Blog

Verlicht de dagelijkse werkdruk van je afvalwaternetwerk met Smartvatten for Water Utilities

Verlicht de dagelijkse werkdruk van je afvalwaternetwerk met Smartvatten for Water Utilities

Het samenbrengen van iedere beschikbare databron zodat analyses en meldingen makkelijk gedaan kunnen worden, daar is Smartvatten for Water Utilities voor. Door data makkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken hopen we de dagelijkse werkdruk van experts bij waterbedrijven te verlichten. Zo kunnen zij zich richten op wat echt belangrijk is: het vinden van oplossingen en het onderhouden van de vele pijpleidingen en pompstations van het afvalwaternetwerk.

Het team van Smartvatten for Water Utilities zet zich in om waterbedrijven te ondersteunen bij hun dagelijkse uitdagingen door het combineren, analyseren en visualiseren van hun bestaande data zoals metingen van het SCADA-systeem en externe databronnen zoals het weer. Dit biedt waardevolle inzichten uit het rioolstelsel en maakt de tijdige opsporing van overtollig water en afwijkingen als lekkages of verstoppingen mogelijk. Het combineren en analyseren van meerdere databronnen helpt ook bij het bepalen van de oorsprong van externe waterbronnen en het creëren van trendanalyses die gebruikt kunnen worden bij het maken van beslissingen over de prioritering van reparaties en renovaties en regulier onderhoud.

Focus op de gebruiker

Digitale werkprocessen in watermanagement betekenen niet dat menselijke inmenging overbodig wordt. Verre van dat: mensen zullen altijd een essentieel onderdeel blijven van de processen die de hele operatie draaiende houden. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat het repetitieve tijdrovende verzamelen en analyseren van data soepel en efficiënt verloopt, waardoor we de kostbare tijd van experts vrijmaken zodat zij zich kunnen richten op het draaiende houden van het netwerk en het vinden van oplossingen voor iedere uitdaging.

Onze service in de cloud samen met onze doorlopende begeleiding en advies komen je hele organisatie ten goede. We helpen jouw experts bij het opsporen van uitdagingen in je netwerk, zodat zij zich kunnen richten op oplossingen en proactief werk. Mensen blijven centraal staan in alle aspecten van ons werk. De integratie van onze service biedt gebruikers de kans om zich verder te verdiepen in de uitdagingen van het netwerk door middel van hoogwaardige analyses. Door continu meerdere databronnen en het netwerkgedrag te analyseren genereert onze applicatie rapportages en meldingen, die snelle opvolging mogelijk maken.

Laten we kijken naar een voorbeeld uit de praktijk. Als gevolg van een defecte drinkwaterleiding was de gemeten hoeveelheid afvalwater in een pompstation 10 keer hoger dan het geregistreerde waterverbruik en deze afwijking leidde tot een instroom & infiltratiemelding (figuur 1). Onderzoek ter plaatse liet zien dat een nabije drinkwaterleiding defect was. Na reparatie van de leiding was er een significante daling te zien in de hoeveelheid rioolwater, maar de gemeten hoeveelheid was nog steeds hoger dan het geregistreerde waterverbruik. Verder onderzoek toonde aan dat de afvalwaterleiding ook defect was.

Zodra de kapotte rioolpijp was gerepareerd, was de afvalwaterstroom weer even groot als het drinkwaterverbruik. Digitale analyse gecombineerd met menselijke inzet zorgde ervoor dat dit probleem efficiënt en effectief werd verholpen.
Figuur 1: Voorbeeld drinkwaterleiding

Doorlopende samenwerking

Om het voor gebruikers mogelijk te maken om onze digitale tool optimaal te benutten en te combineren met hun specifieke expertise bieden we onze oplossing aan in de vorm van een abonnement: we bieden doorlopend ondersteuning, trainingsseminars en follow-up meetings. Onze missie is om jouw en je werk te ondersteunen met innovatieve producten die je dagelijkse uitdagingen helpen aan te pakken, en dat kunnen we het beste wanneer we nauw contact onderhouden. Je kunt te allen tijde contact opnemen met je contactpersoon zodat we je kunnen helpen gebruik te maken van alle voordelen van onze diensten in je dagelijks werk. We zijn er ook om iedere onzekerheid over de applicatie en het bijbehorende digitaliseringsproces weg te nemen.

We vinden jouw input ook heel belangrijk. Het stelt ons in staat om te blijven ontwikkelen en verbeteren zodat we je zo goed mogelijk kunnen bedienen. We luisteren goed zodat we volledig begrijpen welke tools je nodig hebt, hoe en waar ze worden gebruikt, en hoe we onze applicatie verder kunnen optimaliseren zodat je er nog meer aan hebt. Vorig jaar bijvoorbeeld stelde feedback van klanten ons in staat om onze applicatie uit te breiden met een geavanceerde instroom- en infiltratie analysemodule om de primaire problemen in het rioolstelsel te identificeren. Voor deze analyse wordt de afvalwaterstroom verdeeld in de individuele componenten om zo de bron van het overtollige water te identificeren – en dus de belangrijkste dynamische parameters voor de classificatie (figuur 2). Het maakt een betrouwbare beoordeling van de status van het rioolstelstel mogelijk en kan worden gebruikt om op kennis gebaseerde beslissingen over onderhoud en benodigde investeringen te maken.

Figuur 2: De afvalwaterstroom scheiden naar afwateringscomponent

De dagelijkse werklast van de specialisten van waterbedrijven is hoog en er zijn altijd onverwachte situaties die zich voordoen – en dat zal niet zomaar anders worden. De hoeveelheid werk stijgt over het algemeen alleen maar en het wordt steeds complexer en veeleisender. Onze applicatie helpt je om je werkdruk waar mogelijk te verlagen door het monitoren te digitaliseren en automatiseren, zodat jij je kunt richten op het oplossen van problemen in plaats van overweldigd te raken door het opsporen van die problemen.

Wil je meer weten over Smartvatten for Water Utilities en onze diensten? Neem contact met ons op via utilities@smartvatten.com!