Blogi

Smartvatten for Water Utilities keventää jätevesiverkostosi päivittäistä työkuormaa

Smartvatten for Water Utilities keventää jätevesiverkostosi päivittäistä työkuormaa

Smartvatten for Water Utilities yhdistää kaikki käytettävissä olevat tietolähteet, jotta saat helposti analyysejä ja hälytyksiä. Tuomalla tiedot helposti käyttäjien saataville pyrimme keventämään vesilaitosten asiantuntijoiden päivittäistä työtaakkaa, jotta he voivat keskittyä tärkeimpään: ratkaisujen löytämiseen sekä jätevesiverkoston putkistojen ja pumppuasemien ylläpitoon.

Smartvatten for Water Utilities -tiimi tukee vesilaitoksia niiden päivittäisissä haasteissaan yhdistämällä, analysoimalla ja visualisoimalla laitosten olemassa olevia tietoja, muun muassa SCADA-järjestelmän mittauksia ja ulkoisia tietolähteitä, kuten säätietoja. Tämä antaa tärkeää tietoa viemäriverkostosta ja mahdollistaa ylimääräisen veden sekä poikkeavuuksien, kuten vuotojen tai tukosten, havaitsemisen ajoissa. Useiden tietolähteiden yhdistäminen ja analysointi auttaa myös selvittämään ylimääräisen veden lähteet ja luomaan trendianalyysejä, joiden avulla voidaan tehdä päätöksiä korjausten ja saneerausten sekä säännöllisen huollon priorisoinnista.

Käyttäjälähtöinen

Vesihuollon työprosessien digitalisointi ei tarkoita, että ihmisten osallistuminen poistuisi. Kaikkea muuta – ihmisillä tulee aina olemaan olennainen rooli koko toiminnan ylläpitämisessä. Voimme kuitenkin varmistaa, että yksitoikkoinen ja aikaa vievä tiedonkeruu sekä analysointi hoituvat sujuvasti ja tehokkaasti, mikä vapauttaa asiantuntijoiden arvokasta aikaa verkoston ylläpitoon ja ratkaisujen löytämiseen.

Pilvipohjainen palvelumme sekä jatkuva tuki ja neuvonta hyödyttävät koko organisaatiotasi. Autamme asiantuntijoitasi löytämään verkostossa piilevät ongelmat, jotta he voivat keskittyä ratkaisuihin ja ennakoivaan työhön. Ihmiset ovat kaiken työmme ytimessä. Palvelumme integraatio antaa käyttäjille mahdollisuuden perehtyä tarkemmin verkoston haasteisiin korkealaatuisten analyysien avulla. Analysoimalla jatkuvasti useita tietolähteitä ja verkoston toimintaa sovelluksemme luo raportteja ja varoituksia, mikä mahdollistaa nopeat jatkotoimet.

Katsotaanpa erästä käytännön esimerkkiä. Viallisen juomavesiputken vuoksi pumppausasemalla mitattu jätevesimäärä oli 10 kertaa ilmoitettua juomaveden kulutusta suurempi, ja tämä poikkeama aiheutti I&I-vesihälytyksen (kuva 1). Paikan päällä tehdyissä tutkimuksissa havaittiin vika viereisessä juomavesiputkessa. Putken korjauksen jälkeen jäteveden määrän virtaustrendi osoitti merkittävää laskua. Mitattu määrä oli kuitenkin edelleen juomaveden kulutusta suurempi. Lisätutkimukset paikan päällä osoittivat, että myös jätevesiputki oli viallinen. Kun rikkinäinen viemäriputki korjattiin, jäteveden virtaus laski juomaveden kulutuksen tasolle. Digitaalinen analyysi yhdistettynä ihmisten toimiin varmisti, että ongelma ratkaistiin tehokkaasti.

Kuva 1: Esimerkki juomavesiputkesta

Jatkuva suhde

Ratkaisumme on tilauspohjainen, jotta voimme auttaa käyttäjiä hyödyntämään digitaalista työkaluamme parhaalla mahdollisella tavalla ja yhdistämään sen erityisosaamiseensa. Tarjoamme jatkuvaa tukea, koulutusseminaareja ja seurantatapaamisia. Tavoitteemme on tukea sinua ja työtäsi innovatiivisilla tuotteilla, jotka auttavat vastaamaan päivittäisiin haasteisiin, ja teemme sen parhaiten pitämällä tiiviisti yhteyttä. Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä yhteyshenkilöösi, jotta voimme auttaa sinua hyödyntämään palveluidemme kaikki edut päivittäisessä työssäsi. Haluamme myös poistaa kaikki sovellukseen ja siihen liittyvään digitalisointiprosessiin liittyvät epävarmuustekijät.

Palautteesi on meille tärkeää. Se auttaa meitä kehittämään ja parantamaan toimintaamme, jotta voimme tarjota parasta mahdollista palvelua. Kuuntelemme tarkasti saadaksemme selville, mitä työkaluja tarvitset, miten ja missä niitä käytetään ja kuinka voimme edelleen optimoida sovellustamme, jotta voit hyötyä siitä entistä enemmän. Esimerkiksi viime vuonna palautteen ansiosta pystyimme laajentamaan sovellustamme edistyneellä I&I-vesianalyysimoduulilla, joka havaitsee viemäriverkoston ensisijaiset ongelmat. Tätä analyysiä varten jätevesivirta puretaan komponenttitasolla, jotta voidaan tunnistaa ylimääräinen vesilähde – ja siten tilan luokituksen keskeiset dynaamiset parametrit (kuva 2). Sen avulla voidaan luotettavasti arvioida viemäriverkoston tila sekä tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kunnossapidosta ja tarvittavista investoinneista.

Kuva 2: Jätevesivirran jakaminen komponentteihin

Vesilaitosten asiantuntijoiden päivittäinen työtaakka on suuri ja yllättäviä tilanteita tulee aina vastaan – eikä tähän todennäköisesti ole tulossa muutosta. Työn määrä vaikuttaa vain kasvavan, ja siitä tulee entistä monimutkaisempaa ja vaativampaa. Sovelluksemme auttaa keventämään työtaakkaa mahdollisuuksien mukaan digitoimalla ja automatisoimalla valvontaa, jotta voit keskittyä suoraan ongelmien ratkaisemiseen sen sijaan, että joutuisit käyttämään paljon aikaa ongelmakohtien löytämiseen.

Haluatko tietää lisää Smartvatten for Water Utilities -jaoksesta ja sen palveluista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen utilities@smartvatten.com.