Blogg

Artificiell intelligens visar det underjordiska ledningsnätets skick

Artificiell intelligens visar det underjordiska ledningsnätets skick

Längs kusten utsätts avloppets pumpstationer för stora mängder av tillskottsvatten, och ett rörnät som är i dåligt skick belastar både ledningsnäten och reningsverken. Det är svårt att lokalisera läckagen, genom att analysera datan kan man både finna platserna för infiltration av havsvatten i avloppet och upptäcka möjliga andra störningar i ledningsnätet. Genom analys av det underjordiska ledningsnätets data kan man effektivt kartlägga ledningsnätets skick med hjälp av artificiell intelligens.

Om man förvaltar vattenverkets dataegendom väl, ger det möjlighet för att leda investeringsbesluten data-drivet. Genom att förutse riskerna i ledningsnätet är det möjligt prioritera åtgärderna bättre. ”Man sparar både på pengar och miljö” berättar Neuroflux VD Tuomas Koskinen. “När man utnyttjar maskininlärning i analyserna, frigörs det tid till att förebygga problemen istället för att försöka lokalisera dem ledningsnätet. Behovet för en intelligent förvaltning av ledningsnätet kommer bara att växa i samband med klimatförändringen.

Redan under en längre tid har man följt med den insamlade datan från ledningsnätet, men tolkningen om en pumpstations drift är normal har baserat sig på personalens erfarenhet. Tack vare dataanalys som utnyttjar artificiell intelligens kan man upptäcka avvikelser, såsom tillskottsvatten, blockeringar, och andra fellägen automatiskt. När man kombinerar och visualiserar ledningsnätets olika mätningar i en gemensam vy över en längre tidsperiod av månader eller till och med år blir de långtids trenderna synliga. En intelligent analys tar i beaktande både data från vattenverken men även annan data källor såsom väderomständigheterna.

Som bäst är de digitala verktygens ibruktagning också smidigt. Arbetsdryga apparat- eller mätarinstallationer behövs inte nödvändigtvis, för vattenverkets har redan egna mätare i ledningsnätet. “Moderna digitala verktyg gör det möjligt för vattenverkets personal att utnyttja den insamlade datan och från analyserna effektivare, utan att kompromissa med datasäkerhet.” berättar Koskinen. “Lätt tillgänglig data stöder ett kunskapsbaserat beslutsfattande i hela organisationen.” Vattenverkets data kan förutom att användas för att lokalisera blockeringar och tillskottsvatten också användas för att planera och prioritera underhåll och reparationer av ledningsnätet.

“Finlands underjordiska ledningsnäts värderas på flera miljarder euro. Ledningsnätet föråldras och pressen för reparation ökar” tänker Koskinen. “ Även miljön är tackar, när man kvickt kan upptäcka avvikelserna”.