Blog

Een positieve impact op het milieu met Smartvatten for Water Utilities

Een positieve impact op het milieu met Smartvatten for Water Utilities

Je afvalwaternetwerk continu monitoren en analyseren met Smartvatten for Water Utilities is een uitstekende manier om je werkdruk te verlagen en je specialisten te laten focussen op het vinden van oplossingen voor dagelijkse en doorlopende uitdagingen. Maar het is meer dan dat. Door onze applicatie te gebruiken word je water efficiënter en zijn er directe voordelen voor het milieu. Dit is hoe je jouw impact op het milieu kunt verlagen door met ons te werken.

Een van de grootste uitdagingen voor afvalwaternetwerken over de hele wereld is een verouderend netwerk dat niet meer kan voldoen aan de eisen. Achterhaalde infrastructuur kan leiden tot rioolbreuken, die op hun beurt kunnen leiden tot verstoppingen, terugkomend water in een pand, of zelfs overstromingen. Breuken of incorrecte koppelingen zorgen voor zowel exfiltratie van afvalwater als infiltratie van grondwater. Sociaaleconomische veranderingen, zoals de ontwikkeling van stedelijke agglomeraties en toename in landafdichting, leiden tot een toegenomen afvloeiing van regenwater en diffuse verontreinigde uitstoot in het gecombineerde rioolstelsel. In geval van hevige regenval resulteert dit in hydraulische overbelasting van de systemen – en, in het ergste geval, hogere verontreiniging van de wateren in de omgeving.

Dit soort gevallen kunnen worden voorkomen of in elk geval worden beperkt door een optimale staat van de netwerken in stand te houden. Maar dit vraagt om een beter begrip van de processen die onder sommige omstandigheden voorkomen in het systeem. Met onze real-time meldingen ben je in staat om preventief onderhoud uit te voeren, waardoor je er zeker van kunt zijn dat je rioolstelsel als geheel goed functioneert. Op deze manier zijn zowel het milieu als bewoners beschermd.

Plannen voor de toekomst

Onze applicatie is niet alleen geschikt voor acute zaken. Je krijgt ook een beter begrip van hoe weersomstandigheden je netwerk beïnvloeden en zult in staat zijn om langetermijntrends te identificeren. Hierdoor kun je plannen en je middelen focussen op de plekken die het het hardst nodig hebben. Begrip van deze dwarsverbanden zal je erbij helpen om je systemen op een succesvolle manier preciezer te beheren en maatregelen te plannen die negatieve invloeden op het milieu helpen te minimaliseren. Het gepersonaliseerde dashboard (figuur 1) geeft je ook de gelegenheid om de energiebalans van je faciliteiten te bekijken en deze kennis in te zetten wanneer er investeringsbeslissingen moeten worden genomen en je naar een energiebesparende, duurzame werking van je installaties toe wilt werken.

Figuur 1: Dashboard ¬– Energiebalans van het pompstation vergeleken met stroomsnelheden

Een slimme oplossing

Het zijn niet alleen de resultaten van onze service die goed zijn voor het milieu, het is ook de oplossing zelf. Onze dienst is gemaakt om een duurzame oplossing te zijn. Als cloud-based service vermijden we bewust de noodzaak om nieuwe hardware aan te schaffen. Zo verspil je geen materialen, verlaag je je investeringskosten, en zorg je ervoor dat deze nieuwe acquisitie geen negatieve impact heeft op je huidige energieverbruik. Het integreren van onze applicatie en verdere automatische software updates gebeuren allemaal op afstand vanuit ons kantoor. Naar iedere individuele klant toegaan voor de installatie van software en onderhoud is niet langer nodig, en dat bespaart zowel uitstoot als tijd. Tijd die onze specialisten nu kunnen gebruiken om onze applicatie verder te ontwikkelen en technische zaken aan te pakken.

Wil je meer weten over Smartvatten for Water Utilities en onze diensten? Neem contact met ons op via utilities@smartvatten.com!