Blogi

Jätevesiverkostosi valvonnalla voi olla suuri vaikutus

Jätevesiverkostosi valvonnalla voi olla suuri vaikutus

Vedenkulutuksen perusteiden ymmärtäminen on ensimmäinen askel kohti vesitehokkuutta ja vesijalanjäljen pienentämistä. Pysyvän ja globaalin vaikutuksen aikaansaamiseksi meidän on tarkasteltava koko vedenkäytön kiertokulkua: jakelusta ja kulutuksesta viemärijärjestelmään ja jäteveden käsittelyyn. Tämä tekee jätevesiverkostojen valvonnasta olennaisen osan kestävää vedenkäyttöä kaikkialla maailmassa.

Siksi uusin jaoksemme Smartvatten vesilaitoksille keskittyy vesilaitosten jätevesiverkostojen kestävään hallintaan. Vesilaitosten kaikkialla maailmassa on ylläpidettävä lukemattomia putkia, pumppausasemia ja puhdistuslaitoksia sekä käytävä läpi valtavia tietomääriä valvoakseen verkostojensa tilaa. Tämä tekee valvonnasta sekä monimutkaisen että aikaa vievän tehtävän.

Haasteiden kohtaaminen

Valvottavien verkostojen koon ja valtavan tietomäärän lisäksi vesilaitokset kohtaavat muitakin haasteita: infrastruktuuri ikääntyy, ja resurssit sen korjauksiin ja huoltoon ovat rajalliset. Kun tähän lisätään vielä ilmastonmuutoksesta johtuva kiristyvä lainsäädäntö ja äärimmäiset sääilmiöt, haasteet ovat merkittäviä. Jätevesiverkoston analytiikkapalvelumme on luotu juuri näitä haasteita ajatellen.

Smartvatten vesilaitoksille on helposti käytettävä pilvipohjainen palvelu, jonka avulla vesilaitokset voivat yhdistää, visualisoida ja analysoida tietoja kaikista jätevesiverkoston lähteistä – aina pumppausasemista säätietoihin ja merenpinnan korkeuteen. Palvelu auttaa vesilaitoksia keskittymään ongelmien ratkaisemiseen niiden löytämisen sijaan. Se havaitsee vuodot, tukokset ja ylivuodot sekä antaa reaaliaikaiset hälytykset, mikä auttaa optimoimaan ylläpitoresurssien tehokkaan määrityksen ja priorisoinnin – kunkin verkoston tarpeisiin räätälöitynä.

Valvonnan vaikutus

Näiden verkostojen vesitehokkuuden parantaminen ei ole eduksi ainoastaan vesilaitoksille, vaan myös ympäristölle. Löytämällä poikkeamat, kuten vuodot ja tukokset, jo varhaisessa vaiheessa ja valvomalla jatkuvasti verkoston tilaa, vesilaitokset voivat suunnata korjaus- ja huoltotoimet (rajoitetuilla resursseilla) niihin verkoston osiin, jotka niitä eniten tarvitsevat. Tämä minimoi tai estää ylimääräisen veden tarpeettoman käsittelyn tai käsittelemättömän veden haitallisen ylivuodon ympäristöön.

Hyvä esimerkki palvelumme vaikutuksesta on tapaus, jossa eräs asiakkaamme sai hälytyksen 10 kertaa tavallista suuremmasta jätevesimäärästä. Paikan päällä tehdyt tutkimukset paljastivat, että viereisen vesijohtoverkoston putkessa oli vuoto, josta vettä valui jätevesiverkoston putkeen, joka oli myös rikkoutunut. Ellei vuotoja olisi havaittu, maastoon vuotava puhdistamaton jätevesi olisi voinut aiheuttaa merkittäviä ympäristövahinkoja.

Pienemmilläkin poikkeamilla voi olla suuri vaikutus. Erään toisen asiakkaan verkostossa havaittiin tukos pumpun käyntiaikojen ja virtausnopeuksien vaihtelujen ansiosta. Käsin tehdyssä tarkastuksessa ei havaittu poikkeavuuksia, mutta lopulta osittainen viemäritukos havaittiin sivuhaarassa kaukana pumppausasemasta. Tukos kesti 21 päivää, ja sen aikana 1 200 kuutiometriä käsittelemätöntä jätevettä joutui läheiseen maastoon.

Näiden verkostojen digitaalinen valvonta auttaa priorisoimaan korjaukset ja tekemään ylläpidosta ja korjaustöistä tehokkaita. Näin rajallisesta budjetista saadaan paras mahdollinen hyöty. Tämä säästää resursseja ja rahaa sekä auttaa vähentämään maailmanlaajuisen vedenkulutuksen ympäristövaikutuksia.

Haluatko tietää lisää Smartvatten for Water Utilities -jaoksesta ja sen palveluista? Tavoitat meidät sähköpostilla osoitteesta utilities@smartvatten.com.