Vill du få distanskontroll till ditt husbolag? Ge oss dina uppgifter, så kontaktar vi dig:

  Kommuner och städer

  Mätbara data ger vattenbesparing för fastigheter – Smartvattens tjänster för offentliga sektorn

  Förbrukningskontroll är grunden till klok vattenförbrukning. Utan mätning avslöjas inte vattnets faktiska pris och utsläpp. Smartvattens digitala vattenförbrukningskontroll berättar hur mycket vatten fastigheten faktiskt förbrukar. På basis av detta ser du huruvida man bör vidta vattenbesparingsåtgärder.

  Vår tjänsts läckagelarm avslöjar omedelbart dolda vattenläckage och begynnande vattenskador – med en deciliters och minut noggrannhet. Redan en läckande toalettstol skapar en kostnad på 1 000 euro för fastighetens gemensamma medel.

  Vattenbesparingsåtgärder säkrar en kontinuerlig kostnadsbesparing. I medeltal sparar till exempel rätt vattentryck och vattenbesparande armaturer 20 % av fastighetens vattenräkning. I fortsättningen kan folk njuta av rent vatten utan att slösa.

  Vattenförbrukningens data betjänar redan hela din fastighets energihantering. Förbrukningsdata och rapporter förmedlas till fastighets- och energihanteringssystem. Tack vare detta är det lätt och systematiskt att följa med vattenförbrukningens faktiska tal.

  Smartvatten har ett omfattande partnernätverk inom offentliga sektorn. Vi främjar vatteneffektivitet i samarbete med bland annat statens bolag för hållbar utveckling Motiva, vattenverken och andra aktörer i fastighetsbranschen.

  Vanliga frågor

  Är Smartvattens tjänster förknippade med vattenverkens verksamhet?

  Vattenverken är våra viktigaste partner. Vi kompletterar vattenverkens tjänster genom en minutiöst detaljerad förbrukningskontroll.

  Vi förmedlar månatliga mätaravläsningar till vattenverken, varvid vattenverken kan fakturera utgående från faktisk förbrukning. På så sätt besparas vattnets slutanvändare från utjämningsfakturor och vattenverken kan betjäna med bättre vattendata än tidigare.

  Hur påverkar Smartvatten fastighetsunderhållets arbete?

  Smartvatten underlättar fastighetsunderhållets arbetsuppgifter! Tack vare automatisk avläsning av vattenmätaren behöver man inte avläsa den på plats, då det är mycket lättare att följa med förbrukningsdata via ett system som uppdateras i realtid. Om det uppstår läckageskador larmas fastighetsunderhållet omedelbart.

  Lämpar sig Smartvattens service som del av en upphandling?

  Många av våra partner har kommit med via upphandling. Kontakta oss för att diskutera närmare om dina behov.

  Kontakta oss och bygg en vatteneffektiv kommun med oss

  Kontakta oss

  Kontakta oss

  Vill du effektivera fastigheters vattenförbrukning med mätbara åtgärder? Kontakta våra experter! Under ett kostnadsfritt distansmöte får du en bedömning av dina fastighetsobjekts möjligheter till vattenbesparing. Att kontakta oss förbinder dig inte till något.

  Kontakta oss