Teollisuus 4.0 -tekniikkaa vesilaitoksille

Havaitseeko automaatiojärjestelmäsi viat vesihuoltoverkossa ennen kuin ne huomataan ympäristössä? Entä tunnistaako se mahdolliset ongelmat ilman ihmisen panosta? Nykyaikainen analytiikka mahdollistaa datasta saatavien hyötyjen maksimoinnin, jolloin toistuvien rutiinitehtäviä voidaan vähentää. Vesilaitokset voivat keskittää toimintaansa ongelmien etsimisestä niiden ratkomiseen. Teollisuus 4.0 –tekniikka vesilaitoksille ei ole abstrakti visio vaan valikoima konkreettisia toimia ja hyötyjä.

 

Mitä se merkitsee vesilaitoksellesi?

Selvitetään sitä yhdessä! Ilmaisessa konsultaatiossa käymme läpi nykyisiä automaatiotekniikoita ja sitä, mitä niiltä voidaan odottaa. Puhumme myös siitä, mitä tulevissa vesihuollon tietojärjestelmien hankinnoissa kannattaa huomioida. Pystytkö tällä hetkellä kokoamaan tietoja useista eri järjestelmistä ja luomaan luotettavan tilannekatsauksen? Tarkistamme myös, mitä nykyisiä verkon mittarilukemia voidaan käyttää analyyseihin muun muassa vesivuotojen ja tukoksien havaitsemiseen.

 

Varaa ilmainen konsultaatio

Avainkohdat

1

tietoa vesivuotojen, tukosten ja muiden poikkeamien havaitsemisesta vesihuoltoverkossa reaaliaikaisten tietojen avulla

2

tilannekatsauksen automaatio- ja verkkotietojärjestelmistä sisältäen kerätyistä tiedoista saatavien hyötyjen maksimoinnin ja mitä järjestelmissä tulee ottaa huomioon tulevaisuudessa

3

vesilaitosten tapauskertomuksia tietojen analysoinnin hyödyntämisestä päivittäisessä liiketoiminnassa

4

selkeitä ideoita vesilaitoksen digitalisointiin.