Blog

Hvorfor overvåking av avløpsnettverket ditt kan ha stor innvirkning

Hvorfor overvåking av avløpsnettverket ditt kan ha stor innvirkning

Å forstå inn- og utsiden av vannforbruket vårt er det første skrittet mot å bli vanneffektiv og redusere avfallet. For å ha en varig og global innvirkning, må vi se på hele vannets kretsløp: fra distribusjon til forbruk i eiendommer, og kloakksystemet der det hele ender opp og blir renset for fremtidig bruk. Det gjør overvåking av avløpsnett til en viktig del av å fremme bærekraftig vannbruk over hele verden. 

Det er derfor Smartvatten for Water Utilities, vår nyeste avdeling, er fokusert på bærekraftig håndtering av vannverks avløpsnettverk. Vannverk over hele verden må vedlikeholde utallige rør, pumpestasjoner og renseanlegg samt gjennomgå enorme mengder data for å holde styr på tilstanden til nettverkene sine. Dette gjør det til en oppgave som er både komplisert og tidkrevende.  

Å møte utfordringer 

Bortsett fra størrelsen på nettverkene som skal overvåkes og den store mengden data, står vannverk overfor ytterligere utfordringer: Infrastrukturen eldes, og de får bare begrensede ressurser til vedlikehold og renoveringer. Legg til innstramming av lovverket og ekstremværfenomener på grunn av klimaendringer, og oppgavene fremover er betydelige. Vår analysetjeneste for avløpsvann-nettverk ble opprettet med tanke på akkurat de utfordringene.  

Smartvatten for Water Utilities er en brukervennlig skybasert tjeneste som gjør det mulig for vannverk å kombinere, visualisere og analysere data fra alle eksisterende kilder til avløpsnettet – fra pumpestasjoner til historiske værdata og havnivåer. Det hjelper vannverk med å fokusere på å løse problemer i stedet for å finne dem, ved å identifisere lekkasjer, blokkeringer og overløp med sanntidsvarsler og bistå med å optimalisere effektiv allokering og prioritering av ressurser for å vedlikeholde nettverket – tilpasset behovene til hvert nettverk.  

Effekten av overvåking 

Å bidra til vanneffektiviteten til disse nettverkene er ikke bare bra for vannverkene, men også for miljøet. Ved å finne uregelmessigheter som lekkasjer og blokkeringer tidlig og kontinuerlig spore tilstanden til installasjonene deres, er vannverkene i stand til å rette reparasjoner og vedlikehold (med begrensede ressurser) til de delene av nettverket som trenger dem mest. Og det minimerer eller forhindrer unødvendig behandling av ubrukt vann eller skadelig overløp til miljøet med ubehandlet vann.  

Et eksempel på virkningen vår tjeneste kan ha, er tilfellet der en av kundene våre ble varslet om en avløpsvannmengde som var 10 ganger så høy som vanlig. Undersøkelser på stedet avdekket at et naborør i vannfordelingsnettet var lekk, og lekket inn i et annet ødelagt rør i avløpsnettet. Hadde ikke lekkasjene blitt oppdaget, ville kostnadene for overflødig vann vært 300 000 til 500 000 EUR per år, for ikke å nevne miljøpåvirkningen av unødvendig behandling av dette vannet på anlegget. 

Men selv mindre uregelmessigheter kan ha stor innvirkning. En blokkering ble oppdaget i nettverket til en annen klient på grunn av avvik i pumpens kjøretider og strømningshastigheter. Manuell inspeksjon avdekket ingen uregelmessigheter, men til slutt ble den delvise kloakkblokkeringen oppdaget i et utløperrør langt fra pumpestasjonen. Blokkeringen varte i 21 dager, noe som resulterte i at 1200 m3 urenset avløpsvann ble sluppet ut i det nærliggende terrenget.  

Digital overvåking av disse nettverkene hjelper til med å prioritere reparasjoner og effektivisere vedlikehold og renovering, og få mest mulig ut av begrensede ressurser. Det sparer ressurser og penger i tillegg til å bidrar til å redusere miljøpåvirkningen av det globale vannforbruket vårt.  

Vil du vite mer om Smartvatten for Water Utilities og dets tjenester? Kontakt oss på utilities@smartvatten.com