förstärkt vår egen tekniska utveckling genom kraftiga investeringar, höjt kundnöjdheten till en ny nivå och fått fart på verksamheten i våra olika länder. De här stora satsningarna har varit möjliga på grund av extern finansiering. För förra årets del noteras […]

Läs mer
Taggar:


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

  • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
  • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens