Vatteneffektivitet

Vad är vatteneffektivitet?

Vatteneffektivitet innebär att främja en hållbar användning av vatten samtidigt som man använder sig av lösningar som gör det möjligt att minska på onödigt användande av hushållsvatten. Vatteneffektiva åtgärder gör det möjligt att avsevärt spara vatten, energi och kostnader.

Även om både vattenbesparing och vatteneffektivitet båda främjar ansvarsfull användning av vatten, är det två olika saker.

Vattenbesparing innebär att du försöker minska den direkta förbrukningen av vatten. Det kan tillexempel vara att stänga av kranen medan du tvålar in händerna, duscha kortare stunder, bara starta diskmaskinen när den är full, endast köra fulla tvättmaskiner och fixa läckor snabbt.

Vatteneffektivitet, å andra sidan, syftar till att göra själva användningen av vatten mer hållbar ur ett bredare perspektiv. Syftet är att minska både onödig vattenförbrukning samt att göra vattenförbrukningen mer hållbar genom att välja ansvarsfulla lösningar för användning och försörjning av vatten.

Vatteneffektivitet innebär alltså att minska mängden vatten som används utan att för den sakens skull kompromissa med komforten och bekvämligheten. Exempel på lösningar som främjar långsiktig vatteneffektivitet är teknik som mäter vattenförbrukning, vattenbesparande utrustning och miljöcertifieringar för fastigheter.

Vilka åtgärder förbättrar vatteneffektiviteten?

Miljöcertifiering för fastigheter. Flertalet gröna byggcertifikat tar med mål inom vatteneffektivitet i beräkningen för hållbart byggande. Miljövänligt byggande är en hållbar trend som bara kommer att bli allt mer i fokus under de närmaste åren.

Korrekta vattentrycksnivåer. Det är ett betydande och onödigt slöseri på vatten när vattentillförseln är inställd på ett alltför högt tryck, vilket ofta inträffar i lägenhetsbyggnader runt om i världen. Vattentrycket bör vara inställt på en nivå där vattenflödet är tillräckligt även på de högsta våningarna samtidigt som det fortfarande är hållbart.

Teknik för att mäta vattenförbrukningen. Så snart det finns realtidsdata för vattenförbrukningen tillgängligt, kan den datan användas för att implementera vattensparande åtgärder som kommer ha bestående, positiv påverkan för att minska vattenslöseriet. Till exempel en mindre vattenläcka som inte upptäcks i tid, kan leda till slöseri och skador motsvarande tiotusentals kronor.

Vattensparande inredning och detaljer. Snålspolande toaletter och vattensparande duschmunstycken kan spara stora mängder vatten varje dag hos varje användare.

Energieffektiva hushållsapparater. Ett vardagsexempel på vatteneffektivitet är att investera i teknisk utrustning som undviker slöseri av vatten, såsom tvättmaskiner med mindre vattenanvändning.