Blog

De herkomst van instroom & infiltratie analyseren

De herkomst van instroom & infiltratie analyseren

Een van de functies van de Smartvatten for Water Utilities dienst is onze instroom- & infiltratiemodule, ontwikkeld om de herkomst van extern water dat het systeem binnenkomt te analyseren en te begrijpen. Deze informatie kan gebruikt worden om gericht verder onderzoek te doen naar de meest problematische gebieden, waarmee waterbedrijven geholpen worden bij het prioriteren van hun onderhoud en zo een weerbaar netwerk bouwen.

Wanneer het waterniveau in het riool regelmatig de capaciteit overschrijdt is de eerste oplossing vaak om de netwerkcapaciteit te verhogen. In het minst gunstige scenario zou ook de capaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallatie verhoogd moeten worden, wat honderden miljoenen euro’s zou kosten. Als er een constante hoge instroom is, werkt de afvalwaterzuiveringsinstallatie continu op hoog vermogen, wat meer energie en andere bronnen vergt. Dit laat zien hoe belangrijk het is om te begrijpen waar al dat externe water vandaan komt.

Overtollig water begrijpen

Overtollig water kan in het netwerk terechtkomen uit meren, de zee of grondwaterlichamen door gebroken pijpen of defecte verbindingen. Andere mogelijke binnenkomende bronnen zijn defecte putdeksels of particuliere afvoeraansluitingen tijdens zware regenval. Deze instroom en infiltratie leidt tot problemen voor waterbedrijven over de hele wereld. Het verdunt afvalwater, wat de zuiveringsprocessen ingewikkelder maakt. Met klimaatverandering, bevolkingsgroei en verouderende infrastructuur ontstaan er alleen maar meer bijbehorende problemen in de toekomst. De weerbaarheid van de waterinfrastructuur kan het beste bescherm d worden door het lokaliseren en repareren van kwetsbare delen van het netwerk, en de eerste stap is daarvoor het systematisch verzamelen van netwerkmetingen.

Een grove schatting van de instroom en infiltratie kan gewoonweg worden berekend door de hoeveelheid verkocht water te vergelijken met de hoeveelheid gezuiverd afvalwater. Maar dat helpt niet bij het lokaliseren van de kwetsbare delen van het netwerk. Nauwgezette analyse van netwerkmetingen is nodig voor meer gedetailleerde antwoorden. Data-analyse is in staat om andere factoren mee te nemen, zoals weerinformatie, elektriciteitsverbruik, en zelfs zeeniveaus. Wanneer maanden en jaren aan data worden geanalyseerd worden langetermijntrends zichtbaar.

In 2021 zag de Helsinki Region Environmental Services Authority (HSY) dat de waterstroom van verschillende pompstations correleerde met veranderingen in zeeniveau. Een snelle beoordeling liet zien dat zeewater de pompstations binnenstroomde op gezette tijden. In de maanden daarop werden de pompstations gerepareerd en werd de afvalwaterstroom weer normaal. De zuiveringsinstallatie had nu ook minder last van problemen, zonder grote hoeveelheden zout water.

Herkomstanalyse

Ons systeem categoriseert de instroom en infiltratie naar type herkomst door verschillende databronnen te vergelijken. De verkochte hoeveelheid water die is verkocht in de omgeving en hoeveel er daadwerkelijk wordt gepompt wordt meegenomen, net als relevante weerdata. We kunnen verder de afvalwaterstroom uitsplitsen naar individuele ontlading componenten en bepalen welk deel bijvoorbeeld door het weer of grondwaterinfiltratie komt. Op basis van alle verzamelde informatie van het netwerk, kan de staat van het netwerk worden bepaald en de renovatiebehoeften.

Renovatieprojecten worden vaak geprioriteerd op basis van hoe oud de leidingen zijn, maar data-analyse biedt manieren om delen van het netwerk te lokaliseren die niet per se de oudste zijn maar het wel waard zijn om eerst te repareren. Op deze manier prioriteren helpt de weerbaarheid van het netwerk te versterken en bespaart geld. Door middel van machine learning wordt er een model gecreëerd op basis van metingen uit het verleden en andere databronnen, wat resulteert in betrouwbare informatie over de prestaties van het netwerk. De netwerkmetingen die verzameld worden door waterbedrijven zijn een significante data asset die op kennis gebaseerde beslissingen mogelijk maakt. Het resultaat van analyses kan niet alleen gebruikt worden voor het plannen van inspecties en renovaties, maar ook om de effectiviteit van renovaties en reparaties uit het verleden te evalueren door te onderzoeken hoe de distributie van instroomcomponenten is veranderd en of het geplande effect is behaald.

Smartvatten for Water Utilities

Werken met Smartvatten for Water Utilities betekent dat je een oplossing gebruikt die slim is en geen additionele hardware nodig heeft, noch gecompliceerde installaties of dure investeringen vooraf. We maken gebruik van iedere bestaande databron van je netwerk en zijn binnen no-time opgestart. We weten dat als het om waternetwerken gaat niet alles in een keer opgelost kan worden. Daarom richten we ons op het jou laten zien welke onderdelen je aandacht het meest nodig hebben, zodat jij je beperkte middelen met die informatie gericht kunt inzetten.

Wil je meer weten over je instroom en infiltratie en onze dienst? Neem contact met ons op via utilities@smartvatten.com!