Blogi

Helpompaa ja tehokkaampaa vesihuoltoa digitalisaation avulla

Helpompaa ja tehokkaampaa vesihuoltoa digitalisaation avulla

Toimialaa toisensa jälkeen digitalisoidaan – myös vesihuoltoalaa. Helposti saattaa tuntua siltä, että digitalisaatio tehdän pelkän digitalisaation tähden, vaikka kyse onkin työn helpottamisesta ja huolien vähentämisestä. Neuroflux auttaa vesilaitoksia hyödyntämään niiden jo olemassa olevaa dataa – voimme kutsua tätä digitalisaatioksi, tai vaikkapa vain arjen helpottamiseksi.

Neurofluxilla lähestymme digitalisaatiota kolmen teeman kautta: omaisuudenhallinnan, tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden hyödyntämisen kautta. Katsotaanpa näitä lähemmin:

Omaisuudenhallinta 

Pohjoismaissa viemäriverkosto on jo ikääntynyttä. Kalliita korjaustöitä on lykätty vuosikymmeniä, ja siksi saneerausvelka on mittava, ja välillä putkistomme ja laitteistomme pettävät. Samalla maanalaiset verkostomme ovat myös laajoja, emmekä voi manuaalisesti vahtia niiden kuntoa edes pienissäkään kunnissa.

Vaikka haasteita riittää, vesilaitoksemme tuntevat hyvin omaisuutensa, ja tieto siitä mitä on missäkin, ja missä kunnossa, löytyy eri tietokannoista. Omaisuudenhallinnan kannalta vesihuoltoalan digitalisaatio on siis jo pitkällä.

Neurofluxin työkalu antaa lisäarvoa vesilaitosten digitaaliseen omaisuudenhallintaan. Työkalun käyttöönottoa varten teemme asiakkaillemme tarvittavan pohjatyön, jossa haemme tiedot vesipumppaamojen koordinaateista, sekä siitä miten ne linkittyvät toisiinsa. Ohjelmistomme karttanäkymä visualisoi nämä tiedot helposti lähestyttävällä tavalla.

Tiedonhallinta

Vesilaitoksissa on jo kauan tehty eri mittauksia, ja automaatiojärjestelmät lähettävät tiedot pumppaamoista valvomoille, joissa dataa käytetään verkoston seuraamiseen ja huoltotöiden suunnittelemiseen.

Viemäriverkostojen laajuus, sekä datan valtava määrä, tekee kuitenkin sen manuaalisesta työstämisestä vaivalloisen. Käytössä olevat perinteiset ohjelmistot ovat usein vaikeakäyttöisiä, eikä dataa voida yhdistää ohjelmistosta toiseen. Usein saattaa olla, että vain harva henkilö vesilaitoksen organisaatiossa osaa tulkita dataa, ja näiden henkilöiden resurssit ovat rajalliset.

Neurofluxin data-analytiikka yhdistää vesilaitoksen oman datan ulkopuolisiin datalähteisiin ja tuo tiedon saataville koko organisaatioon. Ohjelmistoamme voi kuka tahansa tulkita vaivatta. Kun Neurofluxia käytetään vesilaitosten tiedonhallinnan digitalisointiin jo olemassa olevaa dataa hyödynnetään monipuolisemmin, tieto liikkuu paremmin, eikä hiljainen tieto olekaan enää hiljaista.

Digitaaliset työvälineet

Jotta suuresta määrästä dataa olisi hyötyä, se pitää ottaa käyttöön. Hyödyntäen vesilaitosten omia tietoja, ulkopuolista dataa, kuten säätietoja ja sähkönkulutusta, sekä historiatietoja Neurofluxin älykäs data-analyysi rakentaa malleja, jotka automaattisesti tunnistavat viemäriverkostossa tapahtuvia poikkeamia ja kertovat käyttäjälleen missä nyt, tai myöhemmin, tarvitaan toimenpiteitä.

Digitaaliset työvälineet kuten Neuroflux auttavat vesilaitoksia helpottamaan työtaakkaansa ja nostamaan tehokkuuttaan. Ohjelmistomme varoittaa akuuteista verkosto-ongelmista, kuten tukoksista ja vuotovesistä, mutta auttaa myös ennakoimaan tulevia tarpeita kertomalla esimerkiksi mahdollisista laitevioista tai kapasiteettipuutteista.

Neuroflux tekee nopeammin monipuolisempaa data-analyysia kuin mihin me ihmiset kykenemme. Poistamalla toistuvia rutiinitehtäviä, kuten mittausten seurantaa ja analyysia, Neuroflux auttaa vesilaitoksia automatisoimaan manuaalista työtä ja mahdollistaa tiedolla johtamisen. Neurofluxin avulla vesilaitokset voivat kohdistaa ennakoivan kunnossapidon kallisarvoiset resurssit sinne mihin niitä tarvitaan eniten.

Neurofluxin askeleet vesihuollon digitalisaatioon

Digitalisaation seuraava vaihe on mahdollista, kun vesilaitosten eri järjestelmiin jo nykyisin keräämä tieto saadaan tehokkaasti käyttöön. Useimmilla laitoksilla on kattavat järjestelmät yksittäisten kokonaisuuksien hallintaan, mutta tiedot harvoin juttelevat keskenään. Neurofluxin analytiikkatyökalun käyttöön ottoon riittää vesilaitoksen olemassa olevat automaatio- ja verkkotietojärjestelmät, joihin sitten yhdistetään muita mittauksia tarkempia analyyseja varten.

Saammeko helpottaa vesilaitoksenne arkea digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen? Jos haluat tietää lisää, ota yhteyttä Tuomakseen tai jätä yhteydenottopyyntö.