Vill du få distanskontroll till ditt husbolag? Ge oss dina uppgifter, så kontaktar vi dig:

  För bostadsaktiebolag

  Kartläggningen förbinder inte ditt bostadsaktiebolag att beställa våra tjänster. Fyll i formuläret och boka kartläggning!   Hur mycket kostar ett läckage?

   Tråd

   40 m3/år
   €150

   Nål

   300 m3/år
   €1,050

   Tändsticka

   3,000 m3/år
   €10,500

   Blyertspenna

   31,000 m3/år
   €108,500

   Läckageskada

   Försäkringsersättningar i Finland ca 500 000 € varje dag

   Endast 2 euro i dagen: redan ett läckage som hittas i tid återbetalar avgiften.

   Redan en läckande toalett innebär att 1 000 euro årligen spolas rakt ner i avloppet.

   Automatisk kontroll varnar genast om läckage och inte först den 15:e i månaden

   Vanliga frågor

   Vem i mitt bostadsaktiebolag beslutar om ibruktagning av Smartvattens service?

   Ni kan besluta om att ta i bruk Smartvattens service under styrelsemötet. Till styrelsens befogenheter hör att besluta om valet av tjänsteleverantörer, såsom Smartvatten eller fastighetsförvaltningsbolag. Du kan läsa mer om ämnet i vårt blogginlägg här.

   Är systemet dyrt?

   Smartvattens distanskontrollservice fungerar till ett pris på under tre euro i dagen och återbetalar sig redan vid ett upptäckt läckage.

   Våra vattenbesparingsåtgärder hjälper å sin sida ditt bostadsaktiebolag att spara vatten utan att det påverkar vattnets användningskomfort. I snitt sparar du 20 % av vattenräkningen per fastighet.

   Kan jag betala vattenbesparingsservice med inbesparingarna som uppstår?

   Det lyckas! Smartvattens vattenbesparingsservice kan även fås i sparmodell, varvid bostadsaktiebolaget inte behöver investera egna pengar i installationen, utan kostnaderna täcks med inbesparingen.

   Beställ kartläggning av vattenbesparing

   Beställ kartläggning av vattenbesparing

   Vår kartläggning av vattenbesparing berättar hurdan möjlighet ditt bostadsaktiebolag har att spara vatten. Kartläggningen är helt kostnadsfri för dig. Boka en av våra experter till platsen här!

   Beställ

   Kontakta oss

   Kontakta oss

   Vill du veta hur Smartvatten kan hjälpa ditt bostadsaktiebolag spara i vattenkostnader och undvika besväret av läckageskador? Boka ett kostnadsfritt 15 minuters möte med vår expert på distans. Mötet binder dig inte till något.

   Kontakta oss