Se våra anställdas
erfarenheter av Envera

Hur många hela vattenflaskor rymms på avståndet mellan Helsingfors och Monaco?

Svaret är 28 000 142 en och en halv liters flaskor. I liter blir det drygt 42 000 000, exakt lika mycket vatten som vi lyckades spara tillsammans med våra kunder under 2015. Alltså ganska mycket, och det hisnande resultatet skulle ju firas med hela gänget. Efter att ha gjort några beräkningar och studerat en kartbok stod det klart vart resan skulle gå – den sparade vattenmängden nådde nämligen exakt från Helsingfors till Monaco.
Denna berättelse är bara ett exempel på vad vattenbesparing betyder för oss och hur passionerat vi förhåller oss till vårt arbete. Vi betjänar hundratals bostadsrättsföreningar, och våra kunder sparar upp till 20% av kostnaderna för vatten och avloppsvatten utan att bekvämligheten försämras. Enligt ekonomiska undersökningar är våra kunder mycket nöjda och utgående från våra personalenkäter är våra anställda också nöjda och stolta över sin arbetsplats.

Ett finländskt företag digitaliserar gamla vattenmätare – vinster upp till tiotals miljoner euro

Envera Oy, ett tillväxtföretag inom vattenbesparing, lanserar en tjänst för kontroll av fastigheters vattenkonsumtion med vilken dagens huvudvattenmätare ställs om till distanskontroll i realtid. Tiotals miljoners kostnadsbesparingar Det uppskattas att distanskontroll av vattenkonsumtion kan ge tiotals miljoners kostnadsbesparingar inom fastighetsbranschen i Finland. Kostnadsbesparingarna beror på förebyggande av läckor, automatisering av arbete och mindre användning av […]

Läs mer

Ett finländskt företag digitaliserar gamla vattenmätare – vinster upp till tiotals miljoner euro

Envera Oy, ett tillväxtföretag inom vattenbesparing, lanserar en tjänst för kontroll av fastigheters vattenkonsumtion med vilken dagens huvudvattenmätare ställs om till distanskontroll i realtid.

Tiotals miljoners kostnadsbesparingar

Det uppskattas att distanskontroll av vattenkonsumtion kan ge tiotals miljoners kostnadsbesparingar inom fastighetsbranschen i Finland. Kostnadsbesparingarna beror på förebyggande av läckor, automatisering av arbete och mindre användning av vatten. Distanskontrollen av vattenkonsumtion som service har en internationellt betydelsefull exportpotential. Distanskontrollen av vattenkonsumtion grundar sig på en kamera som fotograferar mätaren och en molntjänst som analyserar konsumtionsuppgifterna.

Servicen har utvecklats i samarbete med Livion Oy. För att börja använda distanskontrollservicen behöver man inte byta vattenmätare. Tack vare distanskontrollservicen behöver fastighetsservicen inte avläsa mätare på platsen och kan därför använda den effektiva arbetstiden till andra arbetsuppgifter. Typiskt är sex timmar årligen av fastighetsservicens arbetstid reserverad för avläsning av en vattenmätare.

Läckor är en avsevärd kostnad

I piloteringsskedet har distanskontrollservicen skött ca 300 fastigheter, bl.a. sjukhus, hotell, affärsfastigheter och bostadsaktiebolag. I Finlands fastighetsbestånd är potentialen för distanskontrollservice enligt Envera Oy:s uppskattning 300 000 vattenmätare. Enligt Finansbranschens Centralförbund sker i fastigheter årligen 36 000 läckageskador som ska ersättas.

Ersättningar som beror på läckageskador betalas med ca 160 miljoner.

Information:

Henri Kajula, verkställande direktör, Envera Oy, 045 631 6186

DI Jussi Aho ska vara med i tillväxtföretag inom vattenbesparing

Envera, ett tillväxtföretag inom vattenbesparing, stärker sin ledning när Jussi Aho kommer med i bolagets styrelse och blir delägare. Aho, verkställande direktör för tillväxtföretaget Fira som verkar inom byggnadsbranschen, är känd för att utveckla serviceinriktat byggande och förespråka etiskt hållbar affärsverksamhet. ”Jussi Aho berikar Enveras styrelse med strategiskt kunnande och gedigen erfarenhet av organisk tillväxt”, […]

Läs mer

DI Jussi Aho ska vara med i tillväxtföretag inom vattenbesparing

Envera, ett tillväxtföretag inom vattenbesparing, stärker sin ledning när Jussi Aho kommer med i bolagets styrelse och blir delägare. Aho, verkställande direktör för tillväxtföretaget Fira som verkar inom byggnadsbranschen, är känd för att utveckla serviceinriktat byggande och förespråka etiskt hållbar affärsverksamhet. ”Jussi Aho berikar Enveras styrelse med strategiskt kunnande och gedigen erfarenhet av organisk tillväxt”, säger en glad Henri Kajula, Enveras verkställande direktör.

”En erfaren och mångsidig styrelse är en betydelsefull resurs för vårt företag när vi utvecklar Envera till Nordens ledande leverantör av vattenbesparingstjänster.”

“Jag blev intresserad av Enveras ledarteam och företagets service och affärsverksamhet. Teamet har massor av energi och begåvning som de kan utveckla affärsverksamheten med.”, berättar Jussi Aho.

“Smartvatten-servicen innebär mindre onödig användning av vatten och fördelar för alla intressentgrupper. Jag är säker på att jag kan berika bolagets utveckling med min erfarenhet.”

I Enveras styrelse fortsätter bolagets delägare Joe Hamari, Matti Nevala och Henri Kajula samt Pekka Tammela som styrelseordförande.

Information:

Verkställande direktör Henri Kajula, 045 631 6186, henri.kajula@fiksuvesi.fi

Styrelsemedlem Jussi Aho, 040 826 1146, jussi.aho@fira.fi

Taaleri ska sätta fart på Enveras tillväxt

Envera Oy, Finlands ledande företag som levererar vattenbesparingstjänster, får en ny ägare när Taaleris fond för cirkulär ekonomi köper 20 % av företagets aktiestock. Taaleris delägarskap gör det för sin del möjligt att genomföra Enveras betydelsefulla tillväxtplan. Envera, som för närvarande sysselsätter 20 personer i Esbo, Tammerfors och Uleåborg, kommer 2018 att öppna kontor i […]

Läs mer

Taaleri ska sätta fart på Enveras tillväxt

Envera Oy, Finlands ledande företag som levererar vattenbesparingstjänster, får en ny ägare när Taaleris fond för cirkulär ekonomi köper 20 % av företagets aktiestock. Taaleris delägarskap gör det för sin del möjligt att genomföra Enveras betydelsefulla tillväxtplan. Envera, som för närvarande sysselsätter 20 personer i Esbo, Tammerfors och Uleåborg, kommer 2018 att öppna kontor i Åbo och Stockholm. Enveras målsättning är att senast 2020 bli Nordens ledande leverantör av vattenbesparingstjänster för fastigheter.

”Taaleris delägarskap sätter fart på Enveras kraftiga tillväxt. Under 2018 kommer vi att anställa 20 entusiastiska personer som ska bära ansvaret och bli toppspecialister på vattenbesparing”, berättar Envera Oy:s verkställande direktör Henri Kajula. Enveras Smartvatten-service gör att man inte använder för mycket vatten i onödan, och detta är nyttigt för alla intressentgrupper. Det har visat sig att konceptet fungerar i Finland och det är nu färdigt att användas även i andra länder. ”Ett fungerande Smartvatten-koncept och ett skickligt ledarteam vittnar om goda tillväxtutsikter. Som investeringsobjekt sitter Envera utmärkt i Taaleris cirkulära ekonomi eftersom det är klokt att tjäna på besparing av resurser. Det är fint att få sätta fart på bolagets tillväxt med Enveras ledning”, konstaterar investeringschef Tero Luoma om Taaleris fond för cirkulär ekonomi.

Information:

Verkställande direktör Henri Kajula, 045 631 6186, henri.kajula@fiksuvesi.fi Investeringschef Tero Luoma, 050 344 9993, tero.luoma@taaleri.com

Kort om Envera:

Envera Oy är ett serviceföretag inom vattenbesparing med kontor i Esbo, Tammerfors och Uleåborg. Företaget sysselsätter 20 fackmän inom vattenbesparing och betjänar hundratals bostadsaktiebolag och Finlands ledande fastighetsägare med besparingar i deras vattenkonsumtion på över 20 % i medeltal.

Kort om Taaleri:

Taaleri är ett finansföretag vars moderbolag Taaleri Oyj:s aktie är listad på börslistan som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy. Taaleri erbjuder finansförvaltnings- och finansieringstjänster för institutionella investerare, företag och privatpersoner. Koncernen Taaleri består av moderbolaget Taaleri Oyj samt fyra dotterbolag: Taaleri Varainhoito Oy med dotterbolag, Taaleri Pääomarahastot Oy med dotterbolag, Taaleri Sijoitus Oy samt försäkringsaktiebolaget Garantia. Dessutom har Taaleri intressebolaget Fellow Finance Oyj som erbjuder lånetjänster. Koncernen har över 180 anställda. Kontoren finns i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Björneborg, Uleåborg, Istanbul och Nairobi. I slutet av 2015 administrerade Taaleri 3,9 miljarder euro och skötte 3 500 kunders finansförvaltning. Taaleri Oyj har över 2400 aktieägare. Taaleris verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

Mer information om vårt företag och våra tjänster:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taneli Hassinen,
kommunikationschef,
040 504 3321

De värderingar som styr vårt företags verksamhet är expertis, entusiasm och ansvar.

Expertis

Vår expertis är till nytta för våra kunder dagligen. Vi utvecklar vår verksamhet hela tiden, vi mäter hur vi lyckats och för idéer framåt. Vi delar med oss av vår kunskap.

Entusiasm

Vi är entusiastiska över vårt arbete. Vi uppmuntrar våra arbetskamrater och oss själva till bättre prestationer och vi blir alltid glada när vatten sparas. Vår entusiasm avspeglas också hos våra kunder och deras boende.

Ansvar

Som individer och företag håller vi fast vid att vi gör vad vi lovar. Vi inger förtroende hos arbetskamrater, kunder och andra intressentgrupper.

”Ett intressant och givande arbete med konstant utveckling. Teamet har en fantastisk laganda där vi alla har kunden i fokus.

Krista Frykman

Customer Success Manager

Förnamn
Efternamn
Telefon
E-post

Öppen ansökan


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

  • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
  • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens