Blogi

Datalähtöinen verkostonhallinta on Lahdessa arkipäivää

Datalähtöinen verkostonhallinta on Lahdessa arkipäivää

Vuoden 2021 ympäristöpääkaupungissa Lahdessa on viime aikoina keskitytty entistäkin painokkaammin viemäriverkoston vuotovesiin. Avuksi otettiin myös koneoppimista, kun Lahti Aqua otti käyttöön Neurofluxin verkostonhallintatyökalun. Nopeasti huomattiin, että vuotovesien paikantamisen lisäksi palvelu auttaa vesilaitosta reagoimaan viemäriverkoston ongelmiin ennakoivasti.

Kun Neurofluxin palvelu otettiin käyttöön Lahdessa vuoden 2021 alussa, pääasiallisena tavoitteena oli tutkia tarkemmin viemäriin päätyvää ylimääräistä vettä ja mahdollisia vuotokohtia. Käyttöönoton jälkeen muutkin ominaisuudet solahtivat osaksi arkirutiinia, kun reaaliaikaisen datan seuraaminen koneoppimisen avulla osoittautui luontevaksi keinoksi ennakoida myös muita verkoston ongelmatilanteita.

Monipuolisesti visualisoituna dataa saa käsiteltyä nopeammin: “Neuroflux on tosi selkeä verrattuna moneen muuhun järjestelmään: kukaan ei halua selata sataa riviä excelissä. Tiedot on paljon kivempi katsoa valmiista käyristä”, kertoo verkostoinsinööri Mikael Bragge Lahti Aqualta.

Hälytyksistä tuli nopeasti osa päivittäistä rutiinia

Bragge on ollut Neurofluxin pääkäyttäjä ensimmäisen vuoden ajan vastaten jätevedenpumppaamojen valvonnasta, ennakkohuolloista ja muista niihin liittyvistä tehtävistä. Bragge kertoo, että Neurofluxin avaamisesta muodostui nopeasti päivittäinen rutiini. “Vähän vahingossakin huomasin, että joka aamu Neuroflux-ympäristö tulee avattua ja hälytykset käytyä läpi. Jos jotain näkyy, mennään maastoon katsomaan.” Hälytyksistä voi nopeasti seuloa epänormaalilta vaikuttavan toiminnan, ja tulkinnassa Braggea auttaa monen vuoden kokemus Lahden viemäriverkostosta.

Hälytyksillä on löydetty oikeita ongelmia: “Olemme löytäneet alkavia tukoksia paikoista, joista vastaavaa tietoa ei ennen helposti saanut. Esimerkiksi paikat, joihin tulee kolmesta eri suunnasta viettoviemärialue, ja yksi suunta on ollut tukkeutumassa. Muu automaatio ei ole välttämättä havainnut ongelmaa, kun kahdesta muusta suunnasta vettä on kuitenkin tullut. Neurofluxin hälytysten avulla näitä on löytynyt jo useita.”

 Vuotovedet edelleen keskiössä

Vuotovesien paikantamiseen paneuduttiin entistä tarkemmin, kun syksyllä käynnistettiin projekti, jossa Lahden alueen pumppaamojen virtaamat eriteltiin analyysissä komponentteihin. Komponenteilla kuvataan myydyn veden, huleveden ja muun veden suhdetta toisiinsa. Ydinajatuksena oli selvittää, minkälaisista lähteistä vuotovesi päätyy verkostoon eri alueilla. Ihan ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin kuitenkin arvioimaan datan laatua analyysin tulosten luotettavuuden varmistamiseksi.

“Aina haluaisi epäillä, voiko astiamittaus näyttää oikein”, Bragge kuvailee. Datan laadun analyysi kuitenkin osoitti monen astiamittauksen toimivan hyvin erilaisissa olosuhteissa. Kaikkien pumppaamojen vesimäärämittauksille toteutetulla analyysillä selvitettiin, kuinka luotettavia mittauksia kustakin kohteesta tulee ja missä toisaalta olisi parantamisen varaa.

Perimmäisenä tavoitteena Lahdessa on pienentää vuotoveden osuutta jätevedestä entisestäänkin. ”Haluamme laittaa kaiken kuntoon. Mitä enemmän vuotovesiä, sitä enemmän esimerkiksi puhdistamoilla menee kemikaaleja ja sähköä, joten vuotovedet vaikuttavat myös kustannuksiin.”

Vuotokohdat paikantamalla ja korjaamalla halutaan nähdä tuloksia vesilaitoksen tunnusluvuissa asti. “Viemäriverkoston vuoto on haastava: viettoalueet ovat isoja ja esimerkiksi sadevesiä voi tulla sisään montaa pientä reittiä pitkin. Lopullinen määrä voikin olla sitten iso.”

Lahdessa dataa käytetään verkoston kunnon seuraamiseen monipuolisesti, ja se auttaa priorisoimaan saneerauksia ja kunnossapitotoimia. Vuotovesijakeista saadaan yksi lisäkriteeri tarvittavia toimia arvioidessa.

Ennakkohuolto on lisääntynyt

Neurofluxin tärkeimmästä ominaisuudesta kysyttäessä Braggen vastaus on selvä: “Merkityksellisintä on ollut tukosten löytyminen aikaisessa vaiheessa. Ne eivät ehtineet kehittyä siihen pisteeseen, että ne näkyisivät asiakkaalle tai tulisivat yli. Olemme päässeet taas enemmän ennakkohuoltamaan.”

Toisena Bragge nostaa esiin vuotovesijakeiden laskennan todeten että se on vielä uusi. Tarkoitus on nostaa sen avulla esiin alueet, joihin mennään tekemään tarkempia tutkimuksia. “Varmasti tulee viemäripuolella kovaan käyttöön.”