Tjenester

Vi gjør det enkelt
å administrere avløpsnettet

Håndtering og analyse av avløpsvann og dets nettverk har
tradisjonelt vært komplisert og tidkrevende. Ikke lenger.

KONTAKT OSS Last ned brosjyren

Rikelig med funksjoner

Intelligent dataanalyse for å støtte dine beslutninger

Glem å lete etter problemer, fokuser heller på å løse dem. Gjennomgå statusen til avløpsnettet ditt, og få en oversikt ved hjelp av kartvisningen. KI-genererte modeller basert på historiske data hjelper deg med å tolke målinger i sanntid. Vi kombinerer data fra eksisterende kontrollsystemer og GIS-plattformer med andre datakilder som værradar. Det gir dypere innsikt og hjelper deg med å ta bedre og informerte beslutninger om vedlikehold og investeringer. Den automatiske oppdagelsen av avvik som mulig infiltrasjon, tilløp og avløpsblokkering hjelper til med å håndtere risikoer. Ingen ekstra utstyrsinstallasjoner er nødvendig i nettverket – vi innhenter data fra din eksisterende maskinvare.

Kart

 • Se avløpsnettet på kart.
 • Sjekk statusen til nettverket med en enkel oversikt.
 • Analyser enkelt enhver tidsperiode.
 • Oppdag endringer i nettverket raskt med fargekoder.

KI-genererte varsler

 • Bli oppmerksom på blokkeringer på et tidlig tidspunkt.
 • Se hver pumpestasjons målinger til forskjellige tider.
 • Avvik identifiseres ved å sammenligne KI-genererte modeller
  og gjøre dem om til sanntidsmålinger.
 • Intelligent analyse kombinerer data fra flere kilder,
  for eksempel værradar.

Statistikk og dataanalyse

 • Få nettverkstrender i en enkelt visning.
 • Identifisere avvik og fokusere på energieffektivitet.
 • Hvis en datakilde slutter å kommunisere,
  vil de andre fortsette å holde deg oppdatert.

Data Viewer

 • Kombiner datakilder på en innovativ måte.
  For eksempel hvilken effekt endringer i havnivået har på nettet.
 • Nettverksmålinger i en enkelt visning sammen eller hver for seg:
  velg dataene du vil se.

Sømløs installasjon

1

Enkel å installere

Implementeringen er veldig enkel: bare koble dataene dine til systemet vårt. Vi tar oss av resten – fra konfigurasjon til analyse og varsler.

Leverandøruavhengighet

Smartvatten for Water Utilities arbeider med systemer fra alle leverandører. Kontakt oss for mer informasjon.

Bruker eksisterende data

Vi bruker eksisterende data fra ditt nettverk, dermed er det ikke behov for ny maskinvare eller sensorinstallasjoner.

Fungerer på alle enheter

Tjenesten vår krever ingen ny programvare som skal installeres på datamaskinene dine. Du kan overvåke nettverket og varsler på hvilken som helst enhet – enten du er på kontoret eller på farten.

2

Oppdag avvik og reager før problemer oppstår

Vi oppdager akkumulerende blokkeringer og unormale strømningshastigheter. Du vil motta automatiske varsler om avvik, noe som gir deg mer tid til å reagere og forhindre større problemer underveis.

3

Se den generelle statusen på et øyeblikk

Du kan tydelig se den generelle statusen og aktive problemer i nettverket, for eksempel vannlekkasje. Basert på dette, er det enkelt å fokusere nettverksrenoveringene dine på steder som gir best resultat. Du kan også se effekten av tidligere vedlikeholdt på nettet i vårt system.

4

Miljøet vil takke deg

Med Smartvatten for Water Utilities vil du kunne spare penger og hjelpe miljøet ved å bruke tilgjengelige ressurser mer effektivt. Ekspertene dine kan fokusere på å studere analysene, fremfor å lage dem fra bunnen av.